Preskočiť pás s príkazmi
Prejsť na hlavný obsah

Verejné obstarávanie : zákazky spolufinancované z fondov eÚ

Upraviť
  
  
  
  
 Priečinok: Nadlimitné zákazky
  
Nadlimitné zákazky
 Priečinok: Podlimitné zákazky bez využitia elektronického trhoviska
  
Podlimitné zákazky bez využitia elektronického trhoviska
 Priečinok: Zákazky s nízkou hodnotou
  
Zvolen – hať, zabezpečenie pozdĺžnej kontinuity a spriechodnenie betónového sklzu – bioekologický dozor