Preskočiť pás s príkazmi
Prejsť na hlavný obsah

Zákazky spolufinancované z fondov EÚ : Zákazky s nízkou hodnotou

Upraviť
  
  
  
  
 Priečinok: Zariadenie na kosenie vodných rastlín
  
 Priečinok: Snina, Cirocha, rkm 26,800, SMB – výkon ekologického dozoru
  
Snina, Cirocha, rkm 26,800, SMB – výkon ekologického dozoru
 Priečinok: Snina, Cirocha, rkm 24,840-26,119 SMB – výkon ekologického dozoru
  
Snina, Cirocha, rkm 24,840-26,119 SMB – výkon ekologického dozoru
 Priečinok: Spišská Nová Ves, Hornád, rkm 131,280 SMB; stavebné práce II
  
Spišská Nová Ves, Hornád, rkm 131,280 SMB; stavebné práce II
 Priečinok: II. Služba projektového manažmentu pre fázu implementácie projektu FAIRway Danube
  
II. Služba projektového manažmentu pre fázu implementácie projektu FAIRway Danube
 Priečinok: Odstraňovanie bariér vo vodnom toku Nitra, VÚ SKN0004, VD Nitra, rkm 59,845; ekologický dozor stavby
  
Odstraňovanie bariér vo vodnom toku Nitra, VÚ SKN0004, VD Nitra, rkm 59,845; ekologický dozor stavby
 Priečinok: Služba projektového manažmentu pre fázu implementácie projektu FAIRway Danube
  
Služba projektového manažmentu pre fázu implementácie projektu FAIRway Danube
 Priečinok: II.Opatrenia na odstraňovanie migračných bariér vo vodnom toku Rudava (stupeň v rkm 28,500)
  
II.Opatrenia na odstraňovanie migračných bariér vo vodnom toku Rudava (stupeň v rkm 28,500)
 Priečinok: Poprad, Spišská Teplica, Poprad, r km 120,050 – 122,450 SMB– výkon ekologického dozoru
  
Poprad, Spišská Teplica, Poprad, r km 120,050 – 122,450 SMB– výkon ekologického dozoru
 Priečinok: Spisska Nova Ves - SMB Hornad
  
Spisska Nova Ves - SMB Hornad
 Priečinok: Gemerská Panica, zabezpečenie pozdĺžnej kontinuity a spriechodnenie stupňa na toku Slaná, r.km 23,216 – bioekologický dozor
  
Gemerská Panica, zabezpečenie pozdĺžnej kontinuity a spriechodnenie stupňa na toku Slaná, r.km 23,216 – bioekologický dozor
 Priečinok: II.Zabezpečenie pozdĺžnej kontinuity a spriechodnenie stupňov na toku Osrblianka
  
II.Zabezpečenie pozdĺžnej kontinuity a spriechodnenie stupňov na toku Osrblianka
 Priečinok: Havarijné poistenie meracieho plavidla MS Boat C 800 vrátane technológie multi-beam na plavidle a Vytyčovacieho plavidla
  
Havarijné poistenie meracieho plavidla MS Boat C 800 vrátane technológie multi-beam na plavidle a Vytyčovacieho plavidla
 Priečinok: Gemerská Panica - tok Slaná, rkm 23,216
  
Gemerská Panica - tok Slaná, rkm 23,216
 Priečinok: Opatrenia na odstraňovanie migračných bariér na vodnom toku Malý Dunaj- hať Nová Dedinka
  
Opatrenia na odstraňovanie migračných bariér na vodnom toku Malý Dunaj- hať Nová Dedinka
 Priečinok: VS Kuchyňa - rekonštrukcia  telesa hrádze- inžinierskogeologický prieskum
  
 Priečinok: Opatrenia na odstraňovanie migračných bariér vo vodnom toku Myjava (stupeň v rkm 26,500) – bioekologický dozor
  
 Priečinok: Opatrenia na odstraňovanie migračných bariér vo vodnom toku Rudava (stupeň v rkm 28,500) – bioekologický dozor
  
 Priečinok: Spišská Nová Ves, Hornád, stupeň rkm 131,550 a hať rkm 133,200, SMB - vypracovanie projektovej dokumentácie autorský dozor
  
Spišská Nová Ves, Hornád, stupeň rkm 131,550 a hať rkm 133,200, SMB - vypracovanie projektovej dokumentácie autorský dozor
 Priečinok: Strážske, Laborec, hať rkm 57,350, SMB - vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné  povolenie a realizáciu stavby
  
Strážske, Laborec, hať rkm 57,350, SMB - vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné  povolenie a realizáciu stavby
 Priečinok: Opatrenia na odstraňovanie migračných bariér na vodnom toku Myjava (stupeň v rkm 26,500)
  
 Priečinok: Opatrenia na odstraňovanie migračných bariér vo vodnom toku Rudava (stupeň v rkm  28,500)
  
 Priečinok: Osrblianka (Hronec r.km 0,532, Hronec r.km 0,697, Osrblie r.km 6,200)- bioekologický dozor
  
Osrblianka (Hronec r.km 0,532, Hronec r.km 0,697, Osrblie r.km 6,200)- bioekologický dozor
 Priečinok: Rimava (tok Pavlovce, Jesenské, Šimonovce) – bioekologický dozor
  
Rimava (tok Pavlovce, Jesenské, Šimonovce) – bioekologický dozor
 Priečinok: Dudince-tok Štiavnica,r.km10,968-bioekolog.dozor
  
Dudince-tok Štiavnica,r.km10,968-bioekolog.dozor
 Priečinok: VS Veľké Kozmálovce, zabezpečenie pozdĺžnej kontinuity a spriechodnenie toku Hron r. km 73,400 – bioekologický dozor
  
VS Veľké Kozmálovce, zabezpečenie pozdĺžnej kontinuity a spriechodnenie toku Hron r. km 73,400 – bioekologický dozor
 Priečinok: Zvolen hať, zabezpečenie pozdĺžnej kontinuity a spriechodnenie betónového sklzu pod haťou a samotnej hate – bioekol. dozor
  
Zvolen hať, zabezpečenie pozdĺžnej kontinuity a spriechodnenie betónového sklzu pod haťou a samotnej hate – bioekol. dozor
 Priečinok: Vodná stavba Kuchyňa - rekonštrukcia telesa hrádze
  
Vodná stavba Kuchyňa - rekonštrukcia telesa hrádze
 Priečinok: Dudince – zabez.pozdĺž.kontin. a spriechod.hate na toku Štiavnica, r.km 10,968
  
Dudince – zabez.pozdĺž.kontin. a spriechod.hate na toku Štiavnica, r.km 10,968
 Priečinok: Zabezpečenie pozdĺžnej kontinuity a spriechodnenie prahov na toku Rimava
  
Zabezpečenie pozdĺžnej kontinuity a spriechodnenie prahov na toku Rimava
 Priečinok: Zabezpečenie pozdĺžnej kontinuity a spriechodnenie stupňov na toku Osrblianka
  
Zabezpečenie pozdĺžnej kontinuity a spriechodnenie stupňov na toku Osrblianka
 Priečinok: Snina, Cirocha, rkm 24,840-26,119, SMB – projekt stavby
  
Snina, Cirocha, rkm 24,840-26,119, SMB – projekt stavby
 Priečinok: Poprad, Spišská Teplica, Poprad, rkm 120,050 – 122,450, SMB – projekt stavby
  
Poprad, Spišská Teplica, Poprad, rkm 120,050 – 122,450, SMB – projekt stavby
 Priečinok: Analýza správania sa rýb pod a nad vodnou stavbou Krpeľany
  
Analýza správania sa rýb pod a nad vodnou stavbou Krpeľany