Preskočiť pás s príkazmi
Prejsť na hlavný obsah

Zákazky spolufinancované z fondov EÚ : Zákazky s nízkou hodnotou

Upraviť
  
  
  
  
 Priečinok: Spisska Nova Ves - SMB Hornad
  
Spisska Nova Ves - SMB Hornad
 Priečinok: Služba projektového manažmentu pre fázu implementácie projektu FAIRway Danube od septembra 2019  do konca júna 2020
  
Služba projektového manažmentu pre fázu implementácie projektu FAIRway Danube od septembra 2019  do konca júna 2020
 Priečinok: Gemerská Panica, zabezpečenie pozdĺžnej kontinuity a spriechodnenie stupňa na toku Slaná, r.km 23,216 – bioekologický dozor
  
Gemerská Panica, zabezpečenie pozdĺžnej kontinuity a spriechodnenie stupňa na toku Slaná, r.km 23,216 – bioekologický dozor
 Priečinok: II.Zabezpečenie pozdĺžnej kontinuity a spriechodnenie stupňov na toku Osrblianka
  
II.Zabezpečenie pozdĺžnej kontinuity a spriechodnenie stupňov na toku Osrblianka
 Priečinok: Havarijné poistenie meracieho plavidla MS Boat C 800 vrátane technológie multi-beam na plavidle a Vytyčovacieho plavidla
  
Havarijné poistenie meracieho plavidla MS Boat C 800 vrátane technológie multi-beam na plavidle a Vytyčovacieho plavidla
 Priečinok: Gemerská Panica - tok Slaná, rkm 23,216
  
Gemerská Panica - tok Slaná, rkm 23,216
 Priečinok: Opatrenia na odstraňovanie migračných bariér na vodnom toku Malý Dunaj- hať Nová Dedinka
  
Opatrenia na odstraňovanie migračných bariér na vodnom toku Malý Dunaj- hať Nová Dedinka
 Priečinok: VS Kuchyňa - rekonštrukcia  telesa hrádze- inžinierskogeologický prieskum
  
 Priečinok: Opatrenia na odstraňovanie migračných bariér vo vodnom toku Myjava (stupeň v rkm 26,500) – bioekologický dozor
  
 Priečinok: Opatrenia na odstraňovanie migračných bariér vo vodnom toku Rudava (stupeň v rkm 28,500) – bioekologický dozor
  
 Priečinok: Spišská Nová Ves, Hornád, stupeň rkm 131,550 a hať rkm 133,200, SMB - vypracovanie projektovej dokumentácie autorský dozor
  
Spišská Nová Ves, Hornád, stupeň rkm 131,550 a hať rkm 133,200, SMB - vypracovanie projektovej dokumentácie autorský dozor
 Priečinok: Strážske, Laborec, hať rkm 57,350, SMB - vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné  povolenie a realizáciu stavby
  
Strážske, Laborec, hať rkm 57,350, SMB - vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné  povolenie a realizáciu stavby
 Priečinok: Opatrenia na odstraňovanie migračných bariér na vodnom toku Myjava (stupeň v rkm 26,500)
  
 Priečinok: Opatrenia na odstraňovanie migračných bariér vo vodnom toku Rudava (stupeň v rkm  28,500)
  
 Priečinok: Osrblianka (Hronec r.km 0,532, Hronec r.km 0,697, Osrblie r.km 6,200)- bioekologický dozor
  
Osrblianka (Hronec r.km 0,532, Hronec r.km 0,697, Osrblie r.km 6,200)- bioekologický dozor
 Priečinok: Rimava (tok Pavlovce, Jesenské, Šimonovce) – bioekologický dozor
  
Rimava (tok Pavlovce, Jesenské, Šimonovce) – bioekologický dozor
 Priečinok: Dudince-tok Štiavnica,r.km10,968-bioekolog.dozor
  
Dudince-tok Štiavnica,r.km10,968-bioekolog.dozor
 Priečinok: VS Veľké Kozmálovce, zabezpečenie pozdĺžnej kontinuity a spriechodnenie toku Hron r. km 73,400 – bioekologický dozor
  
VS Veľké Kozmálovce, zabezpečenie pozdĺžnej kontinuity a spriechodnenie toku Hron r. km 73,400 – bioekologický dozor
 Priečinok: Zvolen hať, zabezpečenie pozdĺžnej kontinuity a spriechodnenie betónového sklzu pod haťou a samotnej hate – bioekol. dozor
  
Zvolen hať, zabezpečenie pozdĺžnej kontinuity a spriechodnenie betónového sklzu pod haťou a samotnej hate – bioekol. dozor
 Priečinok: Vodná stavba Kuchyňa - rekonštrukcia telesa hrádze
  
Vodná stavba Kuchyňa - rekonštrukcia telesa hrádze
 Priečinok: Dudince – zabez.pozdĺž.kontin. a spriechod.hate na toku Štiavnica, r.km 10,968
  
Dudince – zabez.pozdĺž.kontin. a spriechod.hate na toku Štiavnica, r.km 10,968
 Priečinok: Zabezpečenie pozdĺžnej kontinuity a spriechodnenie prahov na toku Rimava
  
Zabezpečenie pozdĺžnej kontinuity a spriechodnenie prahov na toku Rimava
 Priečinok: Zabezpečenie pozdĺžnej kontinuity a spriechodnenie stupňov na toku Osrblianka
  
Zabezpečenie pozdĺžnej kontinuity a spriechodnenie stupňov na toku Osrblianka
 Priečinok: Snina, Cirocha, rkm 24,840-26,119, SMB – projekt stavby
  
Snina, Cirocha, rkm 24,840-26,119, SMB – projekt stavby
 Priečinok: Poprad, Spišská Teplica, Poprad, rkm 120,050 – 122,450, SMB – projekt stavby
  
Poprad, Spišská Teplica, Poprad, rkm 120,050 – 122,450, SMB – projekt stavby
 Priečinok: Analýza správania sa rýb pod a nad vodnou stavbou Krpeľany
  
Analýza správania sa rýb pod a nad vodnou stavbou Krpeľany