Preskočiť pás s príkazmi
Prejsť na hlavný obsah
Upraviť
  
  
  
  
 Priečinok: Kežmarok – PPO v povodí potoka Ľubica
  
Kežmarok – PPO v povodí potoka Ľubica
 Priečinok: Opatrenia na odstraň. migračných bariér - Myjava hať
  
Opatrenia na odstraň. migračných bariér - Myjava hať
 Priečinok: Opatrenia na odstraň. migračných bariér - Rudava
  
Opatrenia na odstraň. migračných bariér - Rudava
 Priečinok: Zvolen - hať, spriechodnenie betónového sklzu
  
Zvolen - hať, spriechodnenie betónového sklzu
 Priečinok: VS Veľké Kozmálovce - spriechodnenie toku Hron
  
VS Veľké Kozmálovce - spriechodnenie toku Hron
 Priečinok: Odstraňovanie bariér vo vodnom toku Turiec, rkm 7,530
  
Odstraňovanie bariér vo vodnom toku Turiec, rkm 7,530
 Priečinok: Opatrenia na odstraňovanie migračných bariér na vodnom toku Myjava (stupeň v rkm 26,500)
  
Opatrenia na odstraňovanie migračných bariér na vodnom toku Myjava (stupeň v rkm 26,500)