Preskočiť pás s príkazmi
Prejsť na hlavný obsah

Zákazky podľa § 9 ods. 9 : Podnikové riaditeľstvo Banská Štiavnica

Upraviť
  
  
  
  
 Stojany na  uchytenie posterov a plagátov s rozmermi  850 x 1450 mm v počte 12 kusov.pdf
  
9.9.2013
 Právne zastupovanie  SVP,š.p.  v súdnom spore vedenem na OS Zvolen.pdf
  
23.9.2013
 Zabez. externého VO na zákazku „Dodávka elektric. energie a plynu pre potreby SVP, š.p. na obdobie 48 mesiacov“. .pdf
  
23.9.2013
 Posúd. efek.procesov a zhodnot.rizík v oblasti riadenia IT  a informač. bezpečnosti.pdf
  
25.9.2013
 Vybrané typy pneumatík na služobné vozidlá podnikového riaditeľstva SVP, š.p. Banská Štiavnica v počte kusov 20.pdf
  
4.10.2013
 Dodávanie  pravidelného denného monitoringu.pdf
  
21.10.2013
 Nákup klimatizačných zariadení.pdf
  
6.11.2013
 Nákup knižnej  obrazov. publikácie v darčekovom balení Tajchy v okolí B.Štiav. v počte 114ks.pdf
  
18.11.2013
 Oprava kráčajúceho rýpadla Menzi Muck.pdf
  
21.11.2013
 Nákup kamerového systému.pdf
  
2.12.2013
 Nákup zabezpečovacieho poplachového zariadenia hlásenia narušenia objektu.pdf
  
12.12.2013
 propagačné materiály.pdf
  
16.12.2013
 Prenájom multifunkčných kopírovacích zariadení a s tým súvisiace služby.pdf
  
17.12.2013
 Posilňovacie stroje na ubytovacie a školiacie stredisko podnikového riaditeľstvaSVP, š.pdf
  
18.12.2013
 Služby zabezpečujúce BOZP a PO na PR SLOVENSKÉHO VODOHOSPODÁRSKEHO PODNIKU, š.p. Banská Štiavnica.pdf
  
10.3.2014
 E  aukcie 2014  BL.pdf
  
24.3.2014