Preskočiť pás s príkazmi
Prejsť na hlavný obsah

Podlimitné zákazky : ROZ Banská Bystrica

Upraviť
  
  
  
  
 Priečinok: Správa povodia Slanej Rimavská Sobota
  
Správa povodia Slanej Rimavská Sobota
 Priečinok: Správa stredného Hrona Zvolen
  
Správa stredného Hrona Zvolen
 Priečinok: Správa horného Hrona Banská Bystrica
  
Správa horného Hrona Banská Bystrica
 Priečinok: Správa dolného Hrona a dolného Ipľa Levice
  
Správa dolného Hrona a dolného Ipľa Levice
 Priečinok: Správa horného Ipľa Lučenec
  
Správa horného Ipľa Lučenec
 Priečinok: ROZ Banská Bystrica
  
Verejný obstarávateľ vylúči z verejného obstarávania uchádzača alebo záujemcu, ak na základe dôveryhodnýROZ Banská Bystrica