Preskočiť pás s príkazmi
Prejsť na hlavný obsah

Podlimitné zákazky : Podnikové riaditeľstvo Banská Štiavnica

Upraviť
  
  
  
  
 Priečinok: Rekonštrukcia administratívnej budovy v Banskej Bystrici
  
Rekonštrukcia administratívnej budovy v Banskej Bystrici
 Priečinok: VD Ľadovo, rekonštrukcia bezpečnostného priepadu III
  
VD Ľadovo, rekonštrukcia bezpečnostného priepadu III
 Priečinok: Nájom plavidla
  
Nájom plavidla
 Priečinok: Bratislava-protipovodňová ochrana, Aktivita 3, MČ Bratislava-Karlova Ves, zaústenie Vydrice do Dunaja-dotesnenie podložia
  
Bratislava-protipovodňová ochrana, Aktivita 3, MČ Bratislava-Karlova Ves, zaústenie Vydrice do Dunaja-dotesnenie podložia
 Priečinok: Poltár – ochranné opatrenia na potoku Poltarica, rkm 3,0 5,0 SO.03 a SO.04
  
Poltár – ochranné opatrenia na potoku Poltarica, rkm 3,0 5,0 SO.03 a SO.04
 Priečinok: Vodná stavba Richňavská – rekonštrukcia, zabezpečenie stability a zvýšenie bezpečnosti hrádzového telesa
  
Vodná stavba Richňavská – rekonštrukcia, zabezpečenie stability a zvýšenie bezpečnosti hrádzového telesa
 Priečinok: Špeciálne vozidlá (EVO)
  
Špeciálne vozidlá (EVO)