Preskočiť pás s príkazmi
Prejsť na hlavný obsah

Nadlimitné zákazky : Podnikové riaditeľstvo Banská Štiavnica

Upraviť
  
  
  
  
 Priečinok: Pozáručné servisné činnosti a opravy technologických zariadení 10 rekonštruovaných MVE pre roky 2019 - 2021
  
Pozáručné servisné činnosti a opravy technologických zariadení 10 rekonštruovaných MVE pre roky 2019 - 2021
 Priečinok: Služby podpory k produktom spoločnosti ESRI – ArcGIS Server ArcGIS Desktop
  
Služby podpory k produktom spoločnosti ESRI – ArcGIS Server ArcGIS Desktop
 Priečinok: Nákup kancelárskych potrieb pre potreby SVP, štátneho podniku
  
Nákup kancelárskych potrieb pre potreby SVP, štátneho podniku
 Priečinok: Rekonštrukcia plavidla Kyselica
  
Rekonštrukcia plavidla Kyselica
 Priečinok: Zabezpečenie stravovania a pitného režimu v podmienkach SLOVENSKÉHO VODOHOSPODÁRSKEHO PODNIKU, štátneho podniku
  
Zabezpečenie stravovania a pitného režimu v podmienkach SLOVENSKÉHO VODOHOSPODÁRSKEHO PODNIKU, štátneho podniku
 Priečinok: Nákup prievoznej lode
  
Nákup prievoznej lode
 Priečinok: Desktopové a serverové produkty spoločnosti MIcrosoft s čerpaním ďalších výhod
  
Desktopové a serverové produkty spoločnosti MIcrosoft s čerpaním ďalších výhod
 Priečinok: Prevádzka, údržba, podpora a rozvoj IS KIS SVP
  
Prevádzka, údržba, podpora a rozvoj IS KIS SVP
 Priečinok: Nákup výpočtovej techniky pre potreby SVP, š. p
  
Nákup výpočtovej techniky pre potreby SVP, š. p
 Priečinok: Poistenie v podmienkach SVP, š.p. v období rokov 2018-2021
  
Poistenie v podmienkach SVP, š.p. v období rokov 2018-2021
 Priečinok: Uskutočnenie stavebných prác na stavebných celkoch - Lietavská Lúčka úprava Pastierskeho potoka (celý názov v SP)
  
Uskutočnenie stavebných prác na stavebných celkoch - Lietavská Lúčka úprava Pastierskeho potoka (celý názov v SP)
 Priečinok: Tvorba odvodených modelových databáz záplavových čiar a hĺbok - pre územie stredného a juhovýchodného Slovenska
  
Tvorba odvodených modelových databáz záplavových čiar a hĺbok - pre územie stredného a juhovýchodného Slovenska
 Priečinok: Zabezpečenie  stravných  poukážok na poskytovanie  stravovania zamestnancom  verejného obstarávateľa
  
Zabezpečenie  stravných  poukážok na poskytovanie  stravovania zamestnancom  verejného obstarávateľa
 Priečinok: Tvorba odvodených modelových databáz záplavových čiar a hĺbok - pre územie západného a severovýchodného Slovenska
  
Tvorba odvodených modelových databáz záplavových čiar a hĺbok - pre územie západného a severovýchodného Slovenska
 Priečinok: MAZACIE OLEJE, MAZIVÁ a s tým súvisiace služby
  
MAZACIE OLEJE, MAZIVÁ a s tým súvisiace služby
 Priečinok: Poskytnutie odborných služieb softvérovej podpory aplikácií Microsoft s programom výhod a nástroja na ich optimalizáciu
  
Poskytnutie odborných služieb softvérovej podpory aplikácií Microsoft s programom výhod a nástroja na ich optimalizáciu
 Priečinok: Poistenie v podmienkach SLOVENSKÉHO VODOHOSPODÁRSKEHO PODNIKU, štátneho podniku
  
Poistenie v podmienkach SLOVENSKÉHO VODOHOSPODÁRSKEHO PODNIKU, štátneho podniku
 Priečinok: MAPY POVODŇOVÉHO OHROZENIA A MAPY POVODŇOVÉHO RIZIKA VODNÝCH TOKOV SLOVENSKA
  
MAPY POVODŇOVÉHO OHROZENIA A MAPY POVODŇOVÉHO RIZIKA VODNÝCH TOKOV SLOVENSKA