Preskočiť pás s príkazmi
Prejsť na hlavný obsah

Verejné obstarávanie

Upraviť
  
  
  
  
 Priečinok: Zákazky s nízkou hodnotou (§117 ZVO)
  
Zákazky s nízkou hodnotou (§117 ZVO)
 Priečinok: Zákazky spolufinancované z fondov EÚ
  
Zákazky spolufinancované z fondov EÚ
 Priečinok: Zrušené VO
  
Zrušené VO
 Priečinok: Zákazky podľa § 9 ods. 9
  
Zákazky podľa § 9 ods. 9
 Priečinok: Súhrnná správa podľa § 99 ods. 2
  
Súhrnná správa podľa § 99 ods. 2
 Priečinok: Podlimitné zákazky
  
Podlimitné zákazky
 Priečinok: Oznámenie podľa § 1 ods. 5
  
Oznámenie podľa § 1 ods. 5
 Priečinok: Nadlimitné zákazky
  
Nadlimitné zákazky
 Priečinok: Kontakty
  
Kontakty
 Priečinok: Archív VO
  
Archív VO
 Priečinok: Aktuálne VO do 30.6.2013
  
Aktuálne VO do 30.6.2013