Preskočiť pás s príkazmi
Prejsť na hlavný obsah

Faktúry
Faktúry

Ak chcete otvoriť ponuku (nové okno), stlačte klávesy SHIFT+ENTER.
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
992040170zákl.členský príspevok 2020-Ing.Sobotková
125,00 €
24.3.2020Slov.komora stavebných inž.BA  ; IČO:  3077902218.2.2020PR Banská Štiavnica25.3.2020 22:08
992040160Byt Nám.sv.Trojice-oprava plynového kotla
158,00 €
13.3.2020Dušan Gažúr ELEKTRO PLYN       ; IČO:  3389609719.3.2020PR Banská Štiavnica24.3.2020 22:08
992040159TPR rokovanie prac.skupiny-tlmočnícke služby
300,00 €
12.3.2020Alexander Jacko                ; IČO:  3206672425.3.2020PR Banská Štiavnica26.3.2020 22:08
992040157Projekt FAIRway Danube-ubytovanie 0203
303,68 €
12.3.2020SA HOTEL AUGUSTIN              ; IČO:046654080128.2.2020PR Banská Štiavnica26.3.2020 22:08
992040156ABPR-práce na oprave 022020
3 823,56 €
12.3.2020ÚSTAV NA VÝKON TRESTU  BB      ; IČO:  0073832819.3.2020PR Banská Štiavnica24.3.2020 22:08
992040155Projekt FAIRway Danube-Katka servisné práce
2 995,00 €
12.3.2020Slov.plavba a príst.- Lodenica ; IČO:  3587050825.3.2020PR Banská Štiavnica26.3.2020 22:08
992040154Projekt FAIRway Danube-Katka servisné práce
15 945,00 €
12.3.2020Slov.plavba a príst.- Lodenica ; IČO:  3587050825.3.2020PR Banská Štiavnica26.3.2020 22:08
992040152Projekt Danube Floodplain-ubytovanie Ing.Wagner
43,20 €
11.3.2020INFORAMA a.s.,BA               ; IČO:  3572986425.3.2020PR Banská Štiavnica26.3.2020 22:08
992040151Projekt Danube Floodplain-prenájom prac.stret.
2 499,77 €
11.3.2020INFORAMA a.s.,BA               ; IČO:  3572986425.3.2020PR Banská Štiavnica26.3.2020 22:08
992040147poplatky za služby pevnej siete 022020
106,83 €
9.3.2020Slovak Telekom, a.s. BA        ; IČO:  3576346919.3.2020PR Banská Štiavnica24.3.2020 22:08
992040146poplatky za služby pevnej siete 022020
60,85 €
9.3.2020Slovak Telekom, a.s. BA        ; IČO:  3576346919.3.2020PR Banská Štiavnica24.3.2020 22:08
992040144poplatky za služby pevnej siete 022020
14 002,20 €
9.3.2020Slovak Telekom, a.s. BA        ; IČO:  3576346919.3.2020PR Banská Štiavnica24.3.2020 22:08
992040142UPC 032020
22,90 €
9.3.2020UPC DTH S.á.r.l.               ; IČO:  0000128216.3.2020PR Banská Štiavnica18.3.2020 22:08
992040140UPC 032020
18,69 €
9.3.2020UPC DTH S.á.r.l.               ; IČO:  0000128216.3.2020PR Banská Štiavnica18.3.2020 22:08
992040139UPC 032020
18,69 €
9.3.2020UPC DTH S.á.r.l.               ; IČO:  0000128216.3.2020PR Banská Štiavnica18.3.2020 22:08
992040138UPC 032020
18,69 €
9.3.2020UPC DTH S.á.r.l.               ; IČO:  0000128216.3.2020PR Banská Štiavnica18.3.2020 22:08
992040137UPC 032020
18,69 €
9.3.2020UPC DTH S.á.r.l.               ; IČO:  0000128216.3.2020PR Banská Štiavnica18.3.2020 22:08
992040136UPC 032020
18,69 €
9.3.2020UPC DTH S.á.r.l.               ; IČO:  0000128216.3.2020PR Banská Štiavnica18.3.2020 22:08
992040135UPC 032020
22,69 €
9.3.2020UPC DTH S.á.r.l.               ; IČO:  0000128216.3.2020PR Banská Štiavnica18.3.2020 22:08
992040134UPC 032020
18,69 €
9.3.2020UPC DTH S.á.r.l.               ; IČO:  0000128216.3.2020PR Banská Štiavnica18.3.2020 22:08
992040127BS700AY servisná prehliadka
410,00 €
6.3.2020Todos Bratislava s.r.o.        ; IČO:  3131982316.3.2020PR Banská Štiavnica18.3.2020 22:08
992040126ABPR zameranie nosníkov
600,00 €
6.3.2020POLOHOPIS s.r.o.               ; IČO:  3682554916.3.2020PR Banská Štiavnica18.3.2020 22:08
992040122ABPR-prenájom WC 022020
180,00 €
6.3.2020JOHNNY SERVIS s.r.o.           ; IČO:  3623854619.3.2020PR Banská Štiavnica24.3.2020 22:08
992040121služby koordinátora BOZP 022020
1 290,00 €
6.3.2020Ing. Marcel Fáber-AGENTÚRA FÁB ; IČO:  4088818510.3.2020PR Banská Štiavnica12.3.2020 22:08
992040120služby bezpečnostného technika a PO 022020
990,00 €
6.3.2020Ing. Marcel Fáber-AGENTÚRA FÁB ; IČO:  4088818510.3.2020PR Banská Štiavnica12.3.2020 22:08
992040116Budova Rad.nám.č.5-refakturácia el.energie 022020
662,74 €
5.3.2020Mesto Banská Štiavnica         ; IČO:  0032050116.3.2020PR Banská Štiavnica18.3.2020 22:08
992040115ABPR-strážna služba 022020
4 872,00 €
4.3.2020IBS-SECURITY, s.r.o.           ; IČO:  4540482816.3.2020PR Banská Štiavnica18.3.2020 22:08
992040114VVZ-výmena vchodových dverí
791,28 €
10.3.2020Stanislav Buzalka B - spol.,BŠ ; IČO:  4004379719.3.2020PR Banská Štiavnica24.3.2020 22:08
992040113klimatologické údaje
800,00 €
3.3.2020SHMÚ Bratislava                ; IČO:  001568849.3.2020PR Banská Štiavnica10.3.2020 22:08
992040112právna služba 0101-29022020
12 925,55 €
2.3.2020AK GRUBER, s.r.o.              ; IČO:  5124381410.3.2020PR Banská Štiavnica12.3.2020 22:08
992040111VVZ-deratizácia
195,00 €
28.2.2020Roman Slezák - GELOS, BŠ       ; IČO:  345462785.3.2020PR Banská Štiavnica6.3.2020 22:08
992040109výmena servisnej jednotky-ochranné sklo
368,83 €
26.2.2020WESTech, spol. s r.o.          ; IČO:  3579611124.2.2020PR Banská Štiavnica6.3.2020 22:08
992040108token pre mandátny certifikát
66,00 €
24.2.2020Slov.obch.a priem.komora, BA   ; IČO:  308426546.3.2020PR Banská Štiavnica9.3.2020 22:08
992040107mandátny certifikát pre OZ BB
30,00 €
26.2.2020Disig, a.s., BA                ; IČO:  359759466.3.2020PR Banská Štiavnica9.3.2020 22:08
992040106hydrologické údaje
1 990,60 €
25.2.2020SHMÚ Bratislava                ; IČO:  001568849.3.2020PR Banská Štiavnica10.3.2020 22:08
992040105katalóg nehnuteľností
50 941,67 €
24.2.2020SITUM s.r.o.         BA        ; IČO:  3578623010.3.2020PR Banská Štiavnica12.3.2020 22:08
992040104čistenie áut
500,00 €
24.2.2020Karin Štrbániková, BŠ          ; IČO:  466352714.3.2020PR Banská Štiavnica5.3.2020 22:08
992040103software AutoCAD-predĺženie licencie do 13022021
2 280,00 €
21.2.2020AUTOCONT s.r.o. Bratislava     ; IČO:  363962224.3.2020PR Banská Štiavnica5.3.2020 22:08
992040100BS218AS
900,94 €
18.2.2020BSAUTO s.r.o.                  ; IČO:  459755824.3.2020PR Banská Štiavnica5.3.2020 22:08
992040099BS302AZ
222,14 €
18.2.2020BSAUTO s.r.o.                  ; IČO:  459755824.3.2020PR Banská Štiavnica5.3.2020 22:08
992040098BS697AT
204,89 €
18.2.2020BSAUTO s.r.o.                  ; IČO:  459755824.3.2020PR Banská Štiavnica5.3.2020 22:08
992040097BS173AX
333,77 €
18.2.2020BSAUTO s.r.o.                  ; IČO:  459755824.3.2020PR Banská Štiavnica5.3.2020 22:08
992040096BS217AS
1 007,40 €
18.2.2020BSAUTO s.r.o.                  ; IČO:  459755824.3.2020PR Banská Štiavnica5.3.2020 22:08
992040095služby zimnej údržby
525,00 €
18.2.2020T.B.-MONT, s.r.o.              ; IČO:  4655225126.2.2020PR Banská Štiavnica27.2.2020 22:08
992040093zberné jazdy 012020
102,06 €
17.2.2020Slovenská pošta,a.s.B.Bystrica ; IČO:  3663112419.3.2020PR Banská Štiavnica24.3.2020 22:08
992040092právne služby 012020
190,00 €
17.2.2020BURDA LEGAL s.r.o.             ; IČO:  4653089428.2.2020PR Banská Štiavnica2.3.2020 22:09
992040091členský príspevok 2020
954,00 €
17.2.2020Združenie zamestnávateľ.VO VH  ; IČO:  3084172126.2.2020PR Banská Štiavnica27.2.2020 22:08
992040090semináre 1303,2003 JUDr.Kamenská
415,00 €
17.2.2020Contracts Management Consultan ; IČO:  3593516225.2.2020PR Banská Štiavnica26.2.2020 22:08
992040089seminár 1102 Pref.,Mráz.,Šujan.
225,00 €
17.2.2020creatio eu, s.r.o.Bratislava   ; IČO:  5024203225.2.2020PR Banská Štiavnica26.2.2020 22:08
992040088ABPR-tlač a kopírovanie projektovej fotodokument.
300,00 €
17.2.2020ALLCOM,spol.s r.o.,B.Štiavnica ; IČO:  366246674.3.2020PR Banská Štiavnica5.3.2020 22:08
992040087TIS SVP podpora
25 353,00 €
14.2.2020Vision IT Solutions, a.s.      ; IČO:  3681579910.3.2020PR Banská Štiavnica12.3.2020 22:08
992040086SVP PRBS strážna služba 012020
1 674,20 €
14.2.2020VEL Security a.s., Vráble      ; IČO:  365295595.3.2020PR Banská Štiavnica6.3.2020 22:08
992040085Byt Nám.sv.Trojice-servis plynového kotla
183,00 €
14.2.2020Dušan Gažúr ELEKTRO PLYN       ; IČO:  3389609726.2.2020PR Banská Štiavnica27.2.2020 22:08
992040084služby koordinátora BOZP 012020
1 290,00 €
17.2.2020Ing. Marcel Fáber-AGENTÚRA FÁB ; IČO:  4088818521.2.2020PR Banská Štiavnica24.2.2020 22:08
992040083nemedicínske činnosti 012020
5 729,40 €
17.2.2020ProCare, a.s. Bratislava       ; IČO:  358905686.3.2020PR Banská Štiavnica9.3.2020 22:08
992040081PR BŠ montáž ventilátora
36,00 €
13.2.2020PROFI centrum, s.r.o.          ; IČO:  3662886726.2.2020PR Banská Štiavnica27.2.2020 22:08
992040079ABPR-prenájom plynových ohrievačov 012020
621,00 €
12.2.2020RAMIRENT spol. s r.o. BA       ; IČO:  1732148413.3.2020PR Banská Štiavnica16.3.2020 22:09
992040078ABPR-prenájom elektrických ohrievačov 012020
1 792,80 €
12.2.2020RAMIRENT spol. s r.o. BA       ; IČO:  1732148413.3.2020PR Banská Štiavnica16.3.2020 22:09
992040077poplatky za služby mobilnej siete 012020
1 473,74 €
6.2.2020Slovak Telekom, a.s. BA        ; IČO:  3576346928.2.2020PR Banská Štiavnica2.3.2020 22:09
992040076služby maintenance,podpora eSpis,UPVS 012020
2 875,00 €
10.2.2020ICZ Slovakia a. s.             ; IČO:  363280576.3.2020PR Banská Štiavnica9.3.2020 22:08
992040075medicínske činnosti 012020
7 320,90 €
10.2.2020ProCare, a.s. Bratislava       ; IČO:  358905686.3.2020PR Banská Štiavnica9.3.2020 22:08
992040074nájomné za Minolty a správu dokumentov 012020
30 934,72 €
10.2.2020AUTOCONT s.r.o. Bratislava     ; IČO:  363962225.3.2020PR Banská Štiavnica6.3.2020 22:08
992040073VVZ rekonštrukcia kotolne
1 989,60 €
10.2.2020Bigman SK,s.r.o.               ; IČO:  5080364621.2.2020PR Banská Štiavnica24.2.2020 22:08
992040072ABPR-práce na oprave 012020
3 018,60 €
10.2.2020ÚSTAV NA VÝKON TRESTU  BB      ; IČO:  0073832821.2.2020PR Banská Štiavnica24.2.2020 22:08
992040071ubytovanie 2801-3001 Ing.Hiklová
87,03 €
12.2.2020Danubius SÉSZMR                ; IČO:  1021952224.1.2020PR Banská Štiavnica19.2.2020 22:08
992040070predplatné 2020 Odpadové hospodárstvo+int.prístup
99,00 €
10.2.2020PROPERTY & ENVIRONMENT, s.r.o. ; IČO:  454048795.2.2020PR Banská Štiavnica11.2.2020 22:08
992040069členský príspevok 2020
318,00 €
10.1.2020Slov.priehrad.výbor Bratislava ; IČO:  3081262328.1.2020PR Banská Štiavnica13.2.2020 22:09
992040068Budova Rad.nám.č.5-refakturácia el.energie 012020
844,99 €
7.2.2020Mesto Banská Štiavnica         ; IČO:  0032050119.2.2020PR Banská Štiavnica20.2.2020 22:09
992040067dobitie frankovacieho stroja
1 000,00 €
7.2.2020Slovenská pošta,a.s.B.Bystrica ; IČO:  3663112428.1.2020PR Banská Štiavnica10.2.2020 22:08
992040066Ružiná-pranie a žehlenie 012020
123,70 €
6.2.2020Mýval s.r.o.                   ; IČO:  3679354028.2.2020PR Banská Štiavnica2.3.2020 22:09
992040065ABPR-preprava osôb z ÚnVT na  ABPR 012020
2 040,00 €
6.2.2020Marián Ľalík-AUTOB.A NÁKL.DOP. ; IČO:  4089256521.2.2020PR Banská Štiavnica24.2.2020 22:08
992040064ABPR-strážna služba 012020
5 208,00 €
6.2.2020IBS-SECURITY, s.r.o.           ; IČO:  4540482821.2.2020PR Banská Štiavnica24.2.2020 22:08
992040063monitoring médií 012020
105,00 €
6.2.2020Slovakia Online s.r.o., BA     ; IČO:  3140244528.2.2020PR Banská Štiavnica2.3.2020 22:09
992040062fotografické služby
964,00 €
11.2.2020Erik Ďuriš                     ; IČO:  4545784128.2.2020PR Banská Štiavnica2.3.2020 22:09
992040061poplatky za služby pevnej siete 012020
110,31 €
6.2.2020Slovak Telekom, a.s. BA        ; IČO:  3576346918.2.2020PR Banská Štiavnica19.2.2020 22:08
992040060poplatky za služby pevnej siete 012020
60,85 €
6.2.2020Slovak Telekom, a.s. BA        ; IČO:  3576346918.2.2020PR Banská Štiavnica19.2.2020 22:08
992040059poplatky za služby pevnej siete 012020
13 974,98 €
6.2.2020Slovak Telekom, a.s. BA        ; IČO:  3576346918.2.2020PR Banská Štiavnica19.2.2020 22:08
992040058poplatky za služby pevnej siete 012020
3 138,87 €
6.2.2020Slovak Telekom, a.s. BA        ; IČO:  3576346918.2.2020PR Banská Štiavnica19.2.2020 22:08
992040057správa LAN/WAN siete 012020
9 990,00 €
6.2.2020Slovak Telekom, a.s. BA        ; IČO:  3576346928.2.2020PR Banská Štiavnica2.3.2020 22:09
992040056prenájom KZ Cisco správa a údržba systému 012020
3 112,00 €
6.2.2020Slovak Telekom, a.s. BA        ; IČO:  3576346928.2.2020PR Banská Štiavnica2.3.2020 22:09
992040055prenájom KZ Cisco,videokonferenčné služby 012020
2 796,00 €
6.2.2020Slovak Telekom, a.s. BA        ; IČO:  3576346928.2.2020PR Banská Štiavnica2.3.2020 22:09
992040054služba zvýšenie bezpečnosti mobil.zariadení 012020
1 055,68 €
6.2.2020Slovak Telekom, a.s. BA        ; IČO:  3576346928.2.2020PR Banská Štiavnica2.3.2020 22:09
992040053monitorovanie koncových bodov v sieti 012020
751,17 €
6.2.2020Slovak Telekom, a.s. BA        ; IČO:  3576346928.2.2020PR Banská Štiavnica2.3.2020 22:09
992040052ABPR-prenájom výťahu 012020
1 822,75 €
12.2.2020RAMIRENT spol. s r.o. BA       ; IČO:  1732148413.3.2020PR Banská Štiavnica16.3.2020 22:09
992040051služby bezpečnostného technika a PO 012020
990,00 €
5.2.2020Ing. Marcel Fáber-AGENTÚRA FÁB ; IČO:  4088818518.2.2020PR Banská Štiavnica19.2.2020 22:08
992040050služby podpory KIS 012020
48 730,00 €
4.2.2020SOFTIP, a.s., Bratislava       ; IČO:  367855123.3.2020PR Banská Štiavnica4.3.2020 22:08
992040049nájom za pozemok 2020 parkovacie miesta 10 ks
990,00 €
4.2.2020Mesto Banská Štiavnica         ; IČO:  0032050118.2.2020PR Banská Štiavnica19.2.2020 22:08
992040048rekvalifikačný kurz 1801-1502 Mgr.Búci
199,00 €
3.2.2020Agentúra JASPIS s.r.o.         ; IČO:  3594488921.1.2020PR Banská Štiavnica4.2.2020 22:10
992040047UPC 022020
22,90 €
3.2.2020UPC DTH S.á.r.l.               ; IČO:  0000128218.2.2020PR Banská Štiavnica19.2.2020 22:08
992040046UPC 022020
22,69 €
3.2.2020UPC DTH S.á.r.l.               ; IČO:  0000128218.2.2020PR Banská Štiavnica19.2.2020 22:08
992040045UPC 022020
22,69 €
3.2.2020UPC DTH S.á.r.l.               ; IČO:  0000128218.2.2020PR Banská Štiavnica19.2.2020 22:08
992040044UPC 022020
18,69 €
3.2.2020UPC DTH S.á.r.l.               ; IČO:  0000128218.2.2020PR Banská Štiavnica19.2.2020 22:08
992040043UPC 022020
18,69 €
3.2.2020UPC DTH S.á.r.l.               ; IČO:  0000128218.2.2020PR Banská Štiavnica19.2.2020 22:08
992040042UPC 022020
18,69 €
3.2.2020UPC DTH S.á.r.l.               ; IČO:  0000128218.2.2020PR Banská Štiavnica19.2.2020 22:08
992040041UPC 022020
18,69 €
3.2.2020UPC DTH S.á.r.l.               ; IČO:  0000128218.2.2020PR Banská Štiavnica19.2.2020 22:08
992040040UPC 022020
18,69 €
3.2.2020UPC DTH S.á.r.l.               ; IČO:  0000128218.2.2020PR Banská Štiavnica19.2.2020 22:08
992040039UPC 022020
18,69 €
3.2.2020UPC DTH S.á.r.l.               ; IČO:  0000128218.2.2020PR Banská Štiavnica19.2.2020 22:08
992040038služba Smart GNSS 0101-31122020
290,00 €
3.2.2020GEOTECH Bratislava s.r.o.      ; IČO:  4594899221.2.2020PR Banská Štiavnica24.2.2020 22:08
992040037odborné poradenské a konzultačné služby 122019
2 169,10 €
31.1.2020Komárňanská plavebná spoločnos ; IČO:  3678239418.2.2020PR Banská Štiavnica19.2.2020 22:08
992040036predplatné modulov C.H.BECK-systém ASPI 01-062020
2 604,00 €
30.1.2020Wolters Kluwer s.r.o. BA       ; IČO:  3134826226.2.2020PR Banská Štiavnica27.2.2020 22:08
992040035znalecký posudok
1 449,00 €
30.1.2020Ing. Emil Rarog                ; IČO:  1429630618.2.2020PR Banská Štiavnica19.2.2020 22:08
992040034demontáže Car Position a sondy PHL
230,70 €
29.1.2020Slovak Telekom, a.s. BA        ; IČO:  3576346918.2.2020PR Banská Štiavnica19.2.2020 22:08
992040033ročné diaľničné známky 2020
1 125,00 €
28.1.2020Národná diaľničná spol.,a.s.BA ; IČO:  3591900130.1.2020PR Banská Štiavnica3.2.2020 22:08
992040032poistenie plavidiel 01012020-31122020 nedoplatok
152,00 €
28.1.2020Allianz-Slovenská poisťovňa,BA ; IČO:  0015170031.1.2020PR Banská Štiavnica3.2.2020 22:08
992040031BS713AN
952,47 €
24.1.2020BSAUTO s.r.o.                  ; IČO:  4597558218.2.2020PR Banská Štiavnica19.2.2020 22:08
992040030BS648AX
35,78 €
24.1.2020BSAUTO s.r.o.                  ; IČO:  4597558218.2.2020PR Banská Štiavnica19.2.2020 22:08
992040029BS217AS
268,34 €
24.1.2020BSAUTO s.r.o.                  ; IČO:  4597558218.2.2020PR Banská Štiavnica19.2.2020 22:08
992040028BS218AS
188,12 €
24.1.2020BSAUTO s.r.o.                  ; IČO:  4597558218.2.2020PR Banská Štiavnica19.2.2020 22:08
992040027BS589AT
13,93 €
24.1.2020BSAUTO s.r.o.                  ; IČO:  4597558218.2.2020PR Banská Štiavnica19.2.2020 22:08
992040026právne služby a poradenstvo
100,00 €
23.1.2020JUDr, Michal Badinský          ; IČO:  4200309119.2.2020PR Banská Štiavnica20.2.2020 22:09
992040025čistenie áut
390,00 €
23.1.2020Karin Štrbániková, BŠ          ; IČO:  4663527118.2.2020PR Banská Štiavnica19.2.2020 22:08
992040024Ružiná-dezinsekcia
321,00 €
22.1.2020Ing. Peter Pračko, Mýtna       ; IČO:  3775286318.2.2020PR Banská Štiavnica19.2.2020 22:08
992040023ABBB oprava vodovodného potrubia
181,26 €
21.1.2020DROBNÉ REMESLÁ SOMBATI         ; IČO:  4488571726.2.2020PR Banská Štiavnica27.2.2020 22:08
992040022VVZ-oprava a montáž kalového čerpadla
311,39 €
21.1.2020DROBNÉ REMESLÁ SOMBATI         ; IČO:  4488571726.2.2020PR Banská Štiavnica27.2.2020 22:08
992040021Ples SVP 06022020-služby
12 000,00 €
17.1.2020SPICYBROWN s.r.o.              ; IČO:  522014578.1.2020PR Banská Štiavnica22.1.2020 22:08
992040019znalecký posudok č.1
800,00 €
16.1.2020Kinczerová Eva Ing. Bratislava ; IČO:  3217264828.1.2020PR Banská Štiavnica29.1.2020 22:08
992040018odmena za vykonanie priebežného auditu
16 300,00 €
15.1.2020N.M. - Audit, spol. s r.o.     ; IČO:  3630787418.2.2020PR Banská Štiavnica19.2.2020 22:08
992040017frankovací stroj-ročný poplatok 2020
120,00 €
22.1.2020MAILTEC SLOVAKIA               ; IČO:  3568748731.1.2020PR Banská Štiavnica3.2.2020 22:08
992040016CENKROS-podpora pre licencie 0101-31122020
28 259,00 €
10.1.2020KROS a.s. Žilina               ; IČO:  3163590328.2.2020PR Banská Štiavnica2.3.2020 22:09
992040015UPC 012020
22,90 €
9.1.2020UPC DTH S.á.r.l.               ; IČO:  0000128217.1.2020PR Banská Štiavnica21.1.2020 22:08
992040014UPC 012020
22,69 €
9.1.2020UPC DTH S.á.r.l.               ; IČO:  0000128217.1.2020PR Banská Štiavnica21.1.2020 22:08
992040013UPC 012020
22,69 €
9.1.2020UPC DTH S.á.r.l.               ; IČO:  0000128217.1.2020PR Banská Štiavnica21.1.2020 22:08
992040012UPC 012020
18,69 €
9.1.2020UPC DTH S.á.r.l.               ; IČO:  0000128217.1.2020PR Banská Štiavnica21.1.2020 22:08
992040011UPC 012020
18,69 €
9.1.2020UPC DTH S.á.r.l.               ; IČO:  0000128217.1.2020PR Banská Štiavnica21.1.2020 22:08
992040010UPC 012020
18,69 €
9.1.2020UPC DTH S.á.r.l.               ; IČO:  0000128217.1.2020PR Banská Štiavnica21.1.2020 22:08
992040009UPC 012020
18,69 €
9.1.2020UPC DTH S.á.r.l.               ; IČO:  0000128217.1.2020PR Banská Štiavnica21.1.2020 22:08
992040008UPC 012020
18,69 €
9.1.2020UPC DTH S.á.r.l.               ; IČO:  0000128217.1.2020PR Banská Štiavnica21.1.2020 22:08
992040007UPC 012020
18,69 €
9.1.2020UPC DTH S.á.r.l.               ; IČO:  0000128217.1.2020PR Banská Štiavnica21.1.2020 22:08
992040006SVP PR2 BS-nájom nebytových priestorov 2020
1,00 €
9.1.2020Mesto Banská Štiavnica         ; IČO:  0032050122.1.2020PR Banská Štiavnica24.1.2020 22:08
992040005znalecký posudok
2 899,96 €
9.1.2020Ing. Emil Rarog                ; IČO:  1429630620.1.2020PR Banská Štiavnica21.1.2020 22:08
992040004právna služba
12 925,55 €
8.1.2020AK GRUBER, s.r.o.              ; IČO:  5124381421.1.2020PR Banská Štiavnica22.1.2020 22:08
992040003PZP 01012020-31032020
944,50 €
3.1.2020KOOPERATIVA poisťovňa,a.s.     ; IČO:  0058544117.1.2020PR Banská Štiavnica21.1.2020 22:08
992040002poistenie majetku,zodp.env.,org.spol. 1.Q 2020
1 065 551,07 €
3.1.2020KOOPERATIVA poisťovňa,a.s.     ; IČO:  0058544117.1.2020PR Banská Štiavnica21.1.2020 22:08
992040001poistenie plavidiel 01012020-31122020
16 282,00 €
16.12.2019Allianz-Slovenská poisťovňa,BA ; IČO:  0015170020.12.2019PR Banská Štiavnica2.1.2020 22:09
992030032SVP PR BS zrážková voda 30112019-29022020
220,29 €
6.3.2020Stred.vodár.prevádz.spol.as BB ; IČO:  3664403016.3.2020PR Banská Štiavnica18.3.2020 22:08
992030031VVZ vodné stočné 22112019-25022020
286,33 €
4.3.2020Stred.vodár.prevádz.spol.as BB ; IČO:  3664403013.3.2020PR Banská Štiavnica16.3.2020 22:08
992030025Byt Nám.sv.Trojice-04 032020
4,17 €
2.3.2020Stredoslovenská energ.,a.s. ŽA ; IČO:  5186546713.3.2020PR Banská Štiavnica16.3.2020 22:09
992030024Byt Nám.sv.Trojice-02 032020
2,50 €
2.3.2020Stredoslovenská energ.,a.s. ŽA ; IČO:  5186546713.3.2020PR Banská Štiavnica16.3.2020 22:08
992030023Byt Nám.sv.Trojice-01 032020
9,00 €
2.3.2020Stredoslovenská energ.,a.s. ŽA ; IČO:  5186546713.3.2020PR Banská Štiavnica16.3.2020 22:09
992030022SVP PR2 BS vodné stočné 28112019-20022020
42,53 €
27.2.2020Stred.vodár.prevádz.spol.as BB ; IČO:  3664403010.3.2020PR Banská Štiavnica12.3.2020 22:08
992030021SVP PR BS vodné stočné 23112019-20022020
340,20 €
27.2.2020Stred.vodár.prevádz.spol.as BB ; IČO:  3664403010.3.2020PR Banská Štiavnica12.3.2020 22:08
992030020ABPR 012020
3 754,00 €
17.2.2020Stredoslovenská energ.,a.s. ŽA ; IČO:  518654676.3.2020PR Banská Štiavnica9.3.2020 22:08
992030019Byt Nám.sv.Trojice-04 022020
17,50 €
14.2.2020Slov.plynárenský priem.a.s.BA  ; IČO:  3581525610.3.2020PR Banská Štiavnica12.3.2020 22:08
992030018Byt Nám.sv.Trojice-02 022020
22,50 €
14.2.2020Slov.plynárenský priem.a.s.BA  ; IČO:  3581525610.3.2020PR Banská Štiavnica12.3.2020 22:08
992030017Byt Nám.sv.Trojice-01 022020
109,00 €
14.2.2020Slov.plynárenský priem.a.s.BA  ; IČO:  3581525610.3.2020PR Banská Štiavnica12.3.2020 22:08
992030016VVZ 022020
1 003,00 €
14.2.2020Slov.plynárenský priem.a.s.BA  ; IČO:  3581525610.3.2020PR Banská Štiavnica12.3.2020 22:08
992030015SVP PRBS 022020
679,17 €
14.2.2020Slov.plynárenský priem.a.s.BA  ; IČO:  3581525610.3.2020PR Banská Štiavnica12.3.2020 22:08
992030014VVZ 012020
307,52 €
12.2.2020Stredoslovenská energ.,a.s. ŽA ; IČO:  518654675.3.2020PR Banská Štiavnica6.3.2020 22:08
992030013SVP PR BS 012020
1 857,01 €
12.2.2020Stredoslovenská energ.,a.s. ŽA ; IČO:  518654676.3.2020PR Banská Štiavnica9.3.2020 22:08
992030012Byt Nám.sv.Trojice-04 022020
4,17 €
23.1.2020Stredoslovenská energ.,a.s. ŽA ; IČO:  5186546712.2.2020PR Banská Štiavnica13.2.2020 22:09
992030011Byt Nám.sv.Trojice-02 022020
2,50 €
23.1.2020Stredoslovenská energ.,a.s. ŽA ; IČO:  5186546712.2.2020PR Banská Štiavnica13.2.2020 22:09
992030010Byt Nám.sv.Trojice-01 022020
9,00 €
23.1.2020Stredoslovenská energ.,a.s. ŽA ; IČO:  5186546712.2.2020PR Banská Štiavnica13.2.2020 22:09
992030009ABPR 012020
1 977,50 €
15.1.2020Slov.plynárenský priem.a.s.BA  ; IČO:  358152565.2.2020PR Banská Štiavnica10.2.2020 22:08
992030008Byt Nám.sv.Trojice-04 012020
17,50 €
15.1.2020Slov.plynárenský priem.a.s.BA  ; IČO:  358152565.2.2020PR Banská Štiavnica10.2.2020 22:08
992030007Byt Nám.sv.Trojice-02 012020
22,50 €
15.1.2020Slov.plynárenský priem.a.s.BA  ; IČO:  358152565.2.2020PR Banská Štiavnica10.2.2020 22:08
992030006Byt Nám.sv.Trojice-01 012020
109,00 €
15.1.2020Slov.plynárenský priem.a.s.BA  ; IČO:  358152565.2.2020PR Banská Štiavnica10.2.2020 22:08
992030005VVZ 012020
1 034,00 €
15.1.2020Slov.plynárenský priem.a.s.BA  ; IČO:  358152565.2.2020PR Banská Štiavnica10.2.2020 22:08
992030004SVP PRBS 012020
679,17 €
15.1.2020Slov.plynárenský priem.a.s.BA  ; IČO:  358152565.2.2020PR Banská Štiavnica10.2.2020 22:08
992030003Byt Nám.sv.Trojice-04 04-122019 nedoplatok
33,31 €
13.1.2020Stredoslovenská energ.,a.s. ŽA ; IČO:  518654675.2.2020PR Banská Štiavnica10.2.2020 22:08
992030002Byt Nám.sv.Trojice-02 04-122019 nedoplatok
22,32 €
13.1.2020Stredoslovenská energ.,a.s. ŽA ; IČO:  518654675.2.2020PR Banská Štiavnica10.2.2020 22:08
992030001Byt Nám.sv.Trojice-01 04-122019 nedoplatok
58,14 €
13.1.2020Stredoslovenská energ.,a.s. ŽA ; IČO:  518654675.2.2020PR Banská Štiavnica10.2.2020 22:08
992020033odborná kniha
41,30 €
12.3.2020Internet-Handel s.r.o.         ; IČO:  241418284.3.2020PR Banská Štiavnica14.3.2020 22:08
992020031hygienické potreby
100,50 €
10.3.2020EKOS - partner s.r.o.          ; IČO:  5014668819.3.2020PR Banská Štiavnica24.3.2020 22:08
992020030utierky na ruky
79,33 €
9.3.2020REMPO, s.r.o.  Bratislava      ; IČO:  3581908119.3.2020PR Banská Štiavnica24.3.2020 22:08
992020028materiál na údržbu
130,90 €
5.3.2020SIBAcol, s.r.o.,B.Štiavnica    ; IČO:  3664926116.3.2020PR Banská Štiavnica18.3.2020 22:08
992020026čistiace a hygienické prostriedky
253,86 €
4.3.2020PAPERA s.r.o., B.Bystrica      ; IČO:  4608218216.3.2020PR Banská Štiavnica18.3.2020 22:08
992020025občerstvenie-deň otvorených dverí
177,16 €
4.3.2020METRO Cash & Carry SR s.r.o.   ; IČO:  459526714.3.2020PR Banská Štiavnica16.3.2020 22:08
992020024kancelárske potreby
276,36 €
25.2.2020Xepap, spol.s r.o. Zvolen      ; IČO:  3162860524.3.2020PR Banská Štiavnica25.3.2020 22:08
992020023PHL 022020
2 184,42 €
24.2.2020SLOVNAFT, a.s. Bratislava      ; IČO:  3132283216.3.2020PR Banská Štiavnica18.3.2020 22:08
992020022Ružiná-potraviny
162,87 €
24.2.2020CHRIEN, spol. s r.o.           ; IČO:  360083384.3.2020PR Banská Štiavnica5.3.2020 22:08
992020021Ružiná-mäso a mäsové výrobky
38,55 €
20.2.2020Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o. ; IČO:  361710934.3.2020PR Banská Štiavnica5.3.2020 22:08
992020020Ružiná-mäso a mäsové výrobky
268,85 €
20.2.2020Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o. ; IČO:  361710934.3.2020PR Banská Štiavnica5.3.2020 22:08
992020019Ružiná-potraviny
391,78 €
20.2.2020ATC-JR, s.r.o. Púchov          ; IČO:  357605324.3.2020PR Banská Štiavnica5.3.2020 22:08
992020018prelepka na čipové karty
155,00 €
19.2.2020Atos IT Solutions and Services ; IČO:  4565027628.2.2020PR Banská Štiavnica2.3.2020 22:09
992020017sekretariáty zrnková káva Lavazza
169,20 €
19.2.2020Xcoffee s.r.o., SNV            ; IČO:  5144545026.2.2020PR Banská Štiavnica27.2.2020 22:08
992020016ultrazvukový odpudzovač kún a potkanov
119,97 €
13.2.2020ECO PRODUKT s.r.o.             ; IČO:  4550247126.2.2020PR Banská Štiavnica27.2.2020 22:08
992020015publikácie Zákony (VO)
142,45 €
10.2.2020PORADCA, s.r.o., Žilina        ; IČO:  3637127126.2.2020PR Banská Štiavnica27.2.2020 22:08
992020014inštalačný materiál a príslušenstvo ku kamere
328,00 €
10.2.2020Miloš Kianica - DK-PRO         ; IČO:  4808947821.2.2020PR Banská Štiavnica24.2.2020 22:08
992020013PHL 012020
2 503,31 €
7.2.2020SLOVNAFT, a.s. Bratislava      ; IČO:  313228324.3.2020PR Banská Štiavnica5.3.2020 22:08
992020012elektronické stravné lístky
6 481,58 €
5.2.2020DOXX - Stravné lístky sro ŽA   ; IČO:  363910004.3.2020PR Banská Štiavnica5.3.2020 22:08
992020011kancelárske potreby
251,09 €
31.1.2020Xepap, spol.s r.o. Zvolen      ; IČO:  3162860526.2.2020PR Banská Štiavnica27.2.2020 22:08
992020010materiál na údržbu
144,92 €
30.1.2020SIBAcol, s.r.o.,B.Štiavnica    ; IČO:  3664926118.2.2020PR Banská Štiavnica19.2.2020 22:08
992020009vysielače
210,00 €
30.1.2020PROFI centrum, s.r.o.          ; IČO:  3662886718.2.2020PR Banská Štiavnica19.2.2020 22:08
992020008sekretariát TPR zrnková káva Lavazza
54,00 €
23.1.2020Xcoffee s.r.o., SNV            ; IČO:  5144545012.2.2020PR Banská Štiavnica13.2.2020 22:09
992020007PHL 012020
1 607,04 €
22.1.2020SLOVNAFT, a.s. Bratislava      ; IČO:  3132283214.2.2020PR Banská Štiavnica18.2.2020 22:08
992020006výstražné vesty
1 343,25 €
22.1.2020REMPO, s.r.o.  Bratislava      ; IČO:  3581908118.2.2020PR Banská Štiavnica19.2.2020 22:08
992020005VVZ-dodávka kalového čerpadla
476,00 €
21.1.2020DROBNÉ REMESLÁ SOMBATI         ; IČO:  4488571726.2.2020PR Banská Štiavnica27.2.2020 22:08
992020004Štiavnické noviny 2020
18,40 €
17.1.2020Mesto Banská Štiavnica         ; IČO:  0032050118.2.2020PR Banská Štiavnica19.2.2020 22:08
992020003sekretarát TPR-občerstvenie
42,50 €
15.1.2020Súkromná hotelová akadémia,n.o ; IČO:  4573322828.1.2020PR Banská Štiavnica29.1.2020 22:08
992020002elektronické stravné lístky
4 908,16 €
9.1.2020DOXX - Stravné lístky sro ŽA   ; IČO:  363910005.2.2020PR Banská Štiavnica10.2.2020 22:08
992020001koberec
127,26 €
8.1.2020Blažo Ivan - iBEX Šaľa         ; IČO:  3233844913.1.2020PR Banská Štiavnica13.1.2020 22:08
992010019ABPR oceľových výstuh pre upevnenie telesa komína
2 350,72 €
10.3.2020AVG group, a.s.                ; IČO:  3663253819.3.2020PR Banská Štiavnica24.3.2020 22:08
992010018ABPR oceľové konzoly na uchytenie komína
2 334,00 €
10.3.2020AVG group, a.s.                ; IČO:  3663253819.3.2020PR Banská Štiavnica24.3.2020 22:08
992010015ABPR-rekonštrukcia AB v BB-interiérová časť I.
13 311,65 €
6.3.2020U.K.S.R. s.r.o.                ; IČO:  460619163.3.2020PR Banská Štiavnica25.3.2020 22:08
992010012ABPR-inžinierska činnosť-zmena stavby pred dokonč.
2 900,00 €
24.2.2020TTA s.r.o., B. B.              ; IČO:  366364284.3.2020PR Banská Štiavnica5.3.2020 22:08
992010010ABPR-montáž komína na fasádu
1 430,00 €
18.2.2020Lukáš Toryský - KOMINÁRSTVO    ; IČO:  473260264.3.2020PR Banská Štiavnica5.3.2020 22:08
992010007ABPR realiz.proj.INTERIÉRY-vybúr.otvorov v strope
200,00 €
13.2.2020Ing.Pavol Hubinský             ; IČO:  319264364.3.2020PR Banská Štiavnica5.3.2020 22:08
992010006ABPR-rekonštrukcia AB v BB-interiérová časť I.
252 921,30 €
11.2.2020U.K.S.R. s.r.o.                ; IČO:  460619163.3.2020PR Banská Štiavnica4.3.2020 22:08
992010005ABPR-rekonštrukcia AB v BB k 31012020
47 488,31 €
10.2.2020AVG group, a.s.                ; IČO:  3663253828.2.2020PR Banská Štiavnica2.3.2020 22:09
992010003ABPR-montáž komína na fasádu
2 600,00 €
3.2.2020Lukáš Toryský - KOMINÁRSTVO    ; IČO:  4732602618.2.2020PR Banská Štiavnica19.2.2020 22:08
992010002ABPR-stavebný dozor 012020
5 000,00 €
4.2.2020Ing. Jozef Urbanovský          ; IČO:  3219619928.2.2020PR Banská Štiavnica2.3.2020 22:09
992010001plávajúce zariadenia-B.Pláv.zariad.a príslušenstvo
984 412,00 €
17.1.2020SM PONTON, s.r.o., BA          ; IČO:  443475023.3.2020PR Banská Štiavnica4.3.2020 22:08
991941034VVZ oprava omietky
1 969,80 €
7.2.2020Bigman SK,s.r.o.               ; IČO:  508036467.1.2020PR Banská Štiavnica11.2.2020 22:08
991941033overovanie listín 10-122019
144,98 €
3.2.2020Mgr. Katarína Debnárová        ; IČO:  4231254018.2.2020PR Banská Štiavnica19.2.2020 22:08
991941032nemedicínske činnosti 122019
5 830,20 €
23.1.2020ProCare, a.s. Bratislava       ; IČO:  3589056818.2.2020PR Banská Štiavnica19.2.2020 22:08
991941031ABPR-prenájom mobilnej bunky a dočas.oplot. 122019
598,00 €
13.1.2020DM Build s.r.o., BB            ; IČO:  5099230918.2.2020PR Banská Štiavnica19.2.2020 22:08
991941030medicínske činnosti 122019
7 449,70 €
17.1.2020ProCare, a.s. Bratislava       ; IČO:  3589056818.2.2020PR Banská Štiavnica19.2.2020 22:08
991941029odber nebezpečných odpadov
138,55 €
17.1.2020DETOX s.r.o. BB                ; IČO:  3158202828.1.2020PR Banská Štiavnica29.1.2020 22:08
991941028zberné jazdy 122019
72,90 €
16.1.2020Slovenská pošta,a.s.B.Bystrica ; IČO:  3663112420.2.2020PR Banská Štiavnica21.2.2020 22:08
991941027práce TBD OZKE 4.štvrťrok 2019
57 276,26 €
16.1.2020Vodohospodárska výstavbaš.p.BA ; IČO:  001567523.3.2020PR Banská Štiavnica4.3.2020 22:08
991941026technická pomoc OZBB 4.štvrťrok 2019
8 020,00 €
16.1.2020Vodohospodárska výstavbaš.p.BA ; IČO:  0015675218.2.2020PR Banská Štiavnica19.2.2020 22:08
991941025práce TBD OZBB 4.štvrťrok 2019
52 353,71 €
16.1.2020Vodohospodárska výstavbaš.p.BA ; IČO:  001567523.3.2020PR Banská Štiavnica4.3.2020 22:08
991941024technická pomoc OZPN 4.štvrťrok 2019
37 430,00 €
16.1.2020Vodohospodárska výstavbaš.p.BA ; IČO:  001567523.3.2020PR Banská Štiavnica4.3.2020 22:08
991941023práce TBD OZPN 4.štvrťrok 2019
106 500,76 €
16.1.2020Vodohospodárska výstavbaš.p.BA ; IČO:  001567523.3.2020PR Banská Štiavnica4.3.2020 22:08
991941022technická pomoc OZBA 4.štvrťrok 2019
1 050,00 €
16.1.2020Vodohospodárska výstavbaš.p.BA ; IČO:  0015675218.2.2020PR Banská Štiavnica19.2.2020 22:08
991941021práce TBD OZBA 4.štvrťrok 2019
133 432,48 €
16.1.2020Vodohospodárska výstavbaš.p.BA ; IČO:  001567523.3.2020PR Banská Štiavnica4.3.2020 22:08
991941020Budova Rad.nám.č.5-refakturácia el.energie 122019
668,48 €
15.1.2020Mesto Banská Štiavnica         ; IČO:  0032050128.1.2020PR Banská Štiavnica29.1.2020 22:08
991941019neobalové výrobky-4.štvrťrok 2019
25,00 €
15.1.2020NATUR-PACK, a.s.               ; IČO:  3597979818.2.2020PR Banská Štiavnica19.2.2020 22:08
991941018obaly-4.štvrťrok 2019
25,00 €
15.1.2020NATUR-PACK, a.s.               ; IČO:  3597979818.2.2020PR Banská Štiavnica19.2.2020 22:08
991941017náklady pri zabezpečení stálej pohot.služby
607 877,50 €
14.1.2020Komplexná cen.záchr.služba     ; IČO:  3783579321.5.2019PR Banská Štiavnica15.1.2020 22:08
991941015rozšírenie UPVS adaptér a eSpis 122019
2 875,00 €
13.1.2020ICZ Slovakia a. s.             ; IČO:  3632805718.2.2020PR Banská Štiavnica19.2.2020 22:08
991941014nájomné Minolty,správy dokumentov 122019
30 433,37 €
13.1.2020AUTOCONT s.r.o. Bratislava     ; IČO:  363962222.3.2020PR Banská Štiavnica3.3.2020 22:08
991941013SVP PR BS strážna služba 122019
1 574,67 €
13.1.2020VEL Security a.s., Vráble      ; IČO:  3652955926.2.2020PR Banská Štiavnica27.2.2020 22:08
991941012Ružiná-pranie a žehlenie 122019
146,45 €
13.1.2020Mýval s.r.o.                   ; IČO:  3679354012.2.2020PR Banská Štiavnica13.2.2020 22:09
991941011právne služby 122019
285,00 €
13.1.2020BURDA LEGAL s.r.o.             ; IČO:  4653089428.1.2020PR Banská Štiavnica29.1.2020 22:08
991941010ABPR-prenájom WC 122019
180,00 €
13.1.2020JOHNNY SERVIS s.r.o.           ; IČO:  3623854620.1.2020PR Banská Štiavnica21.1.2020 22:08
991941009služby mobilnej siete 122019
1 538,36 €
10.1.2020Slovak Telekom, a.s. BA        ; IČO:  357634693.2.2020PR Banská Štiavnica4.2.2020 22:10
991941008čistenie áut
320,00 €
10.1.2020Karin Štrbániková, BŠ          ; IČO:  4663527117.1.2020PR Banská Štiavnica21.1.2020 22:08
991941007poplatky za služby pevnej siete 122019
13 974,98 €
9.1.2020Slovak Telekom, a.s. BA        ; IČO:  3576346917.1.2020PR Banská Štiavnica21.1.2020 22:08
991941006poplatky za služby pevnej siete 122019
3 138,87 €
9.1.2020Slovak Telekom, a.s. BA        ; IČO:  3576346917.1.2020PR Banská Štiavnica21.1.2020 22:08
991941005poplatky za služby pevnej siete 122019
81,65 €
9.1.2020Slovak Telekom, a.s. BA        ; IČO:  3576346917.1.2020PR Banská Štiavnica21.1.2020 22:08
991941004poplatky za služby pevnej siete 122019
63,28 €
9.1.2020Slovak Telekom, a.s. BA        ; IČO:  3576346917.1.2020PR Banská Štiavnica21.1.2020 22:08
991941003monitoring médií 122019
105,00 €
8.1.2020Slovakia Online s.r.o., BA     ; IČO:  3140244518.2.2020PR Banská Štiavnica19.2.2020 22:08
991941002správa LAN/WAN siete 122019
9 999,16 €
7.1.2020Slovak Telekom, a.s. BA        ; IČO:  357634693.2.2020PR Banská Štiavnica4.2.2020 22:10
991941001prenájom KZ Cisco správa a údržba systému 122019
3 112,00 €
7.1.2020Slovak Telekom, a.s. BA        ; IČO:  357634693.2.2020PR Banská Štiavnica4.2.2020 22:10
991941000prenájom KZ Cisco,videokonferenčné služby 122019
2 796,00 €
7.1.2020Slovak Telekom, a.s. BA        ; IČO:  357634693.2.2020PR Banská Štiavnica4.2.2020 22:10
991940999služba zvýšenie bezpečnosti mobil.zariadení 122019
1 055,68 €
7.1.2020Slovak Telekom, a.s. BA        ; IČO:  357634693.2.2020PR Banská Štiavnica4.2.2020 22:10
991940998monitorovanie koncových bodov v sieti 122019
751,17 €
7.1.2020Slovak Telekom, a.s. BA        ; IČO:  357634693.2.2020PR Banská Štiavnica4.2.2020 22:10
991940997služby bezpečnostného technika a PO 122019
990,00 €
7.1.2020Ing. Marcel Fáber-AGENTÚRA FÁB ; IČO:  4088818517.1.2020PR Banská Štiavnica21.1.2020 22:08
991940996ABPR-strážna služba 122019
5 208,00 €
3.1.2020IBS-SECURITY, s.r.o.           ; IČO:  4540482817.1.2020PR Banská Štiavnica21.1.2020 22:08
991940995obnova údajov z disku a kopírovanie údajov
350,00 €
2.1.2020MACROFER, s.r.o. Bratislava    ; IČO:  5024331417.1.2020PR Banská Štiavnica21.1.2020 22:08
991940994dobitie frankovacieho stroja
1 000,00 €
2.1.2020Slovenská pošta,a.s.B.Bystrica ; IČO:  366311249.12.2019PR Banská Štiavnica3.1.2020 22:09
991940993ABPR-prenájom výťahu 122019
1 092,75 €
2.1.2020RAMIRENT spol. s r.o. BA       ; IČO:  1732148418.2.2020PR Banská Štiavnica19.2.2020 22:08
991940992Byty Nám.sv.Trojice-kontrola a čistenie komína
180,50 €
2.1.2020Lukáš Toryský - KOMINÁRSTVO    ; IČO:  4732602620.1.2020PR Banská Štiavnica21.1.2020 22:08
991940991montáž a oživenie systému CCTV
1 971,60 €
2.1.20202PJ GROUP spol. s r.o., Zvolen ; IČO:  468272698.1.2020PR Banská Štiavnica9.1.2020 22:08
991940990služby podpory KIS 122019
48 730,00 €
2.1.2020SOFTIP, a.s., Bratislava       ; IČO:  3678551227.2.2020PR Banská Štiavnica28.2.2020 22:09
991940989VS Veľ.Kozmálovce-odstraňovanie kalov a sedimentov
134 428,14 €
19.12.2019FERRMONT, a.s. Púchov          ; IČO:  3161991617.1.2020PR Banská Štiavnica21.1.2020 22:08
991940988SVP PR BS strážna služba 112019
1 930,67 €
19.12.2019VEL Security a.s., Vráble      ; IČO:  3652955920.1.2020PR Banská Štiavnica21.1.2020 22:08
991940987seminár 0612 Ing.Štek.,Ing.Stier.
120,00 €
19.12.2019Akadémia Plus, s.r.o.,B.B      ; IČO:  366405147.1.2020PR Banská Štiavnica8.1.2020 22:08
991940986PR BŠ revízia elektroinštalácie
4 050,00 €
19.12.2019PROFI centrum, s.r.o.          ; IČO:  366288677.1.2020PR Banská Štiavnica8.1.2020 22:08
991940985FramWat v rámci projektu slávnostný obed 2611
431,20 €
19.12.2019GAST TOM s.r.o.                ; IČO:  448223168.1.2020PR Banská Štiavnica9.1.2020 22:08
991940984ubytovanie 0810-0910 Ing.Žiak
80,91 €
19.12.2019ASPECT - VYHNE, a.s., BA       ; IČO:  3635469415.8.2019PR Banská Štiavnica20.12.2019 22:12
991940983seminár 1612 Ing.Mach.
70,00 €
18.12.2019RELIA, s.r.o. Bratislava       ; IČO:  3136930812.12.2019PR Banská Štiavnica19.12.2019 22:09
991940982konferencia 08-0910 účast.popl.,Ing.Kuruc
170,00 €
18.12.2019Slov.vodohospod.spoločnosť,BA  ; IČO:  3080766210.9.2019PR Banská Štiavnica19.12.2019 22:09
991940981VVZ oprava omietky
2 954,70 €
18.12.2019Bigman SK,s.r.o.               ; IČO:  508036467.1.2020PR Banská Štiavnica8.1.2020 22:08
991940980montáž a demontáž Car Position a sondy PHL 122019
900,36 €
18.12.2019Slovak Telekom, a.s. BA        ; IČO:  3576346920.1.2020PR Banská Štiavnica21.1.2020 22:08
991940979BS364AU
946,53 €
18.12.2019EUROMOTOR, spol. s r.o.B.B     ; IČO:  3156135720.1.2020PR Banská Štiavnica21.1.2020 22:08
991940978letenka Viedeň-Brusel a späť/Ing.Molnár
516,41 €
17.12.2019MAGIC Travel, s.r.o.           ; IČO:  3580178619.12.2019PR Banská Štiavnica20.12.2019 22:12
991940977VVZ-prečistenie kanalizácie
248,00 €
17.12.2019DROBNÉ REMESLÁ SOMBATI         ; IČO:  4488571720.12.2019PR Banská Štiavnica2.1.2020 22:09
991940976služby STK a EK
180,00 €
17.12.2019BENZ-CORTO-GAS, spol. s r.o.   ; IČO:  3604014220.12.2019PR Banská Štiavnica2.1.2020 22:09
991940975právne služby
665,00 €
17.12.2019BURDA LEGAL s.r.o.             ; IČO:  4653089419.12.2019PR Banská Štiavnica20.12.2019 22:12
991940974zberné jazdy 112019
97,20 €
16.12.2019Slovenská pošta,a.s.B.Bystrica ; IČO:  3663112417.1.2020PR Banská Štiavnica21.1.2020 22:08
991940973znalecký posudok
1 999,20 €
16.12.2019Ing. Emil Rarog                ; IČO:  1429630617.1.2020PR Banská Štiavnica21.1.2020 22:08
991940972nemedicínske činnosti 112019
5 835,60 €
16.12.2019ProCare, a.s. Bratislava       ; IČO:  358905682.1.2020PR Banská Štiavnica3.1.2020 22:09
991940971medicínske činnosti 112019
7 456,60 €
16.12.2019ProCare, a.s. Bratislava       ; IČO:  358905682.1.2020PR Banská Štiavnica3.1.2020 22:09
991940970odborné poradenské a konzultačné služby 112019
2 169,10 €
16.12.2019Komárňanská plavebná spoločnos ; IČO:  367823947.1.2020PR Banská Štiavnica8.1.2020 22:08
991940969odborné poradenské a konzultačné služby 102019
2 169,10 €
16.12.2019Komárňanská plavebná spoločnos ; IČO:  367823947.1.2020PR Banská Štiavnica8.1.2020 22:08
991940967konferenčný poplatok 1009-1309 Ing.Ivančo
500,00 €
16.12.2019INSTYTUT BADAŃ STOSOWANYCH     ; IČO:70103606209.7.2019PR Banská Štiavnica18.12.2019 22:08
991940966navýšenie kapacity el.schránky
83,33 €
16.12.2019Národná agentúra pre sieťové   ; IČO:  4215642418.11.2019PR Banská Štiavnica17.12.2019 22:08
991940965poplatky za služby pevnej siete 112019
3 138,87 €
11.12.2019Slovak Telekom, a.s. BA        ; IČO:  3576346919.12.2019PR Banská Štiavnica20.12.2019 22:12
991940964poplatky za služby pevnej siete 112019
107,28 €
11.12.2019Slovak Telekom, a.s. BA        ; IČO:  3576346919.12.2019PR Banská Štiavnica20.12.2019 22:12
991940963poplatky za služby pevnej siete 112019
63,28 €
11.12.2019Slovak Telekom, a.s. BA        ; IČO:  3576346919.12.2019PR Banská Štiavnica20.12.2019 22:12
991940962služby mobilnej siete 112019
1 607,31 €
11.12.2019Slovak Telekom, a.s. BA        ; IČO:  3576346919.12.2019PR Banská Štiavnica20.12.2019 22:12
991940961TIS SVP podpora
25 353,00 €
13.12.2019Vision IT Solutions, a.s.      ; IČO:  368157998.1.2020PR Banská Štiavnica9.1.2020 22:08
991940960Ružiná-kontrola a čistenie komínového telesa
95,00 €
13.12.2019Milan Baláž MB - KOM           ; IČO:  4676698719.12.2019PR Banská Štiavnica20.12.2019 22:12
991940959poplatky za služby pevnej siete 112019
13 974,98 €
13.12.2019Slovak Telekom, a.s. BA        ; IČO:  3576346919.12.2019PR Banská Štiavnica20.12.2019 22:12
991940958nájomné Minolty,správy dokumentov 112019
29 762,95 €
12.12.2019AUTOCONT s.r.o. Bratislava     ; IČO:  363962222.1.2020PR Banská Štiavnica3.1.2020 22:09
991940957rozšírenie UPVS adaptér a eSpis 112019
2 875,00 €
11.12.2019ICZ Slovakia a. s.             ; IČO:  363280572.1.2020PR Banská Štiavnica3.1.2020 22:09
991940956BS173AX
63,94 €
11.12.2019BSAUTO s.r.o.                  ; IČO:  4597558218.12.2019PR Banská Štiavnica19.12.2019 22:09
991940955BS310AS
123,90 €
11.12.2019BSAUTO s.r.o.                  ; IČO:  4597558218.12.2019PR Banská Štiavnica19.12.2019 22:09
991940954BS668AX
246,92 €
11.12.2019BSAUTO s.r.o.                  ; IČO:  4597558218.12.2019PR Banská Štiavnica19.12.2019 22:09
991940953BS219AS
221,41 €
11.12.2019BSAUTO s.r.o.                  ; IČO:  4597558218.12.2019PR Banská Štiavnica19.12.2019 22:09
991940952BS670AX
173,02 €
11.12.2019BSAUTO s.r.o.                  ; IČO:  4597558218.12.2019PR Banská Štiavnica19.12.2019 22:09
991940951BS383AS
113,00 €
11.12.2019BSAUTO s.r.o.                  ; IČO:  4597558218.12.2019PR Banská Štiavnica19.12.2019 22:09
991940950Budova Rad.nám.č.5-refakturácia el.energie 112019
554,25 €
11.12.2019Mesto Banská Štiavnica         ; IČO:  0032050119.12.2019PR Banská Štiavnica20.12.2019 22:12
991940949nastavenie regulacie-demontáž a montáž ventilov
347,00 €
11.12.2019Stanislav Valent-montáž ÚK     ; IČO:  1083202519.12.2019PR Banská Štiavnica20.12.2019 22:12
991940948BS217AS
291,60 €
11.12.2019BSAUTO s.r.o.                  ; IČO:  4597558218.12.2019PR Banská Štiavnica19.12.2019 22:09
991940947BS695AV
40,65 €
11.12.2019BSAUTO s.r.o.                  ; IČO:  4597558218.12.2019PR Banská Štiavnica19.12.2019 22:09
991940946BS674AT
402,61 €
11.12.2019BSAUTO s.r.o.                  ; IČO:  4597558218.12.2019PR Banská Štiavnica19.12.2019 22:09
991940945BS665AM
320,37 €
11.12.2019BSAUTO s.r.o.                  ; IČO:  4597558218.12.2019PR Banská Štiavnica19.12.2019 22:09
991940944BS713AN
150,11 €
11.12.2019BSAUTO s.r.o.                  ; IČO:  4597558218.12.2019PR Banská Štiavnica19.12.2019 22:09
991940943služba internet SVP 122019
210,00 €
10.12.2019Energotel, a.s. Bratislava     ; IČO:  3578521716.12.2019PR Banská Štiavnica18.12.2019 22:08
991940942Ružiná-nájomné ost.tech.plyny 112019
14,85 €
10.12.2019Linde Gas k.s., Bratislava     ; IČO:  3137386117.12.2019PR Banská Štiavnica18.12.2019 22:08
991940941FAIRway Danube občerstvenie 2511
709,27 €
10.12.2019Ing. Jozef Dubjel              ; IČO:  3307795916.12.2019PR Banská Štiavnica18.12.2019 22:08
991940940Ružiná-pranie a žehlenie 112019
224,60 €
9.12.2019Mýval s.r.o.                   ; IČO:  3679354019.12.2019PR Banská Štiavnica20.12.2019 22:12
991940939kontrola hasiacich prístrojov
390,50 €
9.12.2019Marián Benčaj - PYROMA         ; IČO:  4666339820.12.2019PR Banská Štiavnica2.1.2020 22:09
991940938ABPR-prenájom mobilnej bunky a dočas.oplot. 112019
598,00 €
9.12.2019DM Build s.r.o., BB            ; IČO:  5099230918.12.2019PR Banská Štiavnica19.12.2019 22:09
991940937znalecký posudok č. 168
900,00 €
9.12.2019Kinczerová Eva Ing. Bratislava ; IČO:  3217264817.12.2019PR Banská Štiavnica18.12.2019 22:08
991940936P222 údržba EZA
1 248,90 €
6.12.2019TTS Martin, s.r.o.             ; IČO:  3639432728.1.2020PR Banská Štiavnica29.1.2020 22:08
991940935ABPR-prenájom výťahu 112019
1 057,50 €
6.12.2019RAMIRENT spol. s r.o. BA       ; IČO:  1732148417.1.2020PR Banská Štiavnica21.1.2020 22:08
991940934služby bezpečnostného technika a PO 112019
990,00 €
6.12.2019Ing. Marcel Fáber-AGENTÚRA FÁB ; IČO:  4088818519.12.2019PR Banská Štiavnica20.12.2019 22:12
991940933VS Veľ.Kozmálovce-odstraňovanie kalov a sedimentov
1 845 571,86 €
5.12.2019FERRMONT, a.s. Púchov          ; IČO:  316199162.1.2020PR Banská Štiavnica3.1.2020 22:09
991940932monitoring médií 112019
105,00 €
5.12.2019Slovakia Online s.r.o., BA     ; IČO:  3140244520.12.2019PR Banská Štiavnica2.1.2020 22:09
991940931správa LAN/WAN siete 112019
9 999,16 €
4.12.2019Slovak Telekom, a.s. BA        ; IČO:  3576346920.12.2019PR Banská Štiavnica2.1.2020 22:09
991940930prenájom KZ Cisco správa a údržba systému 112019
3 112,00 €
4.12.2019Slovak Telekom, a.s. BA        ; IČO:  3576346920.12.2019PR Banská Štiavnica2.1.2020 22:09
991940929prenájom KZ Cisco,videokonferenčné služby 112019
2 796,00 €
4.12.2019Slovak Telekom, a.s. BA        ; IČO:  3576346920.12.2019PR Banská Štiavnica2.1.2020 22:09
991940928služba zvýšenie bezpečnosti mobil.zariadení 112019
1 055,68 €
4.12.2019Slovak Telekom, a.s. BA        ; IČO:  3576346920.12.2019PR Banská Štiavnica2.1.2020 22:09
991940927monitorovanie koncových bodov v sieti 112019
751,17 €
4.12.2019Slovak Telekom, a.s. BA        ; IČO:  3576346920.12.2019PR Banská Štiavnica2.1.2020 22:09
991940926výmena displeja na notebooku
366,42 €
4.12.2019AUTOCONT s.r.o. Bratislava     ; IČO:  3639622211.12.2019PR Banská Štiavnica12.12.2019 22:08
991940924služby v oblasti ochrany osobných údajov
65 000,00 €
3.12.2019Via Leonis, spol. s r.o.       ; IČO:  5083709519.12.2019PR Banská Štiavnica20.12.2019 22:12
991940923ABPR-strážna služba 112019
5 040,00 €
3.12.2019IBS-SECURITY, s.r.o.           ; IČO:  4540482813.12.2019PR Banská Štiavnica17.12.2019 22:08
991940922licenčná odmena za rok 2019
2 540,79 €
2.12.2019LITA, autorská spoločnosť, BA  ; IČO:  0042016616.12.2019PR Banská Štiavnica18.12.2019 22:08
991940921P222 prehliadka a skúška EZ
50,00 €
3.12.2019Miroslav Musil Don El          ; IČO:  3745160010.12.2019PR Banská Štiavnica11.12.2019 22:09
991940920UPC 122019
22,90 €
2.12.2019UPC DTH S.á.r.l.               ; IČO:  0000128213.12.2019PR Banská Štiavnica17.12.2019 22:08
991940919UPC 122019
22,69 €
2.12.2019UPC DTH S.á.r.l.               ; IČO:  0000128213.12.2019PR Banská Štiavnica17.12.2019 22:08
991940918UPC 122019
22,69 €
2.12.2019UPC DTH S.á.r.l.               ; IČO:  0000128213.12.2019PR Banská Štiavnica17.12.2019 22:08
991940917UPC 122019
18,69 €
2.12.2019UPC DTH S.á.r.l.               ; IČO:  0000128213.12.2019PR Banská Štiavnica17.12.2019 22:08
991940916UPC 122019
18,69 €
2.12.2019UPC DTH S.á.r.l.               ; IČO:  0000128213.12.2019PR Banská Štiavnica17.12.2019 22:08
991940915UPC 122019
18,69 €
2.12.2019UPC DTH S.á.r.l.               ; IČO:  0000128213.12.2019PR Banská Štiavnica17.12.2019 22:08
991940914UPC 122019
18,69 €
2.12.2019UPC DTH S.á.r.l.               ; IČO:  0000128213.12.2019PR Banská Štiavnica17.12.2019 22:08
991940913UPC 122019
18,69 €
2.12.2019UPC DTH S.á.r.l.               ; IČO:  0000128213.12.2019PR Banská Štiavnica17.12.2019 22:08
991940912UPC 122019
18,69 €
2.12.2019UPC DTH S.á.r.l.               ; IČO:  0000128213.12.2019PR Banská Štiavnica17.12.2019 22:08
991940911P222 prehliadka a preskúšanie strojov
611,40 €
2.12.2019KAISER Eastern Europe,s.r.o.Kr ; IČO:  3668430916.12.2019PR Banská Štiavnica18.12.2019 22:08
991940910prezúvanie automobilov
548,00 €
2.12.2019BSAUTO s.r.o.                  ; IČO:  459755829.12.2019PR Banská Štiavnica10.12.2019 22:08
991940909služby podpory KIS 112019
48 730,00 €
29.11.2019SOFTIP, a.s., Bratislava       ; IČO:  3678551220.12.2019PR Banská Štiavnica2.1.2020 22:09
991940908ubytovanie 2511-2711 Ing.Ivančo
74,10 €
29.11.2019CPI Hotels, a.s.               ; IČO:  471167579.7.2019PR Banská Štiavnica4.12.2019 22:08
991940907predĺženie HW podpory pre servery a diskové pole
9 892,00 €
27.11.2019airo, s.r.o.                   ; IČO:  482866216.12.2019PR Banská Štiavnica10.12.2019 22:08
991940906montáž a demontáž Car Position a sondy PHL 112019
2 226,60 €
25.11.2019Slovak Telekom, a.s. BA        ; IČO:  3576346917.12.2019PR Banská Štiavnica18.12.2019 22:08
991940905znalecký posudok
980,00 €
25.11.2019Ing. Jaroslav PÁLEŠ, Martin    ; IČO:5.12.2019PR Banská Štiavnica6.12.2019 22:08
991940904ABPR-prenájom mobilnej bunky a dočas.oplot. 102019
598,00 €
25.11.2019DM Build s.r.o., BB            ; IČO:  509923095.12.2019PR Banská Štiavnica6.12.2019 22:08
991940903DAREFFORT-občerstvenie
620,00 €
22.11.2019GDME s.r.o.                    ; IČO:  506428713.12.2019PR Banská Štiavnica4.12.2019 22:08
991940902VVZ oprava elektroinštalácie
540,00 €
22.11.2019PROFI centrum, s.r.o.          ; IČO:  3662886728.11.2019PR Banská Štiavnica2.12.2019 22:08
991940901PR BŠ demontáž čerpadla fontány
18,40 €
22.11.2019PROFI centrum, s.r.o.          ; IČO:  3662886728.11.2019PR Banská Štiavnica2.12.2019 22:08
991940900čistenie áut
550,00 €
22.11.2019Karin Štrbániková, BŠ          ; IČO:  4663527128.11.2019PR Banská Štiavnica2.12.2019 22:08
991940899TIS SVP podpora a údržba
58 218,00 €
21.11.2019Vision IT Solutions, a.s.      ; IČO:  3681579910.12.2019PR Banská Štiavnica11.12.2019 22:09
991940898ubytovanie 2310-2410 Ing.Sel.,Ing.Vir.
148,48 €
19.11.2019OREA HOTELS s.r.o.             ; IČO:  2717665722.10.2019PR Banská Štiavnica20.11.2019 22:08
991940897VVZ oprava plynového kotla
310,00 €
19.11.2019Gabriel Ruckschloss            ; IČO:  1421128928.11.2019PR Banská Štiavnica2.12.2019 22:08
991940896zberné jazdy 102019
111,78 €
18.11.2019Slovenská pošta,a.s.B.Bystrica ; IČO:  3663112421.11.2019PR Banská Štiavnica22.11.2019 22:08
991940895implementácia systému manažerstva proti korupcii
7 515,00 €
18.11.2019EUROCONTROL s.r.o.             ; IČO:  3574240213.12.2019PR Banská Štiavnica17.12.2019 22:08
991940894rozšírenie UPVS adaptér a eSpis 102019
25 092,00 €
18.11.2019ICZ Slovakia a. s.             ; IČO:  3632805713.12.2019PR Banská Štiavnica17.12.2019 22:08
991940893rozšírenie UPVS adaptér a eSpis 102019
5 904,00 €
18.11.2019ICZ Slovakia a. s.             ; IČO:  3632805713.12.2019PR Banská Štiavnica17.12.2019 22:08
991940892vytlačenie plánov budovy
49,98 €
18.11.2019ALLCOM,spol.s r.o.,B.Štiavnica ; IČO:  3662466728.11.2019PR Banská Štiavnica2.12.2019 22:08
991940891konferencia 11.-13.11. Dúcz,Vir,Sza,Kuruc,Lip,Min,
1 080,00 €
27.11.2019HEKAS, s.r.o., Bratislava      ; IČO:  366954323.12.2019PR Banská Štiavnica4.12.2019 22:08
991940890ubytovanie 1311 Ing.Virág
69,47 €
18.11.2019ASPECT - VYHNE, a.s., BA       ; IČO:  3635469415.11.2019PR Banská Štiavnica21.11.2019 22:09
991940889služby mobilnej siete 102019
2 070,09 €
8.11.2019Slovak Telekom, a.s. BA        ; IČO:  3576346928.11.2019PR Banská Štiavnica2.12.2019 22:08
991940888nemedicínske činnosti 102019
5 832,00 €
15.11.2019ProCare, a.s. Bratislava       ; IČO:  358905686.12.2019PR Banská Štiavnica10.12.2019 22:08
991940887medicínske činnosti 102019
7 452,00 €
15.11.2019ProCare, a.s. Bratislava       ; IČO:  358905686.12.2019PR Banská Štiavnica10.12.2019 22:08
991940886SVP PR BS strážna služba 102019
2 208,27 €
15.11.2019VEL Security a.s., Vráble      ; IČO:  365295596.12.2019PR Banská Štiavnica10.12.2019 22:08
991940885tlač projektovej dokumentácie
150,00 €
15.11.2019ALLCOM,spol.s r.o.,B.Štiavnica ; IČO:  3662466721.11.2019PR Banská Štiavnica22.11.2019 22:08
991940884kopírovanie
200,00 €
15.11.2019ALLCOM,spol.s r.o.,B.Štiavnica ; IČO:  3662466722.11.2019PR Banská Štiavnica25.11.2019 22:08
991940882podpora a údržba UPVS adaptér a eSpis 102019
2 875,00 €
14.11.2019ICZ Slovakia a. s.             ; IČO:  3632805711.12.2019PR Banská Štiavnica12.12.2019 22:08
991940881letenka BA-Brusel-BA Ing.Čadek
152,07 €
14.11.2019MAGIC Travel, s.r.o.           ; IČO:  358017866.12.2019PR Banská Štiavnica10.12.2019 22:08
991940880ABPR-prenájom WC 112019
5,40 €
14.11.2019JOHNNY SERVIS s.r.o.           ; IČO:  3623854626.11.2019PR Banská Štiavnica27.11.2019 22:08
991940879ABPR-prenájom WC 102019
180,00 €
14.11.2019JOHNNY SERVIS s.r.o.           ; IČO:  3623854626.11.2019PR Banská Štiavnica27.11.2019 22:08
991940878seminár 1411 Patschová,Luptáková
115,00 €
14.11.2019EDOS-PEM s.r.o. Bratislava     ; IČO:  3628722927.11.2019PR Banská Štiavnica28.11.2019 22:09
991940877nájomné Minolty,správy dokumentov 102019
30 233,86 €
13.11.2019AUTOCONT s.r.o. Bratislava     ; IČO:  363962226.12.2019PR Banská Štiavnica10.12.2019 22:08
991940876certifikačný audit systému manaž.proti korupcii
5 900,00 €
13.11.2019ELBACERT, akciová spoločnosť   ; IČO:  366289482.12.2019PR Banská Štiavnica3.12.2019 22:08
991940875Budova Rad.nám.č.5-refakturácia el.energie 102019
417,81 €
13.11.2019Mesto Banská Štiavnica         ; IČO:  0032050125.11.2019PR Banská Štiavnica26.11.2019 22:08
991940874poplatky za služby pevnej siete 102019
138,36 €
7.11.2019Slovak Telekom, a.s. BA        ; IČO:  3576346921.11.2019PR Banská Štiavnica22.11.2019 22:08
991940873poplatky za služby pevnej siete 102019
63,28 €
7.11.2019Slovak Telekom, a.s. BA        ; IČO:  3576346921.11.2019PR Banská Štiavnica22.11.2019 22:08
991940872poplatky za služby pevnej siete 102019
13 974,98 €
11.11.2019Slovak Telekom, a.s. BA        ; IČO:  3576346921.11.2019PR Banská Štiavnica22.11.2019 22:08
991940871poplatky za služby pevnej siete 102019
3 138,87 €
7.11.2019Slovak Telekom, a.s. BA        ; IČO:  3576346921.11.2019PR Banská Štiavnica22.11.2019 22:08
991940870ABPR-práce strojov
2 623,00 €
12.11.2019DAMONS, s.r.o.                 ; IČO:  4555700428.11.2019PR Banská Štiavnica2.12.2019 22:08
991940869ABPR-prenájom výťahu 102019
1 092,75 €
11.11.2019RAMIRENT spol. s r.o. BA       ; IČO:  1732148413.12.2019PR Banská Štiavnica17.12.2019 22:08
991940868aktualizácie programu ASPI 07-122019
6 707,28 €
11.11.2019Wolters Kluwer s.r.o. BA       ; IČO:  313482625.12.2019PR Banská Štiavnica6.12.2019 22:08
991940867servis závesných lodných motorov
365,82 €
11.11.2019BG Technik cs, a.s.            ; IČO:  2525394821.11.2019PR Banská Štiavnica22.11.2019 22:08
991940866služba internet SVP 112019
210,00 €
11.11.2019Energotel, a.s. Bratislava     ; IČO:  3578521715.11.2019PR Banská Štiavnica18.11.2019 22:08
991940865služby koordinátora BOZP 102019
1 300,00 €
8.11.2019Ing. Marcel Fáber-AGENTÚRA FÁB ; IČO:  4088818518.11.2019PR Banská Štiavnica19.11.2019 22:08
991940864služby bezpečnostného technika a PO 102019
990,00 €
8.11.2019Ing. Marcel Fáber-AGENTÚRA FÁB ; IČO:  4088818518.11.2019PR Banská Štiavnica19.11.2019 22:08
991940863Ružiná-pranie a žehlenie 102019
366,95 €
11.11.2019Mýval s.r.o.                   ; IČO:  3679354028.11.2019PR Banská Štiavnica2.12.2019 22:08
991940862Ružiná-nájomné ost.tech.plyny 102019
14,79 €
8.11.2019Linde Gas k.s., Bratislava     ; IČO:  3137386119.11.2019PR Banská Štiavnica20.11.2019 22:08
991940861monitoring médií 102019
105,00 €
7.11.2019Slovakia Online s.r.o., BA     ; IČO:  3140244528.11.2019PR Banská Štiavnica2.12.2019 22:08
991940860občerstvenie na zahájenie stavby
360,00 €
7.11.2019Adriana Frühvaldová            ; IČO:  4632715118.11.2019PR Banská Štiavnica19.11.2019 22:08
991940859práce TBD OZPN 3.štvrťrok 2019
122 797,07 €
7.11.2019Vodohospodárska výstavbaš.p.BA ; IČO:  0015675214.11.2019PR Banská Štiavnica15.11.2019 22:09
991940858správa LAN/WAN siete 102019
9 999,16 €
7.11.2019Slovak Telekom, a.s. BA        ; IČO:  3576346928.11.2019PR Banská Štiavnica2.12.2019 22:08
991940857prenájom KZ Cisco správa a údržba systému 102019
3 112,00 €
7.11.2019Slovak Telekom, a.s. BA        ; IČO:  3576346928.11.2019PR Banská Štiavnica2.12.2019 22:08
991940856prenájom KZ Cisco,videokonferenčné služby 102019
2 796,00 €
7.11.2019Slovak Telekom, a.s. BA        ; IČO:  3576346928.11.2019PR Banská Štiavnica2.12.2019 22:08
991940855služba zvýšenie bezpečnosti mobil.zariadení 102019
1 055,68 €
7.11.2019Slovak Telekom, a.s. BA        ; IČO:  3576346928.11.2019PR Banská Štiavnica2.12.2019 22:08
991940854monitorovanie koncových bodov v sieti 102019
751,17 €
7.11.2019Slovak Telekom, a.s. BA        ; IČO:  3576346928.11.2019PR Banská Štiavnica2.12.2019 22:08
991940853ubytovanie 0511-0611 Ing.Virág
59,32 €
6.11.2019eFi Palace, s.r.o.             ; IČO:  293787027.11.2019PR Banská Štiavnica4.12.2019 22:08
991940852ubytovanie-Ambroš,Kamenská,Mrázová
133,28 €
6.11.2019Hotel COLOR                    ; IČO:  3568704515.11.2019PR Banská Štiavnica18.11.2019 22:08
991940851právna služba 0110-31102019
19 388,33 €
6.11.2019AK GRUBER, s.r.o.              ; IČO:  5124381418.11.2019PR Banská Štiavnica19.11.2019 22:08
991940850PR BŠ revízia kotolne
400,00 €
5.11.2019Gabriel Ruckschloss            ; IČO:  1421128918.11.2019PR Banská Štiavnica19.11.2019 22:08
991940849overovanie listín 07-092019
543,35 €
5.11.2019Mgr. Katarína Debnárová        ; IČO:  4231254014.11.2019PR Banská Štiavnica15.11.2019 22:09
991940848Ružiná-kontrola škodcov
97,00 €
5.11.2019Ing. Peter Pračko, Mýtna       ; IČO:  3775286314.11.2019PR Banská Štiavnica15.11.2019 22:09
991940847UPC 112019
22,90 €
4.11.2019UPC DTH S.á.r.l.               ; IČO:  0000128215.11.2019PR Banská Štiavnica18.11.2019 22:08
991940846UPC 112019
22,69 €
4.11.2019UPC DTH S.á.r.l.               ; IČO:  0000128215.11.2019PR Banská Štiavnica18.11.2019 22:08
991940845UPC 112019
22,69 €
4.11.2019UPC DTH S.á.r.l.               ; IČO:  0000128215.11.2019PR Banská Štiavnica18.11.2019 22:08
991940844UPC 112019
18,69 €
4.11.2019UPC DTH S.á.r.l.               ; IČO:  0000128215.11.2019PR Banská Štiavnica18.11.2019 22:08
991940843UPC 112019
18,69 €
4.11.2019UPC DTH S.á.r.l.               ; IČO:  0000128215.11.2019PR Banská Štiavnica18.11.2019 22:08
991940842UPC 112019
18,69 €
4.11.2019UPC DTH S.á.r.l.               ; IČO:  0000128215.11.2019PR Banská Štiavnica18.11.2019 22:08
991940841UPC 112019
18,69 €
4.11.2019UPC DTH S.á.r.l.               ; IČO:  0000128215.11.2019PR Banská Štiavnica18.11.2019 22:08
991940840UPC 112019
18,69 €
4.11.2019UPC DTH S.á.r.l.               ; IČO:  0000128215.11.2019PR Banská Štiavnica18.11.2019 22:08
991940839UPC 112019
18,69 €
4.11.2019UPC DTH S.á.r.l.               ; IČO:  0000128215.11.2019PR Banská Štiavnica18.11.2019 22:08
991940838ABPR-strážna služba 102019
5 208,00 €
4.11.2019IBS-SECURITY, s.r.o.           ; IČO:  4540482814.11.2019PR Banská Štiavnica15.11.2019 22:09
991940837odborné poradenské a konzultačné služby
2 169,10 €
4.11.2019Komárňanská plavebná spoločnos ; IČO:  3678239429.11.2019PR Banská Štiavnica2.12.2019 22:08
991940836práce TBD OZKE 3.štvrťrok 2019
47 602,58 €
4.11.2019Vodohospodárska výstavbaš.p.BA ; IČO:  0015675214.11.2019PR Banská Štiavnica15.11.2019 22:09
991940835ABPR-prenájom výťahu 092019
1 057,50 €
7.10.2019RAMIRENT spol. s r.o. BA       ; IČO:  1732148414.11.2019PR Banská Štiavnica15.11.2019 22:09
991940833služby podpory KIS 102019
48 730,00 €
31.10.2019SOFTIP, a.s., Bratislava       ; IČO:  3678551228.11.2019PR Banská Štiavnica2.12.2019 22:08
991940832seminár 28-2910 JUDr.Kám.,Mgr.Mráz.,RNDr.Amb.
630,00 €
31.10.2019creatio eu, s.r.o.Bratislava   ; IČO:  5024203214.11.2019PR Banská Štiavnica15.11.2019 22:09
991940831právne služby
1 999,00 €
29.10.2019Prosman a Pavlovič advok.kanc. ; IČO:  3686528128.11.2019PR Banská Štiavnica2.12.2019 22:08
991940830Ružiná-vypracovanie prevádzkového poriadku kotolne
115,00 €
29.10.2019Rudolf Kováčik - RUKOV         ; IČO:  4320559315.11.2019PR Banská Štiavnica18.11.2019 22:08
991940829technická pomoc OZBB 3.štvrťrok 2019
2 913,86 €
29.10.2019Vodohospodárska výstavbaš.p.BA ; IČO:  001567527.11.2019PR Banská Štiavnica8.11.2019 22:08
991940828práce TBD OZBB 3.štvrťrok 2019
86 742,08 €
29.10.2019Vodohospodárska výstavbaš.p.BA ; IČO:  001567527.11.2019PR Banská Štiavnica8.11.2019 22:08
991940827technická pomoc OZBA 3.štvrťrok 2019
525,00 €
29.10.2019Vodohospodárska výstavbaš.p.BA ; IČO:  001567527.11.2019PR Banská Štiavnica8.11.2019 22:08
991940826práce TBD OZBA 3.štvrťrok 2019
41 427,90 €
29.10.2019Vodohospodárska výstavbaš.p.BA ; IČO:  001567527.11.2019PR Banská Štiavnica8.11.2019 22:08
991940825PR BŠ oprava vnútorného osvetlenia
133,60 €
29.10.2019PROFI centrum, s.r.o.          ; IČO:  366288675.11.2019PR Banská Štiavnica6.11.2019 22:08
991940824školenie 0702 Ing.Lambertová
144,00 €
30.1.2019CUS - Centrum úč. Slov., s.r.o ; IČO:  3676095128.1.2019PR Banská Štiavnica31.1.2019 22:08
991940823ubytovanie 2210-2410 Ing.Čadek
72,00 €
25.10.2019HOTEL DONAUHOF                 ; IČO: 12772046728.10.2019PR Banská Štiavnica20.11.2019 22:08
991940822ubytovanie 2210-2410 Ing.Kindernay
144,00 €
25.10.2019HOTEL DONAUHOF                 ; IČO: 12772046728.10.2019PR Banská Štiavnica20.11.2019 22:08
991940821podpora zariadenia Barracuda Load Balancer
8 580,00 €
25.10.2019Gratex International, a.s. BA  ; IČO:  357434686.11.2019PR Banská Štiavnica8.11.2019 22:08
991940820parkovné ZPC 85/2019 Ing.Wagner
24,69 €
25.10.2019HUP-ZAGREB d.d.                ; IČO:668592648921.10.2019PR Banská Štiavnica29.10.2019 22:08
991940819ubytovanie 1510-1710 Mgr.Koli
169,79 €
25.10.2019HUP-ZAGREB d.d.                ; IČO:668592648921.10.2019PR Banská Štiavnica30.10.2019 22:09
991940818ubytovanie 1510-1710 Ing.Wagner
169,79 €
25.10.2019HUP-ZAGREB d.d.                ; IČO:668592648921.10.2019PR Banská Štiavnica29.10.2019 22:08
991940817dobitie frankovacieho stroja
1 000,00 €
23.10.2019Slovenská pošta,a.s.B.Bystrica ; IČO:  366311249.10.2019PR Banská Štiavnica24.10.2019 22:08
991940816ubytovanie 1510-1710 Ing.Virág
266,44 €
22.10.2019Green Care Kft.                ; IČO:  1240104422.10.2019PR Banská Štiavnica6.11.2019 22:08
991940815čistenie áut
450,00 €
22.10.2019Karin Štrbániková, BŠ          ; IČO:  4663527128.10.2019PR Banská Štiavnica29.10.2019 22:08
991940814ubytovanie 0810-0910 Ing.Bar.,Mgr.Sza.,Ing.Vir.
189,82 €
17.10.2019ASPECT - VYHNE, a.s., BA       ; IČO:  363546946.8.2019PR Banská Štiavnica21.10.2019 22:08
991940813ABPR-prenájom mobilnej bunky a dočas.oplot. 092019
598,00 €
17.10.2019DM Build s.r.o., BB            ; IČO:  5099230930.10.2019PR Banská Štiavnica31.10.2019 22:09
991940811analýza spotreby na odbernom mieste
990,00 €
17.10.2019JHS s.r.o., Martin             ; IČO:  3638209422.10.2019PR Banská Štiavnica23.10.2019 22:09
991940809zberné jazdy 092019
102,06 €
16.10.2019Slovenská pošta,a.s.B.Bystrica ; IČO:  3663112420.11.2019PR Banská Štiavnica21.11.2019 22:09
991940808právne služby
190,00 €
16.10.2019BURDA LEGAL s.r.o.             ; IČO:  4653089430.10.2019PR Banská Štiavnica31.10.2019 22:09
991940807daňové poradenstvo
50,00 €
16.10.2019Ing. Miroslav Mauer            ; IČO:  3037318221.10.2019PR Banská Štiavnica22.10.2019 22:08
991940806konferencia 7-711 Ing. Gáborík
250,00 €
15.10.2019Slovenská spoloč.pre kvalitu   ; IČO:  3780111228.10.2019PR Banská Štiavnica29.10.2019 22:08
991940805TIS SVP podpora a údržba
42 255,00 €
14.10.2019Vision IT Solutions, a.s.      ; IČO:  368157997.11.2019PR Banská Štiavnica8.11.2019 22:08
991940804ABPR-revízia stavebného výťahu
110,00 €
7.10.2019RAMIRENT spol. s r.o. BA       ; IČO:  1732148414.11.2019PR Banská Štiavnica15.11.2019 22:09
991940803medicínske činnosti 092019
7 438,20 €
14.10.2019ProCare, a.s. Bratislava       ; IČO:  358905685.11.2019PR Banská Štiavnica6.11.2019 22:08
991940802nemedicínske činnosti 092019
5 821,20 €
14.10.2019ProCare, a.s. Bratislava       ; IČO:  358905685.11.2019PR Banská Štiavnica6.11.2019 22:08
991940801príspevky na facebooku
25,98 €
14.10.2019Facebook Ireland Limited       ; IČO:  0969292815.10.2019PR Banská Štiavnica18.10.2019 22:08
991940800Budova Rad.nám.č.5-refakturácia el.energie 092019
212,91 €
14.10.2019Mesto Banská Štiavnica         ; IČO:  0032050124.10.2019PR Banská Štiavnica25.10.2019 22:08
991940799obaly-3.štvrťrok 2019
25,00 €
14.10.2019NATUR-PACK, a.s.               ; IČO:  359797987.11.2019PR Banská Štiavnica8.11.2019 22:08
991940798neobalové výrobky-3.štvrťrok 2019
25,00 €
14.10.2019NATUR-PACK, a.s.               ; IČO:  359797987.11.2019PR Banská Štiavnica8.11.2019 22:08
991940797SVP PR BS strážna služba 092019
2 009,87 €
14.10.2019VEL Security a.s., Vráble      ; IČO:  365295595.11.2019PR Banská Štiavnica6.11.2019 22:08
991940796Ružiná-pranie a žehlenie 092019
359,05 €
10.10.2019Mýval s.r.o.                   ; IČO:  3679354029.10.2019PR Banská Štiavnica30.10.2019 22:09
991940795služba internet SVP 102019
210,00 €
10.10.2019Energotel, a.s. Bratislava     ; IČO:  3578521721.10.2019PR Banská Štiavnica22.10.2019 22:08
991940794služby mobilnej siete 092019
771,95 €
9.10.2019Slovak Telekom, a.s. BA        ; IČO:  3576346930.10.2019PR Banská Štiavnica31.10.2019 22:09
991940793služby mobilnej siete 092019
1 083,24 €
9.10.2019Slovak Telekom, a.s. BA        ; IČO:  3576346921.10.2019PR Banská Štiavnica22.10.2019 22:08
991940792služby mobilnej siete 092019
937,01 €
9.10.2019Slovak Telekom, a.s. BA        ; IČO:  3576346930.10.2019PR Banská Štiavnica31.10.2019 22:09
991940791služby mobilnej siete 092019
238,92 €
9.10.2019Slovak Telekom, a.s. BA        ; IČO:  3576346930.10.2019PR Banská Štiavnica31.10.2019 22:09
991940790služby mobilnej siete 092019
20,96 €
9.10.2019Slovak Telekom, a.s. BA        ; IČO:  3576346930.10.2019PR Banská Štiavnica31.10.2019 22:09
991940789poplatky za služby pevnej siete 092019
13 974,98 €
9.10.2019Slovak Telekom, a.s. BA        ; IČO:  3576346921.10.2019PR Banská Štiavnica22.10.2019 22:08
991940788poplatky za služby pevnej siete 092019
116,26 €
9.10.2019Slovak Telekom, a.s. BA        ; IČO:  3576346921.10.2019PR Banská Štiavnica22.10.2019 22:08
991940787poplatky za služby pevnej siete 092019
63,28 €
9.10.2019Slovak Telekom, a.s. BA        ; IČO:  3576346921.10.2019PR Banská Štiavnica22.10.2019 22:08
991940786nájomné Minolty,správy dokumentov 092019
29 966,90 €
9.10.2019AUTOCONT s.r.o. Bratislava     ; IČO:  3639622230.10.2019PR Banská Štiavnica31.10.2019 22:09
991940785deratizácia a dezinsekcia objektov
970,00 €
9.10.2019Roman Slezák - GELOS, BŠ       ; IČO:  3454627816.10.2019PR Banská Štiavnica18.10.2019 22:08
991940784Ružiná-nájomné ost.tech.plyny 092019
13,80 €
9.10.2019Linde Gas k.s., Bratislava     ; IČO:  3137386115.10.2019PR Banská Štiavnica16.10.2019 22:08
991940782PZP 01102019-31122019
944,50 €
8.10.2019KOOPERATIVA poisťovňa,a.s.     ; IČO:  0058544115.10.2019PR Banská Štiavnica16.10.2019 22:08
991940781VVZ revízia, vložkovanie komína
2 089,00 €
7.10.2019Lukáš Toryský - KOMINÁRSTVO    ; IČO:  4732602615.10.2019PR Banská Štiavnica16.10.2019 22:08
991940780montáž a demontáž Car Position a sondy PHL 082019
3 443,59 €
7.10.2019Slovak Telekom, a.s. BA        ; IČO:  3576346929.10.2019PR Banská Štiavnica30.10.2019 22:09
991940779služby koordinátora BOZP 092019
1 300,00 €
7.10.2019Ing. Marcel Fáber-AGENTÚRA FÁB ; IČO:  4088818515.10.2019PR Banská Štiavnica16.10.2019 22:08
991940778služby bezpečnostného technika a PO 092019
990,00 €
7.10.2019Ing. Marcel Fáber-AGENTÚRA FÁB ; IČO:  4088818515.10.2019PR Banská Štiavnica16.10.2019 22:08
991940777preklad odborného textu
1 342,00 €
7.10.2019Preklady PaedDr. Beata Nemcová ; IČO:  4668486715.10.2019PR Banská Štiavnica16.10.2019 22:08
991940776právne služby a poradenstvo
400,00 €
4.10.2019JUDr, Michal Badinský          ; IČO:  4200309128.10.2019PR Banská Štiavnica29.10.2019 22:08
991940775letenka Viedeň-Helsinky-Viedeň/Ing.Čadek
407,54 €
4.10.2019MAGIC Travel, s.r.o.           ; IČO:  3580178625.10.2019PR Banská Štiavnica28.10.2019 22:08
991940774BS713AN práce po servisnej prehliadke
825,05 €
4.10.2019BSAUTO s.r.o.                  ; IČO:  4597558217.10.2019PR Banská Štiavnica18.10.2019 22:08
991940773BS668AX práce po oprave
179,88 €
4.10.2019BSAUTO s.r.o.                  ; IČO:  4597558217.10.2019PR Banská Štiavnica18.10.2019 22:08
991940772BS218AS práce po oprave
387,16 €
4.10.2019BSAUTO s.r.o.                  ; IČO:  4597558217.10.2019PR Banská Štiavnica18.10.2019 22:08
991940771BS674AT práce po oprave
340,01 €
4.10.2019BSAUTO s.r.o.                  ; IČO:  4597558217.10.2019PR Banská Štiavnica18.10.2019 22:08
991940770monitoring médií 27092019-30092019
14,00 €
4.10.2019Slovakia Online s.r.o., BA     ; IČO:  3140244511.10.2019PR Banská Štiavnica14.10.2019 22:09
991940769monitoring médií 01092019-26092019
99,67 €
4.10.2019Slovakia Online s.r.o., BA     ; IČO:  3140244529.10.2019PR Banská Štiavnica30.10.2019 22:09
991940768konzultačné služby,technická a odborná pomoc
11 400,00 €
(Ing.Kindernay)3.10.2019DHI SLOVAKIA, s.r.o.           ; IČO:  3585757930.10.2019PR Banská Štiavnica31.10.2019 22:09
991940767správa LAN/WAN siete 092019
9 999,16 €
3.10.2019Slovak Telekom, a.s. BA        ; IČO:  3576346929.10.2019PR Banská Štiavnica30.10.2019 22:09
991940766prenájom KZ Cisco správa a údržba systému 092019
3 112,00 €
3.10.2019Slovak Telekom, a.s. BA        ; IČO:  3576346929.10.2019PR Banská Štiavnica30.10.2019 22:09
991940765prenájom KZ Cisco,videokonferenčné služby 092019
2 796,00 €
3.10.2019Slovak Telekom, a.s. BA        ; IČO:  3576346929.10.2019PR Banská Štiavnica30.10.2019 22:09
991940764služba zvýšenie bezpečnosti mobil.zariadení 092019
1 055,68 €
3.10.2019Slovak Telekom, a.s. BA        ; IČO:  3576346929.10.2019PR Banská Štiavnica30.10.2019 22:09
991940763monitorovanie koncových bodov v sieti 092019
751,17 €
3.10.2019Slovak Telekom, a.s. BA        ; IČO:  3576346929.10.2019PR Banská Štiavnica30.10.2019 22:09
991940762ABPR-prenájom WC 092019
180,00 €
3.10.2019JOHNNY SERVIS s.r.o.           ; IČO:  3623854615.10.2019PR Banská Štiavnica16.10.2019 22:08
991940761ošetrenie stromu
320,00 €
3.10.2019Patrik Dobrota - CITY TREES    ; IČO:  4772071921.10.2019PR Banská Štiavnica22.10.2019 22:08
991940760UPC 102019
22,90 €
2.10.2019UPC DTH S.á.r.l.               ; IČO:  0000128215.10.2019PR Banská Štiavnica16.10.2019 22:08
991940759UPC 102019
22,69 €
2.10.2019UPC DTH S.á.r.l.               ; IČO:  0000128215.10.2019PR Banská Štiavnica16.10.2019 22:08
991940758UPC 102019
22,69 €
2.10.2019UPC DTH S.á.r.l.               ; IČO:  0000128215.10.2019PR Banská Štiavnica16.10.2019 22:08
991940757UPC 102019
18,69 €
2.10.2019UPC DTH S.á.r.l.               ; IČO:  0000128215.10.2019PR Banská Štiavnica16.10.2019 22:08
991940756UPC 102019
18,69 €
2.10.2019UPC DTH S.á.r.l.               ; IČO:  0000128215.10.2019PR Banská Štiavnica16.10.2019 22:08
991940755UPC 102019
18,69 €
2.10.2019UPC DTH S.á.r.l.               ; IČO:  0000128215.10.2019PR Banská Štiavnica16.10.2019 22:08
991940754UPC 102019
18,69 €
2.10.2019UPC DTH S.á.r.l.               ; IČO:  0000128215.10.2019PR Banská Štiavnica16.10.2019 22:08
991940753UPC 102019
18,69 €
2.10.2019UPC DTH S.á.r.l.               ; IČO:  0000128215.10.2019PR Banská Štiavnica16.10.2019 22:08
991940752UPC 102019
18,69 €
2.10.2019UPC DTH S.á.r.l.               ; IČO:  0000128215.10.2019PR Banská Štiavnica16.10.2019 22:08
991940751ABPR sonda osobného výťahu
240,00 €
1.10.2019MBULVAS, s.r.o.                ; IČO:  4732134225.10.2019PR Banská Štiavnica28.10.2019 22:08
991940750právna služba 0109-30092019
2 090,00 €
1.10.2019AK GRUBER, s.r.o.              ; IČO:  5124381411.10.2019PR Banská Štiavnica14.10.2019 22:09
991940749revízie plynových kotlov
960,00 €
30.9.2019Gabriel Ruckschloss            ; IČO:  1421128911.10.2019PR Banská Štiavnica14.10.2019 22:09
991940748služby podpory KIS a správa registratúry 092019
50 334,43 €
30.9.2019SOFTIP, a.s., Bratislava       ; IČO:  3678551229.10.2019PR Banská Štiavnica30.10.2019 22:09
991940747P222 prehliadka a skúška EZ
88,00 €
30.9.2019Miroslav Musil Don El          ; IČO:  3745160010.10.2019PR Banská Štiavnica11.10.2019 22:08
991940746seminár 2609 Ing.Pref.,Mgr.Mráz.
126,00 €
30.9.2019creatio eu, s.r.o.Bratislava   ; IČO:  5024203210.10.2019PR Banská Štiavnica11.10.2019 22:08
991940745služby-prenájom miestnosti a techniky
1 219,75 €
30.9.2019MUDr.Juraj Sninský-DIXONRESORT ; IČO:  178407758.10.2019PR Banská Štiavnica9.10.2019 22:09
991940744ubytovanie 2210-2410 Ing.Slezáková
149,41 €
27.9.2019OREA HOTELS s.r.o.             ; IČO:  2717665719.9.2019PR Banská Štiavnica1.10.2019 22:08
991940743pokuta - DoDP 032019
17,90 €
25.9.2019Daňový úrad pre vybr.daň.subj. ; IČO:  006348167.10.2019PR Banská Štiavnica8.10.2019 22:08
991940742pokuta - DoDP 032019
44,00 €
25.9.2019Daňový úrad pre vybr.daň.subj. ; IČO:  006348167.10.2019PR Banská Štiavnica8.10.2019 22:08
991940741pokuta - DoDP 022019
5,20 €
25.9.2019Daňový úrad pre vybr.daň.subj. ; IČO:  006348167.10.2019PR Banská Štiavnica8.10.2019 22:08
991940740pokuta - DoDP 062019
14,60 €
25.9.2019Daňový úrad pre vybr.daň.subj. ; IČO:  006348167.10.2019PR Banská Štiavnica8.10.2019 22:08
991940739P222 prehliadka a preskúšanie Menzi Muck
128,00 €
27.9.2019EUROTER, s.r.o. Piešťany       ; IČO:  3623181922.10.2019PR Banská Štiavnica23.10.2019 22:09
991940738zabezpečenie konferencie  Manažment povodní...
2 000,00 €
27.9.2019Slov.vodohospod.spoločnosť,BA  ; IČO:  3080766210.10.2019PR Banská Štiavnica11.10.2019 22:08
991940737BS389AS práce po servisnej prehliadke
99,90 €
26.9.2019BSAUTO s.r.o.                  ; IČO:  459755829.10.2019PR Banská Štiavnica11.10.2019 22:08
991940736ABPR-strážna služba 092019
5 040,00 €
2.10.2019IBS-SECURITY, s.r.o.           ; IČO:  4540482815.10.2019PR Banská Štiavnica16.10.2019 22:08
991940735BS665AM práce po oprave
423,29 €
26.9.2019BSAUTO s.r.o.                  ; IČO:  459755829.10.2019PR Banská Štiavnica11.10.2019 22:08
991940734BS424AS práce po servisnej prehliadke
249,18 €
26.9.2019BSAUTO s.r.o.                  ; IČO:  459755829.10.2019PR Banská Štiavnica11.10.2019 22:08
991940733BS173AX práce po servisnej prehliadke
154,20 €
26.9.2019BSAUTO s.r.o.                  ; IČO:  459755829.10.2019PR Banská Štiavnica11.10.2019 22:08
991940732BS368AS práce po oprave
610,51 €
26.9.2019BSAUTO s.r.o.                  ; IČO:  459755829.10.2019PR Banská Štiavnica11.10.2019 22:08
991940731spracovanie statického posudku na stavbu BB...
760,00 €
25.9.2019Budinský Vladimír Ing.- SSK BB ; IČO:  109695197.10.2019PR Banská Štiavnica8.10.2019 22:08
991940730čistenie áut
500,00 €
24.9.2019Karin Štrbániková, BŠ          ; IČO:  466352711.10.2019PR Banská Štiavnica2.10.2019 22:08
991940729ubytovanie 2309-2409 Ing.Slezáková
54,64 €
24.9.2019MUDr.Juraj Sninský-DIXONRESORT ; IČO:  1784077530.9.2019PR Banská Štiavnica1.10.2019 22:08
1 - 500Ďalšia