Preskočiť pás s príkazmi
Prejsť na hlavný obsah

Faktúry
Faktúry

Toto zobrazenie nie je možné zobraziť, pretože presahuje prahovú hodnotu zobrazenia zoznamu (počet položiek: 5000), ktorú vynútil správca.

Operácie, ktoré presiahli prah zobrazenia zoznamu, sú povolené v nasledujúcom časovom okne, ktoré zadefinoval správca:
Denne od 4:00:00 do 2:00:00.

Ak chcete zobraziť položky, vyberte iné zobrazenie alebo vytvorte nové. Ak pre tento zoznam nemáte dostatočné povolenia na vytvorenie zobrazení, požiadajte správcu o úpravu zobrazenia, aby zodpovedalo prahovej hodnote zobrazenia zoznamu.