Preskočiť pás s príkazmi
Prejsť na hlavný obsah

Faktúry
Faktúry

Ak chcete otvoriť ponuku (nové okno), stlačte klávesy SHIFT+ENTER.
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
992040616BS173AX
24,00 €
OBJ-9155/2020-PR19.10.2020FREDIS s.r.o.                  ; IČO:  4413708727.10.2020PR Banská Štiavnica28.10.2020 22:07
992040610BS990AX
50,00 €
OBJ-8364/2020-PR15.10.2020BSAUTO s.r.o.                  ; IČO:  4597558223.10.2020PR Banská Štiavnica26.10.2020 22:08
992040609BS368AS
79,62 €
OBJ-8368/2020-PR15.10.2020BSAUTO s.r.o.                  ; IČO:  4597558223.10.2020PR Banská Štiavnica26.10.2020 22:08
992040608BS610AY
303,61 €
OBJ-8365/2020-PR15.10.2020BSAUTO s.r.o.                  ; IČO:  4597558223.10.2020PR Banská Štiavnica26.10.2020 22:08
992040607BS218AS
91,83 €
OBJ-8363/2020-PR15.10.2020BSAUTO s.r.o.                  ; IČO:  4597558223.10.2020PR Banská Štiavnica26.10.2020 22:08
992040603fotografovanie
75,00 €
OBJ-8886/2020-PR13.10.2020Mgr. Marián Holub              ; IČO:  4709580627.10.2020PR Banská Štiavnica28.10.2020 22:07
992040598Novéspráva LAN/WAN siete 092020
9 990,00 €
274/2008-Z12.10.2020Slovak Telekom, a.s. BA        ; IČO:  3576346929.10.2020PR Banská Štiavnica30.10.2020 22:08
992040590NovéRužiná-pranie a žehlenie 092020
264,05 €
647/2019-BB9.10.2020Mýval s.r.o.                   ; IČO:  3679354029.10.2020PR Banská Štiavnica30.10.2020 22:08
992040589NovéSVP PRBS strážna služba 092020
1 630,20 €
1981/2019-PR8.10.2020VEL Security a.s., Vráble      ; IČO:  3652955929.10.2020PR Banská Štiavnica30.10.2020 22:08
992040588poplatky za služby pevnej siete 092020
13 974,98 €
274/2008-Z8.10.2020Slovak Telekom, a.s. BA        ; IČO:  3576346916.10.2020PR Banská Štiavnica19.10.2020 22:07
992040587poplatky za služby pevnej siete 092020
3 157,95 €
274/2008-Z8.10.2020Slovak Telekom, a.s. BA        ; IČO:  3576346916.10.2020PR Banská Štiavnica19.10.2020 22:07
992040586poplatky za služby pevnej siete 092020
104,99 €
274/2008-Z8.10.2020Slovak Telekom, a.s. BA        ; IČO:  3576346916.10.2020PR Banská Štiavnica19.10.2020 22:07
992040585poplatky za služby pevnej siete 092020
60,85 €
274/2008-Z8.10.2020Slovak Telekom, a.s. BA        ; IČO:  3576346916.10.2020PR Banská Štiavnica19.10.2020 22:07
992040583Novéprenájom KZ Cisco správa a údržba systému 092020
3 112,00 €
274/2008-Z8.10.2020Slovak Telekom, a.s. BA        ; IČO:  3576346929.10.2020PR Banská Štiavnica30.10.2020 22:08
992040582Novéprenájom KZ Cisco,videokonferenčné služby 092020
2 796,00 €
274/2008-Z8.10.2020Slovak Telekom, a.s. BA        ; IČO:  3576346929.10.2020PR Banská Štiavnica30.10.2020 22:08
992040581Novéslužba zvýšenie bezpečnosti mobil.zariadení 092020
1 055,68 €
1440/2019-PR8.10.2020Slovak Telekom, a.s. BA        ; IČO:  3576346929.10.2020PR Banská Štiavnica30.10.2020 22:08
992040580Novémonitorovanie koncových bodov v sieti 092020
786,94 €
1981/2015-PR8.10.2020Slovak Telekom, a.s. BA        ; IČO:  3576346929.10.2020PR Banská Štiavnica30.10.2020 22:08
992040579odmena za licenciu 2020
456,87 €
1849/2019-PR8.10.2020SOZA,Sl.ochr.zv.aut.Bratislava ; IČO:  0017845422.10.2020PR Banská Štiavnica23.10.2020 22:08
992040578BS173AX
922,58 €
OBJ-7126/2020-PR7.10.2020FREDIS s.r.o.                  ; IČO:  4413708714.10.2020PR Banská Štiavnica15.10.2020 22:08
992040577ABPR služby koordinátora BOZP 092020
1 290,00 €
1909/2019-PR7.10.2020Ing. Marcel Fáber-AGENTÚRA FÁB ; IČO:  4088818515.10.2020PR Banská Štiavnica16.10.2020 22:08
992040576ABPR-prenájom WC 092020
60,00 €
OBJ-7078/2020-PR7.10.2020JOHNNY SERVIS s.r.o.           ; IČO:  3623854615.10.2020PR Banská Štiavnica16.10.2020 22:08
992040575satelitná televízia free SAT 102020
23,90 €
6.10.2020Canal+ Luxembourg S.a r.l.     ; IČO:  00B8790515.10.2020PR Banská Štiavnica16.10.2020 22:08
992040574satelitná televízia free SAT 102020
23,69 €
6.10.2020Canal+ Luxembourg S.a r.l.     ; IČO:  00B8790515.10.2020PR Banská Štiavnica16.10.2020 22:08
992040573satelitná televízia free SAT 102020
19,69 €
6.10.2020Canal+ Luxembourg S.a r.l.     ; IČO:  00B8790515.10.2020PR Banská Štiavnica16.10.2020 22:08
992040572satelitná televízia free SAT 102020
19,69 €
6.10.2020Canal+ Luxembourg S.a r.l.     ; IČO:  00B8790515.10.2020PR Banská Štiavnica16.10.2020 22:08
992040571satelitná televízia free SAT 102020
19,69 €
6.10.2020Canal+ Luxembourg S.a r.l.     ; IČO:  00B8790515.10.2020PR Banská Štiavnica16.10.2020 22:08
992040570satelitná televízia free SAT 102020
19,69 €
6.10.2020Canal+ Luxembourg S.a r.l.     ; IČO:  00B8790515.10.2020PR Banská Štiavnica16.10.2020 22:08
992040569satelitná televízia free SAT 102020
19,69 €
6.10.2020Canal+ Luxembourg S.a r.l.     ; IČO:  00B8790515.10.2020PR Banská Štiavnica16.10.2020 22:08
992040568satelitná televízia free SAT 102020
19,69 €
6.10.2020Canal+ Luxembourg S.a r.l.     ; IČO:  00B8790515.10.2020PR Banská Štiavnica16.10.2020 22:08
992040567satelitná televízia free SAT 102020
23,69 €
6.10.2020Canal+ Luxembourg S.a r.l.     ; IČO:  00B8790515.10.2020PR Banská Štiavnica16.10.2020 22:08
992040566Budova Rad.nám.č.5-refakturácia el.energie 092020
213,72 €
1108/2015-PR,dodatok č.4 1834/2019-PR6.10.2020Mesto Banská Štiavnica         ; IČO:  0032050116.10.2020PR Banská Štiavnica19.10.2020 22:07
992040565satelitná televízia free SAT 092020
18,69 €
6.10.2020Canal+ Luxembourg S.a r.l.     ; IČO:  00B8790512.10.2020PR Banská Štiavnica13.10.2020 22:07
992040563Novémonitoring médií 092020
105,00 €
1435/2019-PR5.10.2020Slovakia Online s.r.o., BA     ; IČO:  3140244529.10.2020PR Banská Štiavnica30.10.2020 22:08
992040562satelitná televízia free SAT 092020
18,69 €
1.10.2020Canal+ Luxembourg S.a r.l.     ; IČO:  00B8790512.10.2020PR Banská Štiavnica13.10.2020 22:07
992040561satelitná televízia free SAT 092020
22,69 €
1.10.2020Canal+ Luxembourg S.a r.l.     ; IČO:  00B8790512.10.2020PR Banská Štiavnica13.10.2020 22:07
992040560satelitná televízia free SAT 092020
22,90 €
1.10.2020Canal+ Luxembourg S.a r.l.     ; IČO:  00B8790512.10.2020PR Banská Štiavnica13.10.2020 22:07
992040559satelitná televízia free SAT 092020
22,69 €
1.10.2020Canal+ Luxembourg S.a r.l.     ; IČO:  00B8790512.10.2020PR Banská Štiavnica13.10.2020 22:07
992040558satelitná televízia free SAT 092020
18,69 €
1.10.2020Canal+ Luxembourg S.a r.l.     ; IČO:  00B8790512.10.2020PR Banská Štiavnica13.10.2020 22:07
992040557satelitná televízia free SAT 092020
18,69 €
1.10.2020Canal+ Luxembourg S.a r.l.     ; IČO:  00B8790512.10.2020PR Banská Štiavnica13.10.2020 22:07
992040556satelitná televízia free SAT 092020
18,69 €
1.10.2020Canal+ Luxembourg S.a r.l.     ; IČO:  00B8790512.10.2020PR Banská Štiavnica13.10.2020 22:07
992040555satelitná televízia free SAT 092020
18,69 €
1.10.2020Canal+ Luxembourg S.a r.l.     ; IČO:  00B8790512.10.2020PR Banská Štiavnica13.10.2020 22:07
992040554BS665AM
665,82 €
OBJ-6295/2020-PR30.9.2020BSAUTO s.r.o.                  ; IČO:  4597558214.10.2020PR Banská Štiavnica15.10.2020 22:08
992040552BS990AX
282,69 €
OBJ-7593/2020-PR30.9.2020BSAUTO s.r.o.                  ; IČO:  4597558214.10.2020PR Banská Štiavnica15.10.2020 22:08
992040551P222 prehliadka a skúška EZ
108,00 €
OBJ-8077/2020-PR30.9.2020Miroslav Musil Don El          ; IČO:  3745160012.10.2020PR Banská Štiavnica13.10.2020 22:07
992040550Byt Nám.sv.Trojice-TV DIGI 102020
11,10 €
560/2020-PR30.9.2020DIGI SLOVAKIA, s.r.o. BA       ; IČO:  357017228.10.2020PR Banská Štiavnica9.10.2020 22:08
992040548lekárska prehliadka
30,00 €
OBJ-7385/2020-PR28.9.2020ProCare, a.s. Bratislava       ; IČO:  3589056822.10.2020PR Banská Štiavnica23.10.2020 22:08
992040546čistenie áut
410,00 €
OBJ-8360/2020-PR12.10.2020Karin Štrbániková, BŠ          ; IČO:  4663527122.10.2020PR Banská Štiavnica23.10.2020 22:08
992040545PZP 01102020-31122020
872,25 €
2242/2017-PR24.9.2020KOOPERATIVA poisťovňa,a.s.     ; IČO:  0058544114.10.2020PR Banská Štiavnica15.10.2020 22:08
992040543HP plavidiel 10092020-09102020
1 969,20 €
610/2020-PR22.9.2020KOOPERATIVA poisťovňa,a.s.     ; IČO:  0058544129.9.2020PR Banská Štiavnica30.9.2020 22:08
992040542poistenie majetku,zodp.env.,org.spol. 4.Q 2020
1 065 551,07 €
2288/2017-PR22.9.2020KOOPERATIVA poisťovňa,a.s.     ; IČO:  0058544130.9.2020PR Banská Štiavnica1.10.2020 22:08
992040541kurz odbornej prípravy Ing.Mravík, Ing.Blašk.
340,00 €
OBJ-7893/2020-PR22.9.2020SBS-CONSULT s.r.o.             ; IČO:  3653067130.9.2020PR Banská Štiavnica1.10.2020 22:08
992040538PRBS dezinsekcia osích hniezd
70,00 €
OBJ-7387/2020-PR17.9.2020Roman Slezák - GELOS, BŠ       ; IČO:  3454627828.9.2020PR Banská Štiavnica29.9.2020 22:08
992040537zberné jazdy 082020
97,20 €
623/2019-PR17.9.2020Slovenská pošta,a.s.B.Bystrica ; IČO:  3663112422.10.2020PR Banská Štiavnica23.10.2020 22:08
992040536ABPR-prenájom WC 082020
60,00 €
OBJ-7078/2020-PR10.9.2020JOHNNY SERVIS s.r.o.           ; IČO:  3623854621.9.2020PR Banská Štiavnica22.9.2020 22:08
992040534analyzátor dychu-následné overenie
146,80 €
OBJ-7541/2020-PR14.9.2020Slovenská legálna metrológia   ; IČO:  379545218.10.2020PR Banská Štiavnica9.10.2020 22:08
992040532služby maintenance,podpora eSpis,UPVS 082020
2 875,00 €
1430/2019-PR14.9.2020ICZ Slovakia a. s.             ; IČO:  363280578.10.2020PR Banská Štiavnica9.10.2020 22:08
992040531úroky z omeškania k FA 3901069879
38,60 €
274/2008-Z11.9.2020Slovak Telekom, a.s. BA        ; IČO:  3576346917.9.2020PR Banská Štiavnica18.9.2020 22:08
992040530úroky z omeškania k FA 6901069876
112,88 €
274/2008-Z11.9.2020Slovak Telekom, a.s. BA        ; IČO:  3576346917.9.2020PR Banská Štiavnica18.9.2020 22:08
992040529poplatky za služby pevnej siete 082020
60,85 €
274/2008-Z11.9.2020Slovak Telekom, a.s. BA        ; IČO:  3576346917.9.2020PR Banská Štiavnica18.9.2020 22:08
992040528navýšenie kapacity el.schránky
83,33 €
OBJ-6968/2020-PR9.9.2020Národná agentúra pre sieťové   ; IČO:  4215642426.8.2020PR Banská Štiavnica11.9.2020 22:08
992040527dobitie frankovacieho stroja
1 000,00 €
OBJ-7082/2020-PR9.9.2020Slovenská pošta,a.s.B.Bystrica ; IČO:  3663112427.8.2020PR Banská Štiavnica11.9.2020 22:08
992040526SVP PRBS strážna služba 082020
1 564,00 €
1981/2019-PR9.9.2020VEL Security a.s., Vráble      ; IČO:  365295592.10.2020PR Banská Štiavnica6.10.2020 22:08
992040524poplatky za služby pevnej siete 082020
14 105,79 €
274/2008-Z9.9.2020Slovak Telekom, a.s. BA        ; IČO:  3576346917.9.2020PR Banská Štiavnica18.9.2020 22:08
992040523poplatky za služby pevnej siete 082020
3 191,37 €
274/2008-Z9.9.2020Slovak Telekom, a.s. BA        ; IČO:  3576346917.9.2020PR Banská Štiavnica18.9.2020 22:08
992040522poplatky za služby pevnej siete 082020
112,10 €
274/2008-Z9.9.2020Slovak Telekom, a.s. BA        ; IČO:  3576346917.9.2020PR Banská Štiavnica18.9.2020 22:08
992040521servisné práce Car Position a sonda PHL 072020
1 359,53 €
OBJ-7384/2020-PR7.9.2020Slovak Telekom, a.s. BA        ; IČO:  3576346922.9.2020PR Banská Štiavnica24.9.2020 22:08
992040519FAIRway Danube-korekčná služba CenterPoint
3 570,00 €
obj.7576/2020-PR7.9.2020AGIS Slovakia s.r.o.           ; IČO:  3600233030.9.2020PR Banská Štiavnica1.10.2020 22:08
992040518ABPR služby koordinátora BOZP 082020
1 290,00 €
1909/2019-PR7.9.2020Ing. Marcel Fáber-AGENTÚRA FÁB ; IČO:  4088818517.9.2020PR Banská Štiavnica18.9.2020 22:08
992040517poplatky za služby mobilnej siete 082020
1 382,29 €
1440/2019-PR7.9.2020Slovak Telekom, a.s. BA        ; IČO:  3576346929.9.2020PR Banská Štiavnica30.9.2020 22:08
992040516správa LAN/WAN siete 082020
9 990,00 €
274/2008-Z7.9.2020Slovak Telekom, a.s. BA        ; IČO:  3576346929.9.2020PR Banská Štiavnica30.9.2020 22:08
992040515prenájom KZ Cisco správa a údržba systému 082020
3 112,00 €
274/2008-Z7.9.2020Slovak Telekom, a.s. BA        ; IČO:  3576346929.9.2020PR Banská Štiavnica30.9.2020 22:08
992040514prenájom KZ Cisco,videokonferenčné služby 082020
2 796,00 €
274/2008-Z7.9.2020Slovak Telekom, a.s. BA        ; IČO:  3576346929.9.2020PR Banská Štiavnica30.9.2020 22:08
992040513služba zvýšenie bezpečnosti mobil.zariadení 082020
1 055,68 €
1440/2019-PR7.9.2020Slovak Telekom, a.s. BA        ; IČO:  3576346929.9.2020PR Banská Štiavnica30.9.2020 22:08
992040512monitorovanie koncových bodov v sieti 082020
786,94 €
1981/2015-PR7.9.2020Slovak Telekom, a.s. BA        ; IČO:  3576346929.9.2020PR Banská Štiavnica30.9.2020 22:08
992040511monitoring médií 082020
105,00 €
1435/2019-PR7.9.2020Slovakia Online s.r.o., BA     ; IČO:  3140244529.9.2020PR Banská Štiavnica30.9.2020 22:08
992040510LV528EF
783,49 €
277/2020/3404.9.2020BSAUTO s.r.o.                  ; IČO:  4597558218.9.2020PR Banská Štiavnica21.9.2020 22:08
992040509ABPR-stráženie objektu 082020
4 315,20 €
167/2020-PR3.9.2020ATRO SK s.r.o.                 ; IČO:  4434167922.10.2020PR Banská Štiavnica23.10.2020 22:08
992040508BS389AS
502,29 €
274/2020/3403.9.2020BSAUTO s.r.o.                  ; IČO:  4597558217.9.2020PR Banská Štiavnica18.9.2020 22:08
992040507BS217AS
578,78 €
273/2020/3403.9.2020BSAUTO s.r.o.                  ; IČO:  4597558217.9.2020PR Banská Štiavnica18.9.2020 22:08
992040506služby podpory KIS 082020
48 730,00 €
2090/2018-PR3.9.2020SOFTIP, a.s., Bratislava       ; IČO:  3678551222.10.2020PR Banská Štiavnica23.10.2020 22:08
992040505P222 prehliadka a preskúšanie strojov
523,80 €
281/2020/0073.9.2020KAISER Eastern Europe,s.r.o.Kr ; IČO:  3668430924.9.2020PR Banská Štiavnica25.9.2020 22:07
992040504úroky z omeškania k FA 3901063181
5,99 €
6.8.2020Slovak Telekom, a.s. BA        ; IČO:  357634699.9.2020PR Banská Štiavnica10.9.2020 22:08
992040503úroky z omeškania k FA 0901063184
1,87 €
6.8.2020Slovak Telekom, a.s. BA        ; IČO:  357634699.9.2020PR Banská Štiavnica10.9.2020 22:08
992040502Byt Nám.sv.Trojice-TV DIGI 08a092020
22,20 €
560/2020-PR26.8.2020DIGI SLOVAKIA, s.r.o. BA       ; IČO:  357017224.9.2020PR Banská Štiavnica7.9.2020 22:09
992040501revízie elektrických brán
336,00 €
302/2020/34026.8.2020PROFI centrum, s.r.o.          ; IČO:  366288674.9.2020PR Banská Štiavnica7.9.2020 22:09
992040500úrazové poistenie 19082020-19082021
3 979,19 €
429/2008-Z24.8.2020KOOPERATIVA poisťovňa,a.s.     ; IČO:  0058544124.9.2020PR Banská Štiavnica25.9.2020 22:07
992040499čistenie áut
490,00 €
014/2020/34024.8.2020Karin Štrbániková, BŠ          ; IČO:  466352719.9.2020PR Banská Štiavnica10.9.2020 22:08
992040498zberné jazdy 072020
111,78 €
623/2019-PR17.8.2020Slovenská pošta,a.s.B.Bystrica ; IČO:  3663112418.9.2020PR Banská Štiavnica21.9.2020 22:08
992040497monitorovacie práce na vodných tokoch
5 930,00 €
164/2020-PR17.8.2020Vojenské lesy a majetky SR,š.p ; IČO:  3157792022.10.2020PR Banská Štiavnica23.10.2020 22:08
992040496stavebné práce na vodných tokoch
7 122,40 €
164/2020-PR17.8.2020Vojenské lesy a majetky SR,š.p ; IČO:  3157792022.10.2020PR Banská Štiavnica23.10.2020 22:08
992040495právne služby
400,00 €
49/2019-PR17.8.2020JUDr. Michal Badinský          ; IČO:  4200309110.9.2020PR Banská Štiavnica11.9.2020 22:08
992040494servisné práce Car Position a sonda PHL 052020
2 058,50 €
226/2020/34017.8.2020Slovak Telekom, a.s. BA        ; IČO:  3576346910.9.2020PR Banská Štiavnica11.9.2020 22:08
992040492služby maintenance,podpora eSpis,UPVS 072020
2 875,00 €
1430/2019-PR14.8.2020ICZ Slovakia a. s.             ; IČO:  363280579.9.2020PR Banská Štiavnica10.9.2020 22:08
992040491TIS SVP podpora
40 377,00 €
1379/2018-PR12.8.2020Vision IT Solutions, a.s.      ; IČO:  3681579922.10.2020PR Banská Štiavnica23.10.2020 22:08
992040490nájomné za Minolty 072020
2 569,85 €
32/2016-PR12.8.2020AUTOCONT s.r.o. Bratislava     ; IČO:  363962223.9.2020PR Banská Štiavnica4.9.2020 22:09
992040489Ružiná-pranie a žehlenie 072020
200,40 €
647/2019-BB10.8.2020Mýval s.r.o.                   ; IČO:  3679354028.8.2020PR Banská Štiavnica2.9.2020 22:07
992040488SVP PRBS strážna služba 072020
1 794,60 €
1981/2019-PR10.8.2020VEL Security a.s., Vráble      ; IČO:  365295593.9.2020PR Banská Štiavnica4.9.2020 22:09
992040487monitoring médií 072020
105,00 €
1435/2019-PR10.8.2020Slovakia Online s.r.o., BA     ; IČO:  3140244528.8.2020PR Banská Štiavnica2.9.2020 22:07
992040486ABPR služby koordinátora BOZP 072020
1 290,00 €
1909/2019-PR10.8.2020Ing. Marcel Fáber-AGENTÚRA FÁB ; IČO:  4088818518.8.2020PR Banská Štiavnica24.8.2020 22:07
992040485ABPR-prenájom mobil.bunky a dočas.oplot.062020
598,00 €
258/2020/51110.8.2020DM Build s.r.o., BB            ; IČO:  5099230927.8.2020PR Banská Štiavnica28.8.2020 22:08
992040484Budova Rad.nám.č.5-refakturácia el.energie 072020
189,27 €
7.8.2020Mesto Banská Štiavnica         ; IČO:  0032050118.8.2020PR Banská Štiavnica24.8.2020 22:07
992040483ABPR-prenájom WC 072020
60,00 €
293/2020/5117.8.2020JOHNNY SERVIS s.r.o.           ; IČO:  3623854618.8.2020PR Banská Štiavnica24.8.2020 22:07
992040482poplatky za služby pevnej siete 072020
14 043,48 €
274/2008-Z6.8.2020Slovak Telekom, a.s. BA        ; IČO:  3576346910.9.2020PR Banská Štiavnica11.9.2020 22:08
992040481poplatky za služby pevnej siete 072020
3 177,40 €
274/2008-Z6.8.2020Slovak Telekom, a.s. BA        ; IČO:  3576346910.9.2020PR Banská Štiavnica11.9.2020 22:08
992040480poplatky za služby pevnej siete 072020
113,90 €
274/2008-Z6.8.2020Slovak Telekom, a.s. BA        ; IČO:  3576346925.8.2020PR Banská Štiavnica26.8.2020 22:08
992040479poplatky za služby pevnej siete 072020
60,85 €
274/2008-Z6.8.2020Slovak Telekom, a.s. BA        ; IČO:  3576346925.8.2020PR Banská Štiavnica26.8.2020 22:08
992040478správa LAN/WAN siete 072020
9 990,00 €
274/2008-Z6.8.2020Slovak Telekom, a.s. BA        ; IČO:  3576346910.9.2020PR Banská Štiavnica11.9.2020 22:08
992040477prenájom KZ Cisco správa a údržba systému 072020
3 112,00 €
274/2008-Z6.8.2020Slovak Telekom, a.s. BA        ; IČO:  3576346910.9.2020PR Banská Štiavnica11.9.2020 22:08
992040476prenájom KZ Cisco,videokonferenčné služby 072020
2 796,00 €
274/2008-Z6.8.2020Slovak Telekom, a.s. BA        ; IČO:  3576346928.8.2020PR Banská Štiavnica2.9.2020 22:07
992040475služba zvýšenie bezpečnosti mobil.zariadení 072020
1 055,68 €
1440/2019-PR6.8.2020Slovak Telekom, a.s. BA        ; IČO:  3576346928.8.2020PR Banská Štiavnica2.9.2020 22:07
992040474monitorovanie koncových bodov v sieti 072020
786,94 €
1981/2015-PR6.8.2020Slovak Telekom, a.s. BA        ; IČO:  3576346928.8.2020PR Banská Štiavnica2.9.2020 22:07
992040473DRS Ružiná-odborné prehliadky VTZ tlakových
350,00 €
266/2020/3406.8.2020RUKOV, s.r.o.                  ; IČO:  5199003225.8.2020PR Banská Štiavnica26.8.2020 22:08
992040472PRBŠ demontáž a montáž ventilátora vzduchotechniky
247,46 €
254/2020/3406.8.2020PROFI centrum, s.r.o.          ; IČO:  3662886725.8.2020PR Banská Štiavnica26.8.2020 22:08
992040471právna pomoc
12 925,55 €
870/2017-PR6.8.2020AK GRUBER, s.r.o.              ; IČO:  5124381424.9.2020PR Banská Štiavnica25.9.2020 22:07
992040470oprava chladiaceho zariadenia
240,00 €
292/2020/3405.8.2020Servis chladiacich zariadení   ; IČO:  3454704525.8.2020PR Banská Štiavnica26.8.2020 22:08
992040469poplatky za služby mobilnej siete 072020
1 516,80 €
1440/2019-PR5.8.2020Slovak Telekom, a.s. BA        ; IČO:  3576346928.8.2020PR Banská Štiavnica2.9.2020 22:07
992040467ABPR-oprava úniku plynu a odborná prehliadka VTZ
130,50 €
225/2020/3404.8.2020Július Sendrey - JS-SYSTEM     ; IČO:  3106033114.8.2020PR Banská Štiavnica17.8.2020 22:08
992040466ABPR-stráženie objektu 072020
4 315,20 €
167/2020-PR4.8.2020ATRO SK s.r.o.                 ; IČO:  4434167910.9.2020PR Banská Štiavnica11.9.2020 22:08
992040465služby STK a EK
60,00 €
288/2020/3404.8.2020BENZ-CORTO-GAS, spol. s r.o.   ; IČO:  3604014225.8.2020PR Banská Štiavnica26.8.2020 22:08
992040464služby podpory KIS 072020
48 730,00 €
2090/2018-PR3.8.2020SOFTIP, a.s., Bratislava       ; IČO:  3678551224.9.2020PR Banská Štiavnica25.9.2020 22:07
992040463UPC 082020
22,69 €
3.8.2020UPC DTH S.á.r.l.               ; IČO:  00B8790514.8.2020PR Banská Štiavnica17.8.2020 22:08
992040462UPC 082020
18,69 €
3.8.2020UPC DTH S.á.r.l.               ; IČO:  00B8790514.8.2020PR Banská Štiavnica17.8.2020 22:08
992040461UPC 082020
22,90 €
3.8.2020UPC DTH S.á.r.l.               ; IČO:  00B8790514.8.2020PR Banská Štiavnica17.8.2020 22:08
992040460UPC 082020
22,69 €
3.8.2020UPC DTH S.á.r.l.               ; IČO:  00B8790514.8.2020PR Banská Štiavnica17.8.2020 22:08
992040459UPC 082020
18,69 €
3.8.2020UPC DTH S.á.r.l.               ; IČO:  00B8790514.8.2020PR Banská Štiavnica17.8.2020 22:08
992040458UPC 082020
18,69 €
3.8.2020UPC DTH S.á.r.l.               ; IČO:  00B8790514.8.2020PR Banská Štiavnica17.8.2020 22:08
992040457UPC 082020
18,69 €
3.8.2020UPC DTH S.á.r.l.               ; IČO:  00B8790514.8.2020PR Banská Štiavnica17.8.2020 22:08
992040456UPC 082020
18,69 €
3.8.2020UPC DTH S.á.r.l.               ; IČO:  00B8790514.8.2020PR Banská Štiavnica17.8.2020 22:08
992040455UPC 082020
18,69 €
3.8.2020UPC DTH S.á.r.l.               ; IČO:  00B8790514.8.2020PR Banská Štiavnica17.8.2020 22:08
992040454P222 prehliadka a skúška EZ
240,00 €
278/2020/00731.7.2020Miroslav Musil Don El          ; IČO:  3745160010.8.2020PR Banská Štiavnica11.8.2020 22:07
992040453Ružiná-pranie a žehlenie 082020
215,90 €
647/2019-BB9.9.2020Mýval s.r.o.                   ; IČO:  3679354029.9.2020PR Banská Štiavnica30.9.2020 22:08
992040452čistenie áut
320,00 €
014/2020/34024.7.2020Karin Štrbániková, BŠ          ; IČO:  466352714.8.2020PR Banská Štiavnica5.8.2020 22:07
992040451toner
480,00 €
259/2020/34022.7.2020ALLCOM,spol.s r.o.,B.Štiavnica ; IČO:  3662466731.7.2020PR Banská Štiavnica5.8.2020 22:07
992040450DRS Ružiná-kontrola škodcov
181,00 €
146/2020/45022.7.2020Ing. Peter Pračko, Mýtna       ; IČO:  3775286330.7.2020PR Banská Štiavnica31.7.2020 22:08
992040449technická pomoc OZKE 2.štvrťrok 2020
3 092,00 €
476/2018-PR17.7.2020Vodohospodárska výstavbaš.p.BA ; IČO:  0015675222.10.2020PR Banská Štiavnica23.10.2020 22:08
992040448technická pomoc OZBB 2.štvrťrok 2020
9 200,00 €
476/2018-PR17.7.2020Vodohospodárska výstavbaš.p.BA ; IČO:  0015675222.10.2020PR Banská Štiavnica23.10.2020 22:08
992040447technická pomoc OZPN 2.štvrťrok 2020
675,00 €
476/2018-PR17.7.2020Vodohospodárska výstavbaš.p.BA ; IČO:  0015675222.10.2020PR Banská Štiavnica23.10.2020 22:08
992040446práce TBD OZKE 2.štvrťrok 2020
82 685,15 €
476/2018-PR17.7.2020Vodohospodárska výstavbaš.p.BA ; IČO:  0015675222.10.2020PR Banská Štiavnica23.10.2020 22:08
992040445práce TBD OZBB 2.štvrťrok 2020
11 465,04 €
476/2018-PR17.7.2020Vodohospodárska výstavbaš.p.BA ; IČO:  0015675222.10.2020PR Banská Štiavnica23.10.2020 22:08
992040444práce TBD OZPN 2.štvrťrok 2020
103 947,38 €
476/2018-PR17.7.2020Vodohospodárska výstavbaš.p.BA ; IČO:  0015675222.10.2020PR Banská Štiavnica23.10.2020 22:08
992040443práce TBD OZBA 2.štvrťrok 2020
120 284,64 €
476/2018-PR17.7.2020Vodohospodárska výstavbaš.p.BA ; IČO:  0015675222.10.2020PR Banská Štiavnica23.10.2020 22:08
992040442právne služby 062020
633,85 €
888/2017-PR17.7.2020BURDA LEGAL s.r.o.             ; IČO:  4653089431.7.2020PR Banská Štiavnica5.8.2020 22:07
992040441neobalové výrobky 2.štvrťrok 2020
25,00 €
701/2016/PR 17.7.2020NATUR-PACK, a.s.               ; IČO:  3597979810.8.2020PR Banská Štiavnica11.8.2020 22:07
992040440obaly 2.štvrťrok 2020
25,00 €
713/2016/PR17.7.2020NATUR-PACK, a.s.               ; IČO:  3597979810.8.2020PR Banská Štiavnica11.8.2020 22:07
992040439stavebné práce na vodných tokoch
7 122,40 €
164/2020-PR16.7.2020Vojenské lesy a majetky SR,š.p ; IČO:  3157792024.8.2020PR Banská Štiavnica25.8.2020 22:07
992040438monitorovacie práce na vodných tokoch
5 930,00 €
164/2020-PR16.7.2020Vojenské lesy a majetky SR,š.p ; IČO:  3157792024.8.2020PR Banská Štiavnica25.8.2020 22:07
992040437BS218AS
332,50 €
221/2020/34016.7.2020BSAUTO s.r.o.                  ; IČO:  4597558228.7.2020PR Banská Štiavnica30.7.2020 22:08
992040435služby maintenance,podpora eSpis,UPVS 062020
2 875,00 €
1430/2019-PR15.7.2020ICZ Slovakia a. s.             ; IČO:  3632805710.8.2020PR Banská Štiavnica11.8.2020 22:07
992040434TIS SVP podpora
36 621,00 €
1379/2018-PR14.7.2020Vision IT Solutions, a.s.      ; IČO:  3681579924.9.2020PR Banská Štiavnica25.9.2020 22:07
992040433zberné jazdy 062020
106,92 €
623/2019-PR15.7.2020Slovenská pošta,a.s.B.Bystrica ; IČO:  3663112421.7.2020PR Banská Štiavnica22.7.2020 22:08
992040432právne služby 062020
506,88 €
696/2019-PR14.7.2020BURDA LEGAL s.r.o.             ; IČO:  4653089427.7.2020PR Banská Štiavnica28.7.2020 22:07
992040430HP plavidiel 09072020-09082020
1 969,20 €
531/2020-PR14.7.2020KOOPERATIVA poisťovňa,a.s.     ; IČO:  0058544123.7.2020PR Banská Štiavnica24.7.2020 22:08
992040429VVZ rekonštrukcia archívu
2 133,60 €
057/2020/34013.7.2020Bigman SK,s.r.o.               ; IČO:  5080364621.7.2020PR Banská Štiavnica22.7.2020 22:08
992040428protikorupčný program-konzultačná činnosť
590,00 €
268/2020/00813.7.2020EUROCONTROL s.r.o.             ; IČO:  3574240221.7.2020PR Banská Štiavnica22.7.2020 22:08
992040427poplatky za služby pevnej siete 062020
60,85 €
274/2008-Z13.7.2020Slovak Telekom, a.s. BA        ; IČO:  3576346921.7.2020PR Banská Štiavnica22.7.2020 22:08
992040426poplatky za služby pevnej siete 062020
113,61 €
274/2008-Z13.7.2020Slovak Telekom, a.s. BA        ; IČO:  3576346921.7.2020PR Banská Štiavnica22.7.2020 22:08
992040425nájomné za Minolty 062020
2 959,76 €
32/2016-PR10.7.2020AUTOCONT s.r.o. Bratislava     ; IČO:  363962224.8.2020PR Banská Štiavnica5.8.2020 22:07
992040424oprava chladiaceho zariadenia
220,00 €
271/2020/3409.7.2020Servis chladiacich zariadení   ; IČO:  3454704521.7.2020PR Banská Štiavnica22.7.2020 22:08
992040423poplatky za služby mobilnej siete 062020
1 464,80 €
1440/2019-PR9.7.2020Slovak Telekom, a.s. BA        ; IČO:  3576346930.7.2020PR Banská Štiavnica31.7.2020 22:08
992040422poplatky za služby pevnej siete 062020
13 974,98 €
274/2008-Z9.7.2020Slovak Telekom, a.s. BA        ; IČO:  3576346910.8.2020PR Banská Štiavnica11.8.2020 22:07
992040421poplatky za služby pevnej siete 062020
3 157,95 €
274/2008-Z9.7.2020Slovak Telekom, a.s. BA        ; IČO:  3576346910.8.2020PR Banská Štiavnica11.8.2020 22:07
992040420ABPR služby koordinátora BOZP 062020
1 290,00 €
1909/2019-PR14.7.2020Ing. Marcel Fáber-AGENTÚRA FÁB ; IČO:  4088818521.7.2020PR Banská Štiavnica22.7.2020 22:08
992040419právne služby
100,00 €
8.7.2020JUDr. Michal Badinský          ; IČO:  420030914.8.2020PR Banská Štiavnica5.8.2020 22:07
992040418SVP PRBS strážna služba 062020
1 704,40 €
1981/2019-PR8.7.2020VEL Security a.s., Vráble      ; IČO:  3652955931.7.2020PR Banská Štiavnica5.8.2020 22:07
992040417Ružiná-pranie a žehlenie 062020
164,35 €
647/2019-BB8.7.2020Mýval s.r.o.                   ; IČO:  3679354030.7.2020PR Banská Štiavnica31.7.2020 22:08
992040416BS589AT
558,34 €
265/2020/3408.7.2020BSAUTO s.r.o.                  ; IČO:  4597558221.7.2020PR Banská Štiavnica22.7.2020 22:08
992040415BS173AX
145,90 €
262/2020/3408.7.2020BSAUTO s.r.o.                  ; IČO:  4597558221.7.2020PR Banská Štiavnica22.7.2020 22:08
992040414BS842AY
361,76 €
261/2020/3408.7.2020BSAUTO s.r.o.                  ; IČO:  4597558221.7.2020PR Banská Štiavnica22.7.2020 22:08
992040413BS670AX
664,35 €
260/2020/3408.7.2020BSAUTO s.r.o.                  ; IČO:  4597558221.7.2020PR Banská Štiavnica22.7.2020 22:08
992040412Budova Rad.nám.č.5-refakturácia el.energie 062020
219,53 €
8.7.2020Mesto Banská Štiavnica         ; IČO:  0032050121.7.2020PR Banská Štiavnica22.7.2020 22:08
992040411monitoring médií 062020
105,00 €
1435/2019-PR6.7.2020Slovakia Online s.r.o., BA     ; IČO:  3140244528.7.2020PR Banská Štiavnica30.7.2020 22:08
992040410PRBŠ oprava strechy
1 204,00 €
181/2020/3406.7.2020Bigman SK,s.r.o.               ; IČO:  5080364621.7.2020PR Banská Štiavnica22.7.2020 22:08
992040409čistenie áut
460,00 €
014/2020/3406.7.2020Karin Štrbániková, BŠ          ; IČO:  4663527115.7.2020PR Banská Štiavnica17.7.2020 22:08
992040408správa LAN/WAN siete 062020
9 990,00 €
274/2008-Z6.7.2020Slovak Telekom, a.s. BA        ; IČO:  3576346924.8.2020PR Banská Štiavnica25.8.2020 22:07
992040407prenájom KZ Cisco správa a údržba systému 062020
3 112,00 €
274/2008-Z6.7.2020Slovak Telekom, a.s. BA        ; IČO:  3576346924.8.2020PR Banská Štiavnica25.8.2020 22:07
992040406prenájom KZ Cisco,videokonferenčné služby 062020
2 796,00 €
274/2008-Z6.7.2020Slovak Telekom, a.s. BA        ; IČO:  3576346928.7.2020PR Banská Štiavnica30.7.2020 22:08
992040405služba zvýšenie bezpečnosti mobil.zariadení 062020
1 055,68 €
1440/2019-PR6.7.2020Slovak Telekom, a.s. BA        ; IČO:  3576346928.7.2020PR Banská Štiavnica30.7.2020 22:08
992040404monitorovanie koncových bodov v sieti 062020
751,17 €
1981/2015-PR6.7.2020Slovak Telekom, a.s. BA        ; IČO:  3576346928.7.2020PR Banská Štiavnica30.7.2020 22:08
992040403UPC 072020
18,69 €
6.7.2020UPC DTH S.á.r.l.               ; IČO:  00B8790515.7.2020PR Banská Štiavnica17.7.2020 22:08
992040402UPC 072020
22,69 €
6.7.2020UPC DTH S.á.r.l.               ; IČO:  00B8790515.7.2020PR Banská Štiavnica17.7.2020 22:08
992040401UPC 072020
22,90 €
6.7.2020UPC DTH S.á.r.l.               ; IČO:  00B8790515.7.2020PR Banská Štiavnica17.7.2020 22:08
992040400UPC 072020
22,69 €
6.7.2020UPC DTH S.á.r.l.               ; IČO:  00B8790515.7.2020PR Banská Štiavnica17.7.2020 22:08
992040399UPC 072020
18,69 €
6.7.2020UPC DTH S.á.r.l.               ; IČO:  00B8790515.7.2020PR Banská Štiavnica17.7.2020 22:08
992040398UPC 072020
18,69 €
6.7.2020UPC DTH S.á.r.l.               ; IČO:  00B8790515.7.2020PR Banská Štiavnica17.7.2020 22:08
992040397UPC 072020
18,69 €
6.7.2020UPC DTH S.á.r.l.               ; IČO:  00B8790515.7.2020PR Banská Štiavnica17.7.2020 22:08
992040396UPC 072020
18,69 €
6.7.2020UPC DTH S.á.r.l.               ; IČO:  00B8790515.7.2020PR Banská Štiavnica17.7.2020 22:08
992040395UPC 072020
18,69 €
6.7.2020UPC DTH S.á.r.l.               ; IČO:  00B8790515.7.2020PR Banská Štiavnica17.7.2020 22:08
992040394ABPR-prenájom WC 062020
79,80 €
3.7.2020JOHNNY SERVIS s.r.o.           ; IČO:  3623854617.7.2020PR Banská Štiavnica20.7.2020 22:08
992040393ABPR-stráženie objektu 062020
4 176,00 €
167/2020/PR2.7.2020ATRO SK s.r.o.                 ; IČO:  443416794.9.2020PR Banská Štiavnica7.9.2020 22:09
992040392služby podpory KIS 062020
48 730,00 €
2090/2018-PR1.7.2020SOFTIP, a.s., Bratislava       ; IČO:  3678551224.9.2020PR Banská Štiavnica25.9.2020 22:07
992040391BS610AY
267,40 €
257/2020/3401.7.2020BSAUTO s.r.o.                  ; IČO:  4597558213.7.2020PR Banská Štiavnica14.7.2020 22:08
992040389poplatok za doménu swme.eu 01052020-30042021
13,32 €
29.6.2020Webglobe - Yegon, s. r. o.     ; IČO:  3630644424.4.2020PR Banská Štiavnica30.6.2020 22:08
992040388dobitie frankovacieho stroja
1 000,00 €
218/2020/19229.6.2020Slovenská pošta,a.s.B.Bystrica ; IČO:  3663112418.6.2020PR Banská Štiavnica29.6.2020 22:07
992040386PR BŠ servis pisoárov a odpadového potrubia
201,50 €
251/2020/34024.6.2020Peter Sombati - DROBNÉ REMESLÁ ; IČO:  4488571730.6.2020PR Banská Štiavnica2.7.2020 22:08
992040385predĺženie HW podpory pre servery na 1 rok
2 844,00 €
253/2020/43024.6.2020airo, s.r.o.                   ; IČO:  482866216.7.2020PR Banská Štiavnica8.7.2020 22:09
992040384predĺženie HW podpory pre servery na 1 rok
979,00 €
252/2020/43024.6.2020airo, s.r.o.                   ; IČO:  482866216.7.2020PR Banská Štiavnica8.7.2020 22:09
992040383poistenie majetku,zodp.env.,org.spol. 3.Q 2020
1 065 551,07 €
2288/2017-PR22.6.2020KOOPERATIVA poisťovňa,a.s.     ; IČO:  005854414.8.2020PR Banská Štiavnica5.8.2020 22:07
992040382servis frankovacieho stroja
207,00 €
172/2020/19219.6.2020MAILTEC SLOVAKIA               ; IČO:  3568748730.6.2020PR Banská Štiavnica2.7.2020 22:08
992040381odborné a poradenské a konzultačné služby 032020
2 169,10 €
280/2019/52018.6.2020Komárňanská plavebná spoločnos ; IČO:  3678239428.7.2020PR Banská Štiavnica30.7.2020 22:08
992040380stavebné práce na vodných tokoch
7 122,40 €
164/2020-PR17.6.2020Vojenské lesy a majetky SR,š.p ; IČO:  3157792013.8.2020PR Banská Štiavnica14.8.2020 22:08
992040379monitorovacie práce na vodných tokoch
5 930,00 €
164/2020-PR17.6.2020Vojenské lesy a majetky SR,š.p ; IČO:  3157792013.8.2020PR Banská Štiavnica14.8.2020 22:07
992040378PZP 01072020-30092020
906,75 €
2242/2017-PR17.6.2020KOOPERATIVA poisťovňa,a.s.     ; IČO:  0058544130.6.2020PR Banská Štiavnica2.7.2020 22:08
992040377ABPR-prenájom mobil.bunky a dočas.oplot.052020
598,00 €
161/2019/34017.6.2020DM Build s.r.o., BB            ; IČO:  5099230929.6.2020PR Banská Štiavnica30.6.2020 22:08
992040376TIS SVP podpora
35 682,00 €
1379/2018-PR16.6.2020Vision IT Solutions, a.s.      ; IČO:  368157994.9.2020PR Banská Štiavnica7.9.2020 22:09
992040375zberné jazdy 052020
92,34 €
623/2019-PR15.6.2020Slovenská pošta,a.s.B.Bystrica ; IČO:  3663112417.7.2020PR Banská Štiavnica20.7.2020 22:08
992040374BS713AN
408,27 €
250/2020/34015.6.2020Moris Slovakia s.r.o., Košice  ; IČO:  362145748.7.2020PR Banská Štiavnica13.7.2020 22:08
992040373služby maintenance,podpora eSpis,UPVS 052020
2 875,00 €
1430/2019-PR15.6.2020ICZ Slovakia a. s.             ; IČO:  363280578.7.2020PR Banská Štiavnica13.7.2020 22:08
992040372právne služby 052020
190,00 €
888/2017-PR15.6.2020BURDA LEGAL s.r.o.             ; IČO:  4653089426.6.2020PR Banská Štiavnica29.6.2020 22:07
992040370poplatky za služby pevnej siete 052020
13 974,98 €
274/2008-PR 12.6.2020Slovak Telekom, a.s. BA        ; IČO:  357634698.7.2020PR Banská Štiavnica13.7.2020 22:08
992040369poplatky za služby pevnej siete 052020
126,40 €
274/2008-PR11.6.2020Slovak Telekom, a.s. BA        ; IČO:  3576346929.6.2020PR Banská Štiavnica30.6.2020 22:08
992040368poplatky za služby pevnej siete 052020
60,85 €
274/2008-PR11.6.2020Slovak Telekom, a.s. BA        ; IČO:  3576346929.6.2020PR Banská Štiavnica30.6.2020 22:08
992040367služby STK a EK
60,00 €
249/2020/34011.6.2020BENZ-CORTO-GAS, spol. s r.o.   ; IČO:  3604014219.6.2020PR Banská Štiavnica24.6.2020 22:08
992040366poplatky za služby pevnej siete 052020
3 198,33 €
274/2008-PR10.6.2020Slovak Telekom, a.s. BA        ; IČO:  357634698.7.2020PR Banská Štiavnica13.7.2020 22:08
992040365SVP PRBS strážna služba 052020
1 573,80 €
1981/2019-PR10.6.2020VEL Security a.s., Vráble      ; IČO:  365295593.7.2020PR Banská Štiavnica6.7.2020 22:08
992040364aktualizácie programu ASPI 2020
516,00 €
655/2019/41010.6.2020Wolters Kluwer s.r.o. BA       ; IČO:  3134826230.7.2020PR Banská Štiavnica31.7.2020 22:08
992040361prezúvanie vozidiel
492,00 €
231/2020/3409.6.2020BSAUTO s.r.o.                  ; IČO:  4597558218.6.2020PR Banská Štiavnica19.6.2020 22:07
992040360poplatky za služby mobilnej siete 052020
1 458,19 €
1440/2019-PR8.6.2020Slovak Telekom, a.s. BA        ; IČO:  3576346929.6.2020PR Banská Štiavnica30.6.2020 22:08
992040359nájomné za Minolty 052020
2 497,56 €
32/2016-PR8.6.2020AUTOCONT s.r.o. Bratislava     ; IČO:  363962223.7.2020PR Banská Štiavnica6.7.2020 22:08
992040358ABPR-prenájom WC 052020
172,20 €
228/2020/3408.6.2020JOHNNY SERVIS s.r.o.           ; IČO:  3623854616.6.2020PR Banská Štiavnica18.6.2020 22:08
992040357Ružiná-pranie a žehlenie 052020
177,10 €
647/2019-BB8.6.2020Mýval s.r.o.                   ; IČO:  3679354029.6.2020PR Banská Štiavnica30.6.2020 22:08
992040356BS302AZ
707,57 €
184/2020/3408.6.2020BSAUTO s.r.o.                  ; IČO:  4597558218.6.2020PR Banská Štiavnica19.6.2020 22:07
992040355BS668AX
521,49 €
202/2020/3408.6.2020BSAUTO s.r.o.                  ; IČO:  4597558218.6.2020PR Banská Štiavnica19.6.2020 22:07
992040354právna pomoc
508 492,64 €
870/2017-PR8.6.2020AK GRUBER, s.r.o.              ; IČO:  512438145.8.2020PR Banská Štiavnica6.8.2020 22:08
992040353Ružiná-kontrola hasiacich prístrojov
97,00 €
153/2020/4505.6.2020Miroslav Jackuliak - NOVHAS    ; IČO:  1417835430.6.2020PR Banská Štiavnica2.7.2020 22:08
992040352služby koordinátora BOZP 052020
1 290,00 €
5.6.2020Ing. Marcel Fáber-AGENTÚRA FÁB ; IČO:  4088818511.6.2020PR Banská Štiavnica12.6.2020 22:08
992040351služby bezpečnostného technika a PO 052020
990,00 €
5.6.2020Ing. Marcel Fáber-AGENTÚRA FÁB ; IČO:  4088818511.6.2020PR Banská Štiavnica12.6.2020 22:08
992040349správa LAN/WAN siete 052020
9 990,00 €
274/2008-24.6.2020Slovak Telekom, a.s. BA        ; IČO:  357634698.7.2020PR Banská Štiavnica13.7.2020 22:08
992040348prenájom KZ Cisco správa a údržba systému 052020
3 112,00 €
274/2008-24.6.2020Slovak Telekom, a.s. BA        ; IČO:  357634698.7.2020PR Banská Štiavnica13.7.2020 22:08
992040347prenájom KZ Cisco,videokonferenčné služby 052020
2 796,00 €
274/2008-24.6.2020Slovak Telekom, a.s. BA        ; IČO:  357634692.7.2020PR Banská Štiavnica3.7.2020 22:08
992040346služba zvýšenie bezpečnosti mobil.zariadení 052020
1 055,68 €
1440/2019-PR4.6.2020Slovak Telekom, a.s. BA        ; IČO:  3576346929.6.2020PR Banská Štiavnica30.6.2020 22:08
992040345monitorovanie koncových bodov v sieti 052020
751,17 €
1981/2015-PR4.6.2020Slovak Telekom, a.s. BA        ; IČO:  3576346929.6.2020PR Banská Štiavnica30.6.2020 22:08
992040344monitoring médií 052020
105,00 €
4.6.2020Slovakia Online s.r.o., BA     ; IČO:  3140244529.6.2020PR Banská Štiavnica30.6.2020 22:08
992040343Budova Rad.nám.č.5-refakturácia el.energie 052020
335,79 €
4.6.2020Mesto Banská Štiavnica         ; IČO:  0032050116.6.2020PR Banská Štiavnica18.6.2020 22:08
992040342ABPR-stráženie objektu 052020
4 315,20 €
2.6.2020ATRO SK s.r.o.                 ; IČO:  4434167915.7.2020PR Banská Štiavnica17.7.2020 22:08
992040341UPC 062020
18,69 €
2.6.2020UPC DTH S.á.r.l.               ; IČO:  00B8790515.6.2020PR Banská Štiavnica16.6.2020 22:07
992040340UPC 062020
22,69 €
2.6.2020UPC DTH S.á.r.l.               ; IČO:  00B8790515.6.2020PR Banská Štiavnica16.6.2020 22:07
992040339UPC 062020
22,90 €
2.6.2020UPC DTH S.á.r.l.               ; IČO:  00B8790515.6.2020PR Banská Štiavnica16.6.2020 22:07
992040338UPC 062020
22,69 €
2.6.2020UPC DTH S.á.r.l.               ; IČO:  00B8790515.6.2020PR Banská Štiavnica16.6.2020 22:07
992040337UPC 062020
18,69 €
2.6.2020UPC DTH S.á.r.l.               ; IČO:  00B8790515.6.2020PR Banská Štiavnica16.6.2020 22:07
992040336UPC 062020
18,69 €
2.6.2020UPC DTH S.á.r.l.               ; IČO:  00B8790515.6.2020PR Banská Štiavnica16.6.2020 22:07
992040335UPC 062020
18,69 €
2.6.2020UPC DTH S.á.r.l.               ; IČO:  00B8790515.6.2020PR Banská Štiavnica16.6.2020 22:07
992040334UPC 062020
18,69 €
2.6.2020UPC DTH S.á.r.l.               ; IČO:  00B8790515.6.2020PR Banská Štiavnica16.6.2020 22:07
992040333UPC 062020
18,69 €
2.6.2020UPC DTH S.á.r.l.               ; IČO:  00B8790515.6.2020PR Banská Štiavnica16.6.2020 22:07
992040332renovácia samonosnej brány
700,00 €
2.6.2020Stanislav Osvald               ; IČO:  4004537415.6.2020PR Banská Štiavnica16.6.2020 22:07
992040331oprava chladiaceho zariadenia
570,00 €
2.6.2020Servis chladiacich zariadení   ; IČO:  3454704511.6.2020PR Banská Štiavnica12.6.2020 22:08
992040330servis na klimatizačnom zariadení
2 000,00 €
2.6.2020Servis chladiacich zariadení   ; IČO:  3454704511.6.2020PR Banská Štiavnica12.6.2020 22:08
992040329revízia klimatizačného zariadenia
250,00 €
2.6.2020Servis chladiacich zariadení   ; IČO:  3454704511.6.2020PR Banská Štiavnica12.6.2020 22:08
992040328služby podpory KIS 052020
48 730,00 €
2090/2018-PR1.6.2020SOFTIP, a.s., Bratislava       ; IČO:  3678551221.7.2020PR Banská Štiavnica22.7.2020 22:08
992040327právne služby a poradenstvo
400,00 €
1.6.2020JUDr. Michal Badinský          ; IČO:  4200309125.6.2020PR Banská Štiavnica26.6.2020 22:07
992040326VVZ-demontáž a montáž plavákového spínača v žumpe
150,00 €
1.6.2020Peter Sombati - DROBNÉ REMESLÁ ; IČO:  4488571710.6.2020PR Banská Štiavnica11.6.2020 22:08
992040325tlač výročnej správy 2019
349,98 €
1.6.2020C-COMMERCE, s.r.o.,Košice      ; IČO:  4624643611.6.2020PR Banská Štiavnica12.6.2020 22:08
992040324vypracovanie ohodnot.objektov a stavieb VN Domaša
72 600,00 €
2.6.2020Slov. technická univerzita BA  ; IČO:  0039768724.9.2020PR Banská Štiavnica25.9.2020 22:07
992040323SVP PR BŠ revízia posuvnej brány
64,00 €
215/2020/34028.5.2020RESKOP s.r.o.                  ; IČO:  366502518.6.2020PR Banská Štiavnica9.6.2020 22:07
992040322čistenie áut
380,00 €
28.5.2020Karin Štrbániková, BŠ          ; IČO:  4663527111.6.2020PR Banská Štiavnica12.6.2020 22:08
992040320doprava skartovaných dokumentov
200,00 €
26.5.2020Bezplatná skartácia s.r.o.     ; IČO:  520929843.6.2020PR Banská Štiavnica4.6.2020 22:08
992040319fotografovanie
75,00 €
206/2020/18026.5.2020Mgr. Marián Holub              ; IČO:  470958068.6.2020PR Banská Štiavnica9.6.2020 22:07
992040318PRBŠ výmena prietokového ohrievača
156,80 €
25.5.2020PROFI centrum, s.r.o.          ; IČO:  3662886728.5.2020PR Banská Štiavnica1.6.2020 22:08
992040317P222 prehliadka a preskúšanie Menzi Muck
162,70 €
25.5.2020EUROTER, s.r.o. Piešťany       ; IČO:  3623181919.6.2020PR Banská Štiavnica24.6.2020 22:08
992040316licencia software 23052020-22052021
839,88 €
25.5.2020Adobe Systems Software         ; IČO:26.5.2020PR Banská Štiavnica28.5.2020 22:08
992040315Projekt FAIRway Danube účasť na prac.stretnutiach
997,80 €
22.5.2020Komárňanská plavebná spoločnos ; IČO:  367823942.6.2020PR Banská Štiavnica3.6.2020 22:08
992040314služby maintenance,podpora eSpis,UPVS 042020
2 875,00 €
21.5.2020ICZ Slovakia a. s.             ; IČO:  363280572.7.2020PR Banská Štiavnica3.7.2020 22:08
992040313BS231AT
800,61 €
20.5.2020BSAUTO s.r.o.                  ; IČO:  4597558225.5.2020PR Banská Štiavnica26.5.2020 22:08
992040312BS219AS
469,04 €
20.5.2020BSAUTO s.r.o.                  ; IČO:  4597558225.5.2020PR Banská Štiavnica26.5.2020 22:08
992040311monitorovacie práce na vodných tokoch
5 930,00 €
19.5.2020Vojenské lesy a majetky SR,š.p ; IČO:  315779208.7.2020PR Banská Štiavnica13.7.2020 22:08
992040310stavebné práce na vodných tokoch
7 122,40 €
19.5.2020Vojenské lesy a majetky SR,š.p ; IČO:  315779208.7.2020PR Banská Štiavnica13.7.2020 22:08
992040308zberné jazdy 042020
82,62 €
18.5.2020Slovenská pošta,a.s.B.Bystrica ; IČO:  3663112419.6.2020PR Banská Štiavnica24.6.2020 22:08
992040307TIS SVP podpora
25 353,00 €
18.5.2020Vision IT Solutions, a.s.      ; IČO:  3681579910.9.2020PR Banská Štiavnica11.9.2020 22:08
992040306ABPR odvoz odpadov zo stavby
1 732,61 €
15.5.2020ICEKO s.r.o.                   ; IČO:  3022642227.5.2020PR Banská Štiavnica28.5.2020 22:08
992040305PRBŠ výmena prietokového ohrievača
195,00 €
14.5.2020PROFI centrum, s.r.o.          ; IČO:  3662886728.5.2020PR Banská Štiavnica1.6.2020 22:08
992040304nájomné za Minolty a správu dokumentov 042020
5 378,90 €
13.5.2020AUTOCONT s.r.o. Bratislava     ; IČO:  3639622210.9.2020PR Banská Štiavnica11.9.2020 22:08
992040303odmena za vykonanie priebežného auditu
16 300,00 €
13.5.2020N.M. - Audit, spol. s r.o.     ; IČO:  3630787415.7.2020PR Banská Štiavnica17.7.2020 22:08
992040302aktualizácie programu ASPI 01-062020
6 708,50 €
12.5.2020Wolters Kluwer s.r.o. BA       ; IČO:  313482628.7.2020PR Banská Štiavnica13.7.2020 22:08
992040301SVP PRBS strážna služba 042020
1 235,45 €
12.5.2020VEL Security a.s., Vráble      ; IČO:  365295592.6.2020PR Banská Štiavnica3.6.2020 22:08
992040300správa LAN/WAN siete 042020
9 990,00 €
11.5.2020Slovak Telekom, a.s. BA        ; IČO:  3576346928.5.2020PR Banská Štiavnica1.6.2020 22:08
992040299prenájom KZ Cisco správa a údržba systému 042020
3 112,00 €
11.5.2020Slovak Telekom, a.s. BA        ; IČO:  3576346928.5.2020PR Banská Štiavnica1.6.2020 22:08
992040298prenájom KZ Cisco,videokonferenčné služby 042020
2 796,00 €
11.5.2020Slovak Telekom, a.s. BA        ; IČO:  3576346928.5.2020PR Banská Štiavnica1.6.2020 22:08
992040297služba zvýšenie bezpečnosti mobil.zariadení 042020
1 055,68 €
11.5.2020Slovak Telekom, a.s. BA        ; IČO:  3576346928.5.2020PR Banská Štiavnica1.6.2020 22:08
992040296monitorovanie koncových bodov v sieti 042020
751,17 €
11.5.2020Slovak Telekom, a.s. BA        ; IČO:  3576346928.5.2020PR Banská Štiavnica1.6.2020 22:08
992040295ABPR-prenájom plynových ohrievačov 042020
135,00 €
11.5.2020RAMIRENT spol. s r.o. BA       ; IČO:  173214842.6.2020PR Banská Štiavnica3.6.2020 22:08
992040294ABPR-prenájom elektrických ohrievačov 042020
373,50 €
11.5.2020RAMIRENT spol. s r.o. BA       ; IČO:  173214842.6.2020PR Banská Štiavnica3.6.2020 22:08
992040293HP plavidiel 22032020-23032021
5 000,00 €
11.5.2020KOOPERATIVA poisťovňa,a.s.     ; IČO:  0058544122.5.2020PR Banská Štiavnica25.5.2020 22:08
992040292poplatky za služby pevnej siete 042020
1 511,26 €
11.5.2020Slovak Telekom, a.s. BA        ; IČO:  3576346928.5.2020PR Banská Štiavnica1.6.2020 22:08
992040291poplatky za služby pevnej siete 042020
13 974,98 €
11.5.2020Slovak Telekom, a.s. BA        ; IČO:  3576346918.5.2020PR Banská Štiavnica20.5.2020 22:07
992040290poplatky za služby pevnej siete 042020
89,21 €
11.5.2020Slovak Telekom, a.s. BA        ; IČO:  3576346918.5.2020PR Banská Štiavnica20.5.2020 22:07
992040289monitoring médií 042020
105,00 €
11.5.2020Slovakia Online s.r.o., BA     ; IČO:  3140244528.5.2020PR Banská Štiavnica1.6.2020 22:08
992040288ABPR-stráženie objektu 042020
4 176,00 €
7.5.2020ATRO SK s.r.o.                 ; IČO:  443416798.7.2020PR Banská Štiavnica13.7.2020 22:08
992040287VO-zabezpečenie procesu
3 000,00 €
7.5.2020E-VO, s.r.o, Bratislava        ; IČO:  4719733111.6.2020PR Banská Štiavnica12.6.2020 22:08
992040286poplatky za služby pevnej siete 042020
3 138,87 €
7.5.2020Slovak Telekom, a.s. BA        ; IČO:  3576346918.5.2020PR Banská Štiavnica20.5.2020 22:07
992040285poplatky za služby pevnej siete 042020
60,85 €
7.5.2020Slovak Telekom, a.s. BA        ; IČO:  3576346918.5.2020PR Banská Štiavnica20.5.2020 22:07
992040284služby koordinátora BOZP 042020
1 290,00 €
7.5.2020Ing. Marcel Fáber-AGENTÚRA FÁB ; IČO:  4088818527.5.2020PR Banská Štiavnica28.5.2020 22:08
992040283služby bezpečnostného technika a PO 042020
990,00 €
7.5.2020Ing. Marcel Fáber-AGENTÚRA FÁB ; IČO:  4088818527.5.2020PR Banská Štiavnica28.5.2020 22:08
992040282právna pomoc
635 615,80 €
7.5.2020AK GRUBER, s.r.o.              ; IČO:  5124381428.5.2020PR Banská Štiavnica1.6.2020 22:08
992040281Budova Rad.nám.č.5-refakturácia el.energie 042020
415,14 €
7.5.2020Mesto Banská Štiavnica         ; IČO:  003205011.6.2020PR Banská Štiavnica2.6.2020 22:08
992040280UPC 052020
18,69 €
6.5.2020UPC DTH S.á.r.l.               ; IČO:  00B8790518.5.2020PR Banská Štiavnica20.5.2020 22:07
992040279UPC 052020
22,69 €
6.5.2020UPC DTH S.á.r.l.               ; IČO:  00B8790518.5.2020PR Banská Štiavnica20.5.2020 22:08
992040278UPC 052020
22,90 €
6.5.2020UPC DTH S.á.r.l.               ; IČO:  00B8790518.5.2020PR Banská Štiavnica20.5.2020 22:08
992040277UPC 052020
22,69 €
6.5.2020UPC DTH S.á.r.l.               ; IČO:  00B8790518.5.2020PR Banská Štiavnica20.5.2020 22:08
992040276UPC 052020
18,69 €
6.5.2020UPC DTH S.á.r.l.               ; IČO:  00B8790518.5.2020PR Banská Štiavnica20.5.2020 22:07
992040275UPC 052020
18,69 €
6.5.2020UPC DTH S.á.r.l.               ; IČO:  00B8790518.5.2020PR Banská Štiavnica20.5.2020 22:07
992040274UPC 052020
18,69 €
6.5.2020UPC DTH S.á.r.l.               ; IČO:  00B8790518.5.2020PR Banská Štiavnica20.5.2020 22:07
992040273UPC 052020
18,69 €
6.5.2020UPC DTH S.á.r.l.               ; IČO:  00B8790518.5.2020PR Banská Štiavnica20.5.2020 22:07
992040272UPC 052020
18,69 €
6.5.2020UPC DTH S.á.r.l.               ; IČO:  00B8790518.5.2020PR Banská Štiavnica20.5.2020 22:07
992040271ABPR-prenájom mobil.bunky a dočas.oplot.042020
598,00 €
6.5.2020DM Build s.r.o., BB            ; IČO:  5099230927.5.2020PR Banská Štiavnica28.5.2020 22:08
992040270ABPR-prenájom WC 042020
180,00 €
6.5.2020JOHNNY SERVIS s.r.o.           ; IČO:  3623854625.5.2020PR Banská Štiavnica26.5.2020 22:08
992040269ABPR-prenájom WC 032020
180,00 €
6.5.2020JOHNNY SERVIS s.r.o.           ; IČO:  3623854625.5.2020PR Banská Štiavnica26.5.2020 22:08
992040268ABPR-prenájom WC 012020
180,00 €
6.5.2020JOHNNY SERVIS s.r.o.           ; IČO:  3623854625.5.2020PR Banská Štiavnica26.5.2020 22:08
992040267BS302AZ
707,57 €
5.5.2020BSAUTO s.r.o.                  ; IČO:  4597558227.5.2020PR Banská Štiavnica28.5.2020 22:08
992040266služby podpory KIS 042020
48 730,00 €
4.5.2020SOFTIP, a.s., Bratislava       ; IČO:  3678551223.10.2020PR Banská Štiavnica26.10.2020 22:08
992040265SVPPRBS-oprava kotolne
100,00 €
4.5.2020Stanislav Valent-montáž ÚK     ; IČO:  1083202526.5.2020PR Banská Štiavnica27.5.2020 22:07
992040264lekárska prehliadka
30,00 €
4.5.2020ProCare, a.s. Bratislava       ; IČO:  3589056827.5.2020PR Banská Štiavnica28.5.2020 22:08
992040261čistenie áut
370,00 €
29.4.2020Karin Štrbániková, BŠ          ; IČO:  4663527127.5.2020PR Banská Štiavnica28.5.2020 22:08
992040260registrácia domény povodia.sk 16042020-15042021
18,00 €
29.4.2020Slovanet, a.s.                 ; IČO:  3595461216.4.2020PR Banská Štiavnica29.4.2020 22:08
992040259VO-zabezpečenie procesu
3 000,00 €
29.4.2020E-VO, s.r.o, Bratislava        ; IČO:  471973311.6.2020PR Banská Štiavnica2.6.2020 22:08
992040258VO-zabezpečenie procesu
2 000,00 €
28.4.2020E-VO, s.r.o, Bratislava        ; IČO:  471973311.6.2020PR Banská Štiavnica2.6.2020 22:08
992040255P222 výmena tesnenia na kráčajúcom rýpadle
159,50 €
27.4.2020KAISER Eastern Europe,s.r.o.Kr ; IČO:  3668430921.5.2020PR Banská Štiavnica22.5.2020 22:07
992040254DRS Ružiná-čistenie OTL
180,00 €
27.4.2020Sierra Enterprises s.r.o.      ; IČO:  3604785621.5.2020PR Banská Štiavnica22.5.2020 22:07
992040253ABPR-prenájom plynových ohrievačov 032020
837,00 €
27.4.2020RAMIRENT spol. s r.o. BA       ; IČO:  1732148427.5.2020PR Banská Štiavnica28.5.2020 22:08
992040252ABPR-prenájom elektrických ohrievačov 032020
2 315,70 €
27.4.2020RAMIRENT spol. s r.o. BA       ; IČO:  1732148427.5.2020PR Banská Štiavnica28.5.2020 22:08
992040251ABPR-prenájom výťahu 0103-25032020
881,25 €
27.4.2020RAMIRENT spol. s r.o. BA       ; IČO:  1732148427.5.2020PR Banská Štiavnica28.5.2020 22:08
992040250ABPR-prenájom výťahu 26032020
1 520,00 €
27.4.2020RAMIRENT spol. s r.o. BA       ; IČO:  1732148427.5.2020PR Banská Štiavnica28.5.2020 22:08
992040248P222 prehliadka a preskúšanie strojov
523,80 €
23.4.2020KAISER Eastern Europe,s.r.o.Kr ; IČO:  3668430920.5.2020PR Banská Štiavnica22.5.2020 22:07
992040247práce TBD OZPN 1.štvrťrok 2020
29 340,10 €
23.4.2020Vodohospodárska výstavbaš.p.BA ; IČO:  001567524.6.2020PR Banská Štiavnica5.6.2020 22:08
992040246práce TBD OZKE 1.štvrťrok 2020
16 754,18 €
23.4.2020Vodohospodárska výstavbaš.p.BA ; IČO:  001567524.6.2020PR Banská Štiavnica5.6.2020 22:08
992040245technická pomoc OZBB 1.štvrťrok 2020
4 170,00 €
23.4.2020Vodohospodárska výstavbaš.p.BA ; IČO:  001567524.6.2020PR Banská Štiavnica5.6.2020 22:08
992040244práce TBD OZBB 1.štvrťrok 2020
11 465,04 €
23.4.2020Vodohospodárska výstavbaš.p.BA ; IČO:  001567524.6.2020PR Banská Štiavnica5.6.2020 22:08
992040243práce TBD OZBA 1.štvrťrok 2020
29 871,01 €
23.4.2020Vodohospodárska výstavbaš.p.BA ; IČO:  001567524.6.2020PR Banská Štiavnica5.6.2020 22:08
992040242VVZ oprava osvetlenia schodišťa
80,80 €
23.4.2020PROFI centrum, s.r.o.          ; IČO:  3662886725.5.2020PR Banská Štiavnica26.5.2020 22:08
992040241PRBŠ montáž a zapojenie čerpadla fontány
18,40 €
23.4.2020PROFI centrum, s.r.o.          ; IČO:  3662886725.5.2020PR Banská Štiavnica26.5.2020 22:08
992040240odborné poradenské a konzultačné služby 022020
2 169,10 €
22.4.2020Komárňanská plavebná spoločnos ; IČO:  3678239427.4.2020PR Banská Štiavnica29.4.2020 22:08
992040239náklady pri zabezpečení stálej pohot.služby
292 122,50 €
21.4.2020Komplexná cen.záchr.služba     ; IČO:  3783579321.5.2019PR Banská Štiavnica22.4.2020 22:08
992040238PRBŠ oprava elektrickej brány
44,00 €
23.4.2020PROFI centrum, s.r.o.          ; IČO:  3662886725.5.2020PR Banská Štiavnica26.5.2020 22:08
992040237VO-zabezpečenie procesu
3 000,00 €
20.4.2020E-VO, s.r.o, Bratislava        ; IČO:  4719733127.5.2020PR Banská Štiavnica28.5.2020 22:08
992040236VO-zabezpečenie procesu
3 000,00 €
20.4.2020E-VO, s.r.o, Bratislava        ; IČO:  4719733127.5.2020PR Banská Štiavnica28.5.2020 22:08
992040235služby poradenská činnosť v oblasti VO
4 500,00 €
20.4.2020PROCESS MANAGEMENT, s.r.o.     ; IČO:  3635679427.5.2020PR Banská Štiavnica28.5.2020 22:08
992040234služby maintenance,podpora eSpis,UPVS 032020
2 875,00 €
20.4.2020ICZ Slovakia a. s.             ; IČO:  363280572.7.2020PR Banská Štiavnica3.7.2020 22:08
992040233PRBŠ protislnečná fólia s montážou
62,49 €
20.4.2020Ravafol SK2, s.r.o.            ; IČO:  5122228127.5.2020PR Banská Štiavnica28.5.2020 22:08
992040231zberné jazdy 032020
106,92 €
17.4.2020Slovenská pošta,a.s.B.Bystrica ; IČO:  3663112422.5.2020PR Banská Štiavnica25.5.2020 22:08
992040230služby podpory KIS 022020
48 730,00 €
20.4.2020SOFTIP, a.s., Bratislava       ; IČO:  3678551222.4.2020PR Banská Štiavnica23.4.2020 22:08
992040229monitorovacie práce na vodných tokoch
5 930,00 €
16.4.2020Vojenské lesy a majetky SR,š.p ; IČO:  315779208.7.2020PR Banská Štiavnica13.7.2020 22:08
992040228stavebné práce na vodných tokoch
7 122,40 €
16.4.2020Vojenské lesy a majetky SR,š.p ; IČO:  315779208.7.2020PR Banská Štiavnica13.7.2020 22:08
992040226BS648AX
403,23 €
16.4.2020EUROMOTOR, spol. s r.o.B.B     ; IČO:  3156135717.4.2020PR Banská Štiavnica23.4.2020 22:08
992040225matem.-hydrodynam.modelov.prúdenia vody tok Slaná
2 880,00 €
20.4.2020DHI SLOVAKIA, s.r.o.           ; IČO:  3585757927.4.2020PR Banská Štiavnica29.4.2020 22:08
992040224neobalové výrobky 1.štvrťrok 2020
25,00 €
15.4.2020NATUR-PACK, a.s.               ; IČO:  3597979827.5.2020PR Banská Štiavnica28.5.2020 22:08
992040223obaly 1.štvrťrok 2020
25,00 €
15.4.2020NATUR-PACK, a.s.               ; IČO:  3597979827.5.2020PR Banská Štiavnica28.5.2020 22:08
992040222TIS SVP podpora
25 353,00 €
15.4.2020Vision IT Solutions, a.s.      ; IČO:  3681579910.9.2020PR Banská Štiavnica11.9.2020 22:08
992040221SVP PRBS strážna služba-správa a skúška 032020
310,00 €
14.4.2020VEL Security a.s., Vráble      ; IČO:  3652955925.5.2020PR Banská Štiavnica26.5.2020 22:08
992040220SVP PRBS strážna služba 032020
1 428,50 €
14.4.2020VEL Security a.s., Vráble      ; IČO:  3652955925.5.2020PR Banská Štiavnica26.5.2020 22:08
992040219ABPR-práce na oprave 032020
1 693,77 €
14.4.2020ÚSTAV NA VÝKON TRESTU  BB      ; IČO:  0073832823.4.2020PR Banská Štiavnica24.4.2020 22:08
992040218ABPR-prenájom mobil.bunky a dočas.oplot.01-032020
1 794,00 €
14.4.2020DM Build s.r.o., BB            ; IČO:  5099230924.4.2020PR Banská Štiavnica27.4.2020 22:08
992040217poplatky za služby pevnej siete 032020
79,94 €
14.4.2020Slovak Telekom, a.s. BA        ; IČO:  3576346916.4.2020PR Banská Štiavnica17.4.2020 22:08
992040216poplatky za služby mobilnej siete 032020
1 560,02 €
9.4.2020Slovak Telekom, a.s. BA        ; IČO:  3576346927.5.2020PR Banská Štiavnica28.5.2020 22:08
992040215Budova Rad.nám.č.5-refakturácia el.energie 032020
620,96 €
9.4.2020Mesto Banská Štiavnica         ; IČO:  0032050120.4.2020PR Banská Štiavnica21.4.2020 22:08
992040214poplatky za služby pevnej siete 032020
13 957,44 €
8.4.2020Slovak Telekom, a.s. BA        ; IČO:  3576346916.4.2020PR Banská Štiavnica17.4.2020 22:08
992040213poplatky za služby pevnej siete 032020
7 250,13 €
8.4.2020Slovak Telekom, a.s. BA        ; IČO:  3576346916.4.2020PR Banská Štiavnica27.5.2020 22:07
992040212poplatky za služby pevnej siete 032020
60,85 €
8.4.2020Slovak Telekom, a.s. BA        ; IČO:  3576346916.4.2020PR Banská Štiavnica17.4.2020 22:08
992040211poplatok za hosting drsruzina.sk 01042020-31032021
60,00 €
7.4.2020Webglobe - Yegon, s. r. o.     ; IČO:  363064442.4.2020PR Banská Štiavnica7.4.2020 22:08
992040210ABPR premiestňovanie suti a stavebných materiálov
2 160,00 €
7.4.2020Darim Slovakia, s.r.o.         ; IČO:  5070943723.4.2020PR Banská Štiavnica24.4.2020 22:08
992040209komplexné prehliadky Maxi 2 osoby
1 100,00 €
7.4.2020ProCare, a.s. Bratislava       ; IČO:  3589056816.4.2020PR Banská Štiavnica17.4.2020 22:08
992040208dobitie frankovacieho stroja
1 000,00 €
6.4.2020Slovenská pošta,a.s.B.Bystrica ; IČO:  3663112426.3.2020PR Banská Štiavnica7.4.2020 22:08
992040207UPC 042020
22,90 €
6.4.2020UPC DTH S.á.r.l.               ; IČO:  0000128216.4.2020PR Banská Štiavnica17.4.2020 22:08
992040206UPC 042020
22,69 €
6.4.2020UPC DTH S.á.r.l.               ; IČO:  0000128216.4.2020PR Banská Štiavnica17.4.2020 22:08
992040205UPC 042020
18,69 €
6.4.2020UPC DTH S.á.r.l.               ; IČO:  0000128216.4.2020PR Banská Štiavnica17.4.2020 22:08
992040204UPC 042020
18,69 €
6.4.2020UPC DTH S.á.r.l.               ; IČO:  0000128216.4.2020PR Banská Štiavnica17.4.2020 22:08
992040203UPC 042020
18,69 €
6.4.2020UPC DTH S.á.r.l.               ; IČO:  0000128216.4.2020PR Banská Štiavnica17.4.2020 22:08
992040202UPC 042020
18,69 €
6.4.2020UPC DTH S.á.r.l.               ; IČO:  0000128216.4.2020PR Banská Štiavnica17.4.2020 22:08
992040201UPC 042020
18,69 €
6.4.2020UPC DTH S.á.r.l.               ; IČO:  0000128216.4.2020PR Banská Štiavnica17.4.2020 22:08
992040200UPC 042020
18,69 €
6.4.2020UPC DTH S.á.r.l.               ; IČO:  0000128216.4.2020PR Banská Štiavnica17.4.2020 22:08
992040199UPC 042020
22,69 €
6.4.2020UPC DTH S.á.r.l.               ; IČO:  0000128216.4.2020PR Banská Štiavnica17.4.2020 22:08
992040198nájomné za Minolty a správu dokumentov 032020
30 059,46 €
6.4.2020AUTOCONT s.r.o. Bratislava     ; IČO:  3639622210.9.2020PR Banská Štiavnica11.9.2020 22:08
992040197Ružiná-pranie a žehlenie 032020
108,05 €
6.4.2020Mýval s.r.o.                   ; IČO:  3679354027.5.2020PR Banská Štiavnica28.5.2020 22:08
992040196BS173AX
496,67 €
6.4.2020AUTONOVO, a.s.                 ; IČO:  3579669327.5.2020PR Banská Štiavnica28.5.2020 22:08
992040195integrovaný digitálny terénny model-aktualiuácia
2 797,52 €
6.4.2020EUROSENSE, s.r.o.              ; IČO:  3410932323.4.2020PR Banská Štiavnica24.4.2020 22:08
992040194monitoring médií 032020
105,00 €
6.4.2020Slovakia Online s.r.o., BA     ; IČO:  3140244527.5.2020PR Banská Štiavnica28.5.2020 22:08
992040193správa LAN/WAN siete 032020
9 990,00 €
6.4.2020Slovak Telekom, a.s. BA        ; IČO:  3576346927.5.2020PR Banská Štiavnica28.5.2020 22:08
992040192prenájom KZ Cisco správa a údržba systému 032020
3 112,00 €
6.4.2020Slovak Telekom, a.s. BA        ; IČO:  3576346927.5.2020PR Banská Štiavnica28.5.2020 22:08
992040191prenájom KZ Cisco,videokonferenčné služby 032020
2 796,00 €
6.4.2020Slovak Telekom, a.s. BA        ; IČO:  3576346927.5.2020PR Banská Štiavnica28.5.2020 22:08
992040190služba zvýšenie bezpečnosti mobil.zariadení 032020
1 055,68 €
6.4.2020Slovak Telekom, a.s. BA        ; IČO:  3576346927.5.2020PR Banská Štiavnica28.5.2020 22:08
992040189monitorovanie koncových bodov v sieti 032020
751,17 €
6.4.2020Slovak Telekom, a.s. BA        ; IČO:  3576346927.5.2020PR Banská Štiavnica28.5.2020 22:08
992040188ABPR-stráženie objektu 032020
4 129,60 €
2.4.2020ATRO SK s.r.o.                 ; IČO:  4434167927.5.2020PR Banská Štiavnica28.5.2020 22:08
992040187služby koordinátora BOZP 032020
1 290,00 €
2.4.2020Ing. Marcel Fáber-AGENTÚRA FÁB ; IČO:  4088818516.4.2020PR Banská Štiavnica17.4.2020 22:08
992040186služby bezpečnostného technika a PO 032020
990,00 €
2.4.2020Ing. Marcel Fáber-AGENTÚRA FÁB ; IČO:  4088818516.4.2020PR Banská Štiavnica17.4.2020 22:08
992040185poistenie majetku,zodp.env.,org.spol. 2.Q 2020
1 065 551,07 €
1.4.2020KOOPERATIVA poisťovňa,a.s.     ; IČO:  0058544118.5.2020PR Banská Štiavnica20.5.2020 22:08
992040184služby podpory KIS 032020
48 730,00 €
1.4.2020SOFTIP, a.s., Bratislava       ; IČO:  3678551210.9.2020PR Banská Štiavnica11.9.2020 22:08
992040183PZP 01042020-30062020
906,75 €
1.4.2020KOOPERATIVA poisťovňa,a.s.     ; IČO:  0058544116.4.2020PR Banská Štiavnica17.4.2020 22:08
992040182ABPR-strážna služba 032020
252,00 €
1.4.2020IBS-SECURITY, s.r.o.           ; IČO:  4540482815.4.2020PR Banská Štiavnica16.4.2020 22:08
992040181PRBS dezinfekcia
702,00 €
1.4.2020Gelos s.r.o.                   ; IČO:  5172838915.4.2020PR Banská Štiavnica16.4.2020 22:08
992040180PRBS deratizácia a dezinsekcia
970,00 €
16.4.2020Roman Slezák - GELOS, BŠ       ; IČO:  3454627823.4.2020PR Banská Štiavnica24.4.2020 22:08
992040179BS695AV
170,10 €
30.3.2020BSAUTO s.r.o.                  ; IČO:  4597558215.4.2020PR Banská Štiavnica16.4.2020 22:08
992040178BS713AN
594,73 €
30.3.2020BSAUTO s.r.o.                  ; IČO:  4597558215.4.2020PR Banská Štiavnica16.4.2020 22:08
992040177BS383AS
49,25 €
30.3.2020BSAUTO s.r.o.                  ; IČO:  4597558215.4.2020PR Banská Štiavnica16.4.2020 22:08
992040176BS610AY
480,35 €
30.3.2020BSAUTO s.r.o.                  ; IČO:  4597558215.4.2020PR Banská Štiavnica16.4.2020 22:08
992040175poplatok za doménu drsruzina.sk 11032020-10032021
11,90 €
30.3.2020Webglobe - Yegon, s. r. o.     ; IČO:  363064445.3.2020PR Banská Štiavnica30.3.2020 22:08
992040173havarijné poistenie vozidiel 01042020-31032021
23 335,09 €
25.3.2020Allianz-Slovenská poisťovňa,BA ; IČO:  001517002.4.2020PR Banská Štiavnica6.4.2020 22:08
992040172odborné poradenské a konzultačné služby 012020
2 169,10 €
25.3.2020Komárňanská plavebná spoločnos ; IČO:  367823946.4.2020PR Banská Štiavnica8.4.2020 22:08
992040171ZH-PPO Hron a Lutilský potok-geod.zameranie,štúdia
23 000,00 €
25.3.2020BURSA, s.r.o. B. Bystrica      ; IČO:  3605512310.9.2020PR Banská Štiavnica11.9.2020 22:08
992040170zákl.členský príspevok 2020-Ing.Sobotková
125,00 €
24.3.2020Slov.komora stavebných inž.BA  ; IČO:  3077902218.2.2020PR Banská Štiavnica25.3.2020 22:08
992040169montáž a demontáž Car Position a sondy PHL
2 703,80 €
24.3.2020Slovak Telekom, a.s. BA        ; IČO:  3576346916.4.2020PR Banská Štiavnica17.4.2020 22:08
992040168právne služby
400,00 €
20.3.2020JUDr. Michal Badinský          ; IČO:  4200309115.4.2020PR Banská Štiavnica16.4.2020 22:08
992040167licencia a certifikát
797,00 €
20.3.2020Disig, a.s., BA                ; IČO:  359759461.4.2020PR Banská Štiavnica6.4.2020 22:08
992040166znalecký posudok
1 619,80 €
18.3.2020Ing. Emil Rarog                ; IČO:  1429630630.3.2020PR Banská Štiavnica1.4.2020 22:08
992040165TIS SVP podpora
25 353,00 €
18.3.2020Vision IT Solutions, a.s.      ; IČO:  368157998.4.2020PR Banská Štiavnica15.4.2020 22:08
992040164právne služby 022020
190,00 €
17.3.2020BURDA LEGAL s.r.o.             ; IČO:  4653089430.3.2020PR Banská Štiavnica1.4.2020 22:08
992040163zberné jazdy 022020
97,20 €
16.3.2020Slovenská pošta,a.s.B.Bystrica ; IČO:  3663112416.4.2020PR Banská Štiavnica17.4.2020 22:08
992040161Projekt FramWat-meteorologický posudok
10 866,00 €
16.3.2020SHMÚ Bratislava                ; IČO:  0015688415.4.2020PR Banská Štiavnica16.4.2020 22:08
992040160Byt Nám.sv.Trojice-oprava plynového kotla
158,00 €
13.3.2020Dušan Gažúr ELEKTRO PLYN       ; IČO:  3389609719.3.2020PR Banská Štiavnica24.3.2020 22:08
992040159TPR rokovanie prac.skupiny-tlmočnícke služby
300,00 €
12.3.2020Alexander Jacko                ; IČO:  3206672425.3.2020PR Banská Štiavnica26.3.2020 22:08
992040157Projekt FAIRway Danube-ubytovanie 0203
303,68 €
12.3.2020SA HOTEL AUGUSTIN              ; IČO:046654080128.2.2020PR Banská Štiavnica26.3.2020 22:08
992040156ABPR-práce na oprave 022020
3 823,56 €
12.3.2020ÚSTAV NA VÝKON TRESTU  BB      ; IČO:  0073832819.3.2020PR Banská Štiavnica24.3.2020 22:08
992040155Projekt FAIRway Danube-Katka servisné práce
2 995,00 €
12.3.2020Slov.plavba a príst.- Lodenica ; IČO:  3587050825.3.2020PR Banská Štiavnica26.3.2020 22:08
992040154Projekt FAIRway Danube-Katka servisné práce
15 945,00 €
12.3.2020Slov.plavba a príst.- Lodenica ; IČO:  3587050825.3.2020PR Banská Štiavnica26.3.2020 22:08
992040153nájomné za Minolty a správu dokumentov 022020
30 847,50 €
12.3.2020AUTOCONT s.r.o. Bratislava     ; IČO:  3639622210.9.2020PR Banská Štiavnica11.9.2020 22:08
992040152Projekt Danube Floodplain-ubytovanie Ing.Wagner
43,20 €
11.3.2020INFORAMA a.s.,BA               ; IČO:  3572986425.3.2020PR Banská Štiavnica26.3.2020 22:08
992040151Projekt Danube Floodplain-prenájom prac.stret.
2 499,77 €
11.3.2020INFORAMA a.s.,BA               ; IČO:  3572986425.3.2020PR Banská Štiavnica26.3.2020 22:08
992040150služby maintenance,podpora eSpis,UPVS 022020
2 875,00 €
11.3.2020ICZ Slovakia a. s.             ; IČO:  363280571.4.2020PR Banská Štiavnica6.4.2020 22:09
992040149analyzátor dychu-následné overenie
145,50 €
9.3.2020Slovenská legálna metrológia   ; IČO:  379545212.4.2020PR Banská Štiavnica6.4.2020 22:09
992040148SVP PRBS strážna služba 022020
1 604,00 €
9.3.2020VEL Security a.s., Vráble      ; IČO:  365295591.4.2020PR Banská Štiavnica6.4.2020 22:09
992040147poplatky za služby pevnej siete 022020
106,83 €
9.3.2020Slovak Telekom, a.s. BA        ; IČO:  3576346919.3.2020PR Banská Štiavnica24.3.2020 22:08
992040146poplatky za služby pevnej siete 022020
60,85 €
9.3.2020Slovak Telekom, a.s. BA        ; IČO:  3576346919.3.2020PR Banská Štiavnica24.3.2020 22:08
992040144poplatky za služby pevnej siete 022020
14 002,20 €
9.3.2020Slovak Telekom, a.s. BA        ; IČO:  3576346919.3.2020PR Banská Štiavnica24.3.2020 22:08
992040143poplatky za služby mobilnej siete 022020
1 442,03 €
10.3.2020Slovak Telekom, a.s. BA        ; IČO:  3576346930.3.2020PR Banská Štiavnica1.4.2020 22:08
992040142UPC 032020
22,90 €
9.3.2020UPC DTH S.á.r.l.               ; IČO:  0000128216.3.2020PR Banská Štiavnica18.3.2020 22:08
992040141UPC 032020
22,69 €
9.3.2020UPC DTH S.á.r.l.               ; IČO:  0000128216.3.2020PR Banská Štiavnica30.3.2020 22:08
992040140UPC 032020
18,69 €
9.3.2020UPC DTH S.á.r.l.               ; IČO:  0000128216.3.2020PR Banská Štiavnica18.3.2020 22:08
992040139UPC 032020
18,69 €
9.3.2020UPC DTH S.á.r.l.               ; IČO:  0000128216.3.2020PR Banská Štiavnica18.3.2020 22:08
992040138UPC 032020
18,69 €
9.3.2020UPC DTH S.á.r.l.               ; IČO:  0000128216.3.2020PR Banská Štiavnica18.3.2020 22:08
992040137UPC 032020
18,69 €
9.3.2020UPC DTH S.á.r.l.               ; IČO:  0000128216.3.2020PR Banská Štiavnica18.3.2020 22:08
992040136UPC 032020
18,69 €
9.3.2020UPC DTH S.á.r.l.               ; IČO:  0000128216.3.2020PR Banská Štiavnica18.3.2020 22:08
992040135UPC 032020
22,69 €
9.3.2020UPC DTH S.á.r.l.               ; IČO:  0000128216.3.2020PR Banská Štiavnica18.3.2020 22:08
992040134UPC 032020
18,69 €
9.3.2020UPC DTH S.á.r.l.               ; IČO:  0000128216.3.2020PR Banská Štiavnica18.3.2020 22:08
992040133správa LAN/WAN siete 022020
9 990,00 €
6.3.2020Slovak Telekom, a.s. BA        ; IČO:  3576346926.3.2020PR Banská Štiavnica30.3.2020 22:08
992040132prenájom KZ Cisco správa a údržba systému 022020
3 112,00 €
6.3.2020Slovak Telekom, a.s. BA        ; IČO:  3576346926.3.2020PR Banská Štiavnica30.3.2020 22:08
992040131prenájom KZ Cisco,videokonferenčné služby 022020
2 796,00 €
6.3.2020Slovak Telekom, a.s. BA        ; IČO:  3576346926.3.2020PR Banská Štiavnica30.3.2020 22:08
992040130služba zvýšenie bezpečnosti mobil.zariadení 022020
1 055,68 €
6.3.2020Slovak Telekom, a.s. BA        ; IČO:  3576346926.3.2020PR Banská Štiavnica30.3.2020 22:08
992040129monitorovanie koncových bodov v sieti 022020
751,17 €
6.3.2020Slovak Telekom, a.s. BA        ; IČO:  3576346926.3.2020PR Banská Štiavnica30.3.2020 22:08
992040128Ružiná-pranie a žehlenie 022020
93,25 €
6.3.2020Mýval s.r.o.                   ; IČO:  3679354026.3.2020PR Banská Štiavnica30.3.2020 22:08
992040127BS700AY servisná prehliadka
410,00 €
6.3.2020Todos Bratislava s.r.o.        ; IČO:  3131982316.3.2020PR Banská Štiavnica18.3.2020 22:08
992040126ABPR zameranie nosníkov
600,00 €
6.3.2020POLOHOPIS s.r.o.               ; IČO:  3682554916.3.2020PR Banská Štiavnica18.3.2020 22:08
992040125nemedicínske činnosti 022020
5 144,77 €
6.3.2020ProCare, a.s. Bratislava       ; IČO:  358905681.4.2020PR Banská Štiavnica6.4.2020 22:09
992040124medicínske činnosti 022020
6 573,88 €
6.3.2020ProCare, a.s. Bratislava       ; IČO:  358905681.4.2020PR Banská Štiavnica6.4.2020 22:09
992040123monitoring médií 022020
105,00 €
6.3.2020Slovakia Online s.r.o., BA     ; IČO:  3140244526.3.2020PR Banská Štiavnica30.3.2020 22:08
992040122ABPR-prenájom WC 022020
180,00 €
6.3.2020JOHNNY SERVIS s.r.o.           ; IČO:  3623854619.3.2020PR Banská Štiavnica24.3.2020 22:08
992040121služby koordinátora BOZP 022020
1 290,00 €
6.3.2020Ing. Marcel Fáber-AGENTÚRA FÁB ; IČO:  4088818510.3.2020PR Banská Štiavnica12.3.2020 22:08
992040120služby bezpečnostného technika a PO 022020
990,00 €
6.3.2020Ing. Marcel Fáber-AGENTÚRA FÁB ; IČO:  4088818510.3.2020PR Banská Štiavnica12.3.2020 22:08
992040119ABPR-prenájom plynových ohrievačov 022020
783,00 €
5.3.2020RAMIRENT spol. s r.o. BA       ; IČO:  173214848.4.2020PR Banská Štiavnica15.4.2020 22:08
992040118ABPR-prenájom elektrických ohrievačov 022020
2 166,30 €
5.3.2020RAMIRENT spol. s r.o. BA       ; IČO:  173214848.4.2020PR Banská Štiavnica15.4.2020 22:08
992040117ABPR-prenájom výťahu 022020
1 022,25 €
5.3.2020RAMIRENT spol. s r.o. BA       ; IČO:  173214848.4.2020PR Banská Štiavnica15.4.2020 22:08
992040116Budova Rad.nám.č.5-refakturácia el.energie 022020
662,74 €
5.3.2020Mesto Banská Štiavnica         ; IČO:  0032050116.3.2020PR Banská Štiavnica18.3.2020 22:08
992040115ABPR-strážna služba 022020
4 872,00 €
4.3.2020IBS-SECURITY, s.r.o.           ; IČO:  4540482816.3.2020PR Banská Štiavnica18.3.2020 22:08
992040114VVZ-výmena vchodových dverí
791,28 €
10.3.2020Stanislav Buzalka B - spol.,BŠ ; IČO:  4004379719.3.2020PR Banská Štiavnica24.3.2020 22:08
992040113klimatologické údaje
800,00 €
3.3.2020SHMÚ Bratislava                ; IČO:  001568849.3.2020PR Banská Štiavnica10.3.2020 22:08
992040112právna služba 0101-29022020
12 925,55 €
2.3.2020AK GRUBER, s.r.o.              ; IČO:  5124381410.3.2020PR Banská Štiavnica12.3.2020 22:08
992040111VVZ-deratizácia
195,00 €
28.2.2020Roman Slezák - GELOS, BŠ       ; IČO:  345462785.3.2020PR Banská Štiavnica6.3.2020 22:08
992040109výmena servisnej jednotky-ochranné sklo
368,83 €
26.2.2020WESTech, spol. s r.o.          ; IČO:  3579611124.2.2020PR Banská Štiavnica6.3.2020 22:08
992040108token pre mandátny certifikát
66,00 €
24.2.2020Slov.obch.a priem.komora, BA   ; IČO:  308426546.3.2020PR Banská Štiavnica9.3.2020 22:08
992040107mandátny certifikát pre OZ BB
30,00 €
26.2.2020Disig, a.s., BA                ; IČO:  359759466.3.2020PR Banská Štiavnica9.3.2020 22:08
992040106hydrologické údaje
1 990,60 €
25.2.2020SHMÚ Bratislava                ; IČO:  001568849.3.2020PR Banská Štiavnica10.3.2020 22:08
992040105katalóg nehnuteľností
50 941,67 €
24.2.2020SITUM s.r.o.         BA        ; IČO:  3578623010.3.2020PR Banská Štiavnica12.3.2020 22:08
992040104čistenie áut
500,00 €
24.2.2020Karin Štrbániková, BŠ          ; IČO:  466352714.3.2020PR Banská Štiavnica5.3.2020 22:08
992040103software AutoCAD-predĺženie licencie do 13022021
2 280,00 €
21.2.2020AUTOCONT s.r.o. Bratislava     ; IČO:  363962224.3.2020PR Banská Štiavnica5.3.2020 22:08
992040101Byt Nám.sv.Trojice-servis plynových kotlov
315,00 €
18.2.2020Dušan Gažúr ELEKTRO PLYN       ; IČO:  3389609726.3.2020PR Banská Štiavnica30.3.2020 22:09
992040100BS218AS
900,94 €
18.2.2020BSAUTO s.r.o.                  ; IČO:  459755824.3.2020PR Banská Štiavnica5.3.2020 22:08
992040099BS302AZ
222,14 €
18.2.2020BSAUTO s.r.o.                  ; IČO:  459755824.3.2020PR Banská Štiavnica5.3.2020 22:08
992040098BS697AT
204,89 €
18.2.2020BSAUTO s.r.o.                  ; IČO:  459755824.3.2020PR Banská Štiavnica5.3.2020 22:08
992040097BS173AX
333,77 €
18.2.2020BSAUTO s.r.o.                  ; IČO:  459755824.3.2020PR Banská Štiavnica5.3.2020 22:08
992040096BS217AS
1 007,40 €
18.2.2020BSAUTO s.r.o.                  ; IČO:  459755824.3.2020PR Banská Štiavnica5.3.2020 22:08
992040095služby zimnej údržby
525,00 €
18.2.2020T.B.-MONT, s.r.o.              ; IČO:  4655225126.2.2020PR Banská Štiavnica27.2.2020 22:08
992040093zberné jazdy 012020
102,06 €
17.2.2020Slovenská pošta,a.s.B.Bystrica ; IČO:  3663112419.3.2020PR Banská Štiavnica24.3.2020 22:08
992040092právne služby 012020
190,00 €
17.2.2020BURDA LEGAL s.r.o.             ; IČO:  4653089428.2.2020PR Banská Štiavnica2.3.2020 22:09
992040091členský príspevok 2020
954,00 €
17.2.2020Združenie zamestnávateľ.VO VH  ; IČO:  3084172126.2.2020PR Banská Štiavnica27.2.2020 22:08
992040090semináre 1303,2003 JUDr.Kamenská
415,00 €
17.2.2020Contracts Management Consultan ; IČO:  3593516225.2.2020PR Banská Štiavnica26.2.2020 22:08
992040089seminár 1102 Pref.,Mráz.,Šujan.
225,00 €
17.2.2020creatio eu, s.r.o.Bratislava   ; IČO:  5024203225.2.2020PR Banská Štiavnica26.2.2020 22:08
992040088ABPR-tlač a kopírovanie projektovej fotodokument.
300,00 €
17.2.2020ALLCOM,spol.s r.o.,B.Štiavnica ; IČO:  366246674.3.2020PR Banská Štiavnica5.3.2020 22:08
992040087TIS SVP podpora
25 353,00 €
14.2.2020Vision IT Solutions, a.s.      ; IČO:  3681579910.3.2020PR Banská Štiavnica12.3.2020 22:08
992040086SVP PRBS strážna služba 012020
1 674,20 €
14.2.2020VEL Security a.s., Vráble      ; IČO:  365295595.3.2020PR Banská Štiavnica6.3.2020 22:08
992040085Byt Nám.sv.Trojice-servis plynového kotla
183,00 €
14.2.2020Dušan Gažúr ELEKTRO PLYN       ; IČO:  3389609726.2.2020PR Banská Štiavnica27.2.2020 22:08
992040084služby koordinátora BOZP 012020
1 290,00 €
17.2.2020Ing. Marcel Fáber-AGENTÚRA FÁB ; IČO:  4088818521.2.2020PR Banská Štiavnica24.2.2020 22:08
992040083nemedicínske činnosti 012020
5 729,40 €
17.2.2020ProCare, a.s. Bratislava       ; IČO:  358905686.3.2020PR Banská Štiavnica9.3.2020 22:08
992040081PR BŠ montáž ventilátora
36,00 €
13.2.2020PROFI centrum, s.r.o.          ; IČO:  3662886726.2.2020PR Banská Štiavnica27.2.2020 22:08
992040079ABPR-prenájom plynových ohrievačov 012020
621,00 €
12.2.2020RAMIRENT spol. s r.o. BA       ; IČO:  1732148413.3.2020PR Banská Štiavnica16.3.2020 22:09
992040078ABPR-prenájom elektrických ohrievačov 012020
1 792,80 €
12.2.2020RAMIRENT spol. s r.o. BA       ; IČO:  1732148413.3.2020PR Banská Štiavnica16.3.2020 22:09
992040077poplatky za služby mobilnej siete 012020
1 473,74 €
6.2.2020Slovak Telekom, a.s. BA        ; IČO:  3576346928.2.2020PR Banská Štiavnica2.3.2020 22:09
992040076služby maintenance,podpora eSpis,UPVS 012020
2 875,00 €
10.2.2020ICZ Slovakia a. s.             ; IČO:  363280576.3.2020PR Banská Štiavnica9.3.2020 22:08
992040075medicínske činnosti 012020
7 320,90 €
10.2.2020ProCare, a.s. Bratislava       ; IČO:  358905686.3.2020PR Banská Štiavnica9.3.2020 22:08
992040074nájomné za Minolty a správu dokumentov 012020
30 934,72 €
10.2.2020AUTOCONT s.r.o. Bratislava     ; IČO:  363962225.3.2020PR Banská Štiavnica6.3.2020 22:08
992040073VVZ rekonštrukcia kotolne
1 989,60 €
10.2.2020Bigman SK,s.r.o.               ; IČO:  5080364621.2.2020PR Banská Štiavnica24.2.2020 22:08
992040072ABPR-práce na oprave 012020
3 018,60 €
10.2.2020ÚSTAV NA VÝKON TRESTU  BB      ; IČO:  0073832821.2.2020PR Banská Štiavnica24.2.2020 22:08
992040071ubytovanie 2801-3001 Ing.Hiklová
87,03 €
12.2.2020Danubius SÉSZMR                ; IČO:  1021952224.1.2020PR Banská Štiavnica19.2.2020 22:08
992040070predplatné 2020 Odpadové hospodárstvo+int.prístup
99,00 €
10.2.2020PROPERTY & ENVIRONMENT, s.r.o. ; IČO:  454048795.2.2020PR Banská Štiavnica11.2.2020 22:08
992040069členský príspevok 2020
318,00 €
10.1.2020Slov.priehrad.výbor Bratislava ; IČO:  3081262328.1.2020PR Banská Štiavnica13.2.2020 22:09
992040068Budova Rad.nám.č.5-refakturácia el.energie 012020
844,99 €
7.2.2020Mesto Banská Štiavnica         ; IČO:  0032050119.2.2020PR Banská Štiavnica20.2.2020 22:09
992040067dobitie frankovacieho stroja
1 000,00 €
7.2.2020Slovenská pošta,a.s.B.Bystrica ; IČO:  3663112428.1.2020PR Banská Štiavnica10.2.2020 22:08
992040066Ružiná-pranie a žehlenie 012020
123,70 €
6.2.2020Mýval s.r.o.                   ; IČO:  3679354028.2.2020PR Banská Štiavnica2.3.2020 22:09
992040065ABPR-preprava osôb z ÚnVT na  ABPR 012020
2 040,00 €
6.2.2020Marián Ľalík-AUTOB.A NÁKL.DOP. ; IČO:  4089256521.2.2020PR Banská Štiavnica24.2.2020 22:08
992040064ABPR-strážna služba 012020
5 208,00 €
6.2.2020IBS-SECURITY, s.r.o.           ; IČO:  4540482821.2.2020PR Banská Štiavnica24.2.2020 22:08
992040063monitoring médií 012020
105,00 €
6.2.2020Slovakia Online s.r.o., BA     ; IČO:  3140244528.2.2020PR Banská Štiavnica2.3.2020 22:09
992040062fotografické služby
964,00 €
11.2.2020Erik Ďuriš                     ; IČO:  4545784128.2.2020PR Banská Štiavnica2.3.2020 22:09
992040061poplatky za služby pevnej siete 012020
110,31 €
6.2.2020Slovak Telekom, a.s. BA        ; IČO:  3576346918.2.2020PR Banská Štiavnica19.2.2020 22:08
992040060poplatky za služby pevnej siete 012020
60,85 €
6.2.2020Slovak Telekom, a.s. BA        ; IČO:  3576346918.2.2020PR Banská Štiavnica19.2.2020 22:08
992040059poplatky za služby pevnej siete 012020
13 974,98 €
6.2.2020Slovak Telekom, a.s. BA        ; IČO:  3576346918.2.2020PR Banská Štiavnica19.2.2020 22:08
992040058poplatky za služby pevnej siete 012020
3 138,87 €
6.2.2020Slovak Telekom, a.s. BA        ; IČO:  3576346918.2.2020PR Banská Štiavnica19.2.2020 22:08
1 - 500Ďalšia